• Nombre de visites :
  • 2765
  • 24/5/2013
  • Date :

Hz. Zeyneb’in (a.s.) Ahlakı

hz. zeynebin (a.s.) ahlakı

Hz. Zeyneb’in (a.s.) Faziletleri ve Yüksek Ahlakı

1-    İffet ve Haya

İffet ve haya kadınlara en çok yakışan süs ve onlar için en değerli mücevherdir. Zeynep (a.s.) iffet dersini en iyi şekilde babasının mektebinde öğrendi ve buna onun kendi sözü şahittir: ‘ما المجاهد الشهيد فى سبيل الله باعظم اجراً ممن قدر فعف يكاد العفيف ان يكون ملكا من الملائكة’ Allah'ın yolunda şehit olanın sevabı gücü olup da iffetli olandan daha çok değildir-yani günah etmeye gücü var ama yapmıyor- iffetli insan Allah'ın meleklerinden biri gibidir. (1)

Hazreti Zeynep (a.s.) en zor koşullarda kendi iffetini göstermeyi başardı. O, esir düştüğü zaman ve Kerbeladan Şama kadar hareket ettikleri zaman çok ciddilikle iffetini korumaya tekit ediyordu. Tarihçiler şöyle yazmışlardır: ‘وهى تستر وجهها بكفها، لان قناعها قد اخذ منها’ ‘o, yüzünü eli ile örtüyordu, çünkü baş örtüsünü almışlardı.’ (2)

Ve yine o büyük kadındır ki, haya ve iffeti korumak için Yezidin başına şöyle bağırıyor: ‘ا من العدل يا ابن الطلقاء تحذيرك حرائرك و امائك و سوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ‏ستورهن و ابديت وجوههن’ ‘Ey (dedem Resulüllahın s.a.a.) serbest bıraktıklarının oğlu! Kendi kenizlerini perde arkasında oturtup da Allah'ın Resulünün (s.a.a.) kızlarını esir düşürerek otaraf bu tarafa çekmek adalet mi? Onların tesettürlerini aldın ve yüzlerini ortaya çıkardın.’ (3)

2-    Velayetçilik:

Kur’anı Kerim Cenabı Allah'a itaat etmenin yanında kayıtsız ve şartsız olarak Resulüllah (s.a.a) ve Emir sahipleri yani İmamlara (a.s.) itaat etmeyi emretmektedir: ‘اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الامرمنكم’ ‘Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin ve sizden olan Ulul-Emre itaat edin.’ (4)

Yedi masumu gören Zeynep (a.s.) (5) velayetçiliğin bütün boyutlarında (imamı tanımak, kayıtsız teslim olmak, velayet tanıttırmak, velayet yolunda özverili olmak vs.) birincidir. O, kendi gözleri ile annesinin nasıl kendisini İmamı için bela siperi ettiğini ve veliyyine hitaben şöyle söylediğini görmüş ve duymuştu: ‘روحى لروحك الفداء ونفسى لنفسك الوقاء’ ‘(Ey Ebelhasan) benim ruhum senin ruhuna feda olsun ve benim canım senin bela siperin olsun.’ (6) ve sonunda ise kendi canını hazreti Aliyi (a.s.) himayet etme yolunda feda edip velayet yolunun şehidi oldu. Hazreti Zeynep (a.s.) ise velayetçilik dersini annesinden iyice öğrendi ve onu çok güzel biçimde Kerbelada gösterdi.

Nehcul Belağa, Feyz ul-İslam, Hikmet 466

Cezâiri, El-Hasais uz-Zeynebiyye, s. 345

Muhammed Bakır Meclisi, Bihar ul-Envar, Beyrut, Daru İhya et-Turâs el-Arabî, cilt 45, s. 134

Nisa sûresi, 59

Resulüllah (s.a.a.), hazreti Ali (a.s.), hazreti Fatime (a.s.), İmam Hasan (a.s.), İmam Hüseyin (a.s.), İmam Seccad (a.s.) ve İmam Bâkır (a.s.)

El-Kevkeb ud-Durrî, cilt 1, s. 196

Çeviri:

Ürün Özedönüş


Hz. Zeynep  (a.s.)

Hz. Zeyneb’in (a.s.) Faziletleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)