• Nombre de visites :
  • 3046
  • 15/9/2012
  • Date :

Hz. Masume (s.a)’nin Şefaati

hz. masume (s.a)’nin şefaati

Hz. İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur: “Biliniz ki Allah’ın bir haremi vardır ve o harem Mekke’dir, Allah Resulü için de bir harem vardır ve o Medine’dir. Biliniz ki Hz. Emirü’l Mümininin için bir harem vardır ve o harem Küfe’dir. Biliniz ki benim ve benden sonraki çocuklarımın haremi Kum’dur. Biliniz ki Kum, küçük Küfe’dir. Biliniz ki Cennetin sekiz kapısı olacaktır, bunlardan üçünün kapısı Kum’a doğru açılacaktır.”‌ Sonra şöyle buyurdu: “Kum topraklarında benim çocuklarımdan adı Fatıma olan Musa bin Cafer’in kızı orada dünyadan göçecek ve benim Şialarımın hepsi onun şefaat bereketi ile cennete gireceklerdir.”‌

Hz. Masume (s.a) çirkinliklerden uzak, en güzel ahlaki ve davranış sıfatlarına sahip, keramet, cesaret, dirayet abidesi, takvada, büyüklükte eşsiz ve ceza gününün şefaatçisidir. Zeynep’çe bir duruş sergileyerek İslam düşmanlarının hakiki yüzünü ortaya koymuştur.

Zilkade ayının birinci günü Hz. Masume’nin (s.a) mübarek doğum günüdür. Annesi Hz. Fatımatu’z Zehra’nın (s.a) ismeti büyüklüğü onda tecelli etmiştir. O, cennet kadını, ibadet ve yakarışta boğulmuş, çirkinliklerden uzak, yaratılışın güzel kokulu şebnemdir. Tüm aile fertleri ahlaki faziletlerle süslenmiş olan bir ailede dünyaya gelmiştir. İbadet ve züht, takva ve erdem, doğru sözlülük, hoşgörü, hırçınlıklar karşısında istikamet, cömertlik, fazilet ve Allah’ı zikretmek gibi sıfatlar bu pak ailenin en belirgin özelliklerindendir.

Değerli babası imam Musa Kazım (a.s) şehit olduktan sonra, değerli abisi imam Rıza (a.s) bacı ve kardeşlerinin eğitim, öğretim ve terbiyesini üstlendi. Elbette yaşamın çeşitli işlerini temin etmekte imam Rıza’nın (a.s) üzerinde idi.

İmam Rıza’nın (a.s) kardeşlerine olan teveccüh ve ilgisi onların yüce makamlara ulaşmasına sebep oldu. Hz. Masume (s.a) hakkında söylenen sıfatlar imam Rıza’dan (a.s) sonra Hz. Masume’nin (s.a) imam Kazım’ın (a.s) çocukları arasında en yüce makamlara ulaştığını ortaya koymaktadır.

Hz. Masume’nin İlmi Makamı

Çok meşhur olarak nakledilen bir rivayette Şialar toplu olarak sorularını sorup cevaplarını almak üzere imam Musa Kazım’ın yanına Medine’ye giderler. Medine’ye vardıklarında imam Musa Kazım’ın Medine’de olmadığı ve sefere çıktığını söylerler. Onlarda sorularını yazılı olarak o zamanlar daha küçük bir kız olan Hz. Masume’ye vererek cevabını bir sonraki gün almak için oradan ayrılırlar.

O günün sabahı sorularının cevaplarını almak için yeniden imam Musa Kazım’ın (a.s) evinin yolunu tutarlar, ancak imam henüz seferden dönmemiştir. Sonra onlarda bir sonraki Medine’ye gelişlerinde sorularını sormak için yazılı olarak verdikleri sorularını isterler. Ama Hz. Masume’nin sorularının yanıtını verdiğinden habersiz sorularını alırlar.

Soruların cevaplarını görünce çok sevinerek teşekkürlerini sunarak Medine’den ayrılırlar. Tesadüf buya yolda İmam Musa Kazım’la (a.s) karşılaşırlar. Olayı imama anlatırlar. İmam soruların cevaplarını okuyunca üç kere şöyle buyurur: “Babası Feda olsun!”‌

Hz. Masume’nin Lakapları

Tahire (Pakize), Hamide (övgüye değer), Raşide (kemale ermiş), Takiye (takvalı), Raziye (Allah’tan hoşnut olmuş), Marziye (Allah’ın rızasına şamil), Seyyide-i Sıddıke (Çok doğru hanım), Seyyide-i Raziye-i Marziye (Allah’tan razı ve Allah’ında ondan razı olduğu hanım), Seyyidet’u nisail alemin (alemin kadınlarının efendisi) ve aynı şekilde Muhaddise ve Abide gibi lakaplar Hz. Masume için söylenmiştir.

Şehit Merhum Gazi Nurullah Şuşteri, Hz. İmam Cafer Sadık’tan şöyle bir rivayet nakletmiştir: “Biliniz ki Allah’ın bir haremi vardır ve o harem Mekke’dir, Allah Resulü için de bir harem vardır ve o Medine’dir. Biliniz ki Hz. Emirü’l Mümininin için bir harem vardır ve o harem Küfe’dir. Biliniz ki benim ve benden sonraki çocuklarımın haremi Kum’dur. Biliniz ki Kum, küçük Küfe’dir. Biliniz ki Cennetin sekiz kapısı olacaktır, bunlardan üçünün kapısı Kum’a doğru açılacaktır.”‌ Sonra şöyle buyurdu:

“Kum topraklarında benim çocuklarımdan adı Fatıma olan Musa bin Cafer’in kızı orada dünyadan göçecek ve benim Şialarımın hepsi onun şefaat bereketi ile cennete gireceklerdir.”‌


Hz. Mâsumenin (s.a) Türbesinin Tarihçesi

Hz. Mâsumenin Haremi Hz. Zehranın (s.a) Mezarının Tecelligâhıdır

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)