• Nombre de visites :
  • 2283
  • 9/4/2011
  • Date :

Hz. Zeyneb (sa)-1

hz. zeyneb (sa)

Zeyneb kelimesi luğat olarak “Güzel ağaç” anlamına gelir,ayrıca  Zeyn_Eb iki kelimenin birleşiminde “Babanın zineti” manasında alınabilir.

Tarih kitapları ve rivayetler Hz.Ali için iki veya üç kızının Zeyneb adıyla olduğu söylenilmiştir. Ancak kerbela vakıyasında kahraman kadın Zeyneb ul Kubradır .

Hz.Zeynebin luğatlarından biri de ‘Akile’ ve ya (Akileyi beni Haşım) dir kendi hanedan ve soyunda değerli ve kıymet sahibi olan seçkin kadın manasındadır.

Çocukluk dönemi:

Hazreti Fatmanın biricik kızı Zeyneb daha beş altı yaşlarındayken değerli annesini yitirdi. Bu küçük yaşlarda aldığı üstün terbiyeler yanısıra annesi Hz.Fatma dan hadisler ve rivayetler nakl etmiştir.

Rivayetler arasında Hz.Alinin kızının küçük yaşlarda kemalete sahip olduğunu belirten bir hadis şöyle gelmiştir:

Hz.Ali Zeynebi daha çocukluk döneminde dizinin üzerinde oturtmuş ona seslenerek (Ahad) bir söyle dedi, Zeyneb söyledi, Hz.Ali (İsneyn)  iki söyle dedi Zeyneb şöyle dedi:Biri ağzında dolaştırıp söyleyen dil ikiyi nasıl söyler? Bunun üzerine Ali (a.s) kızını kucaklayıp öptü.

KÜFE

Tarihciler şöyle yazar: Hz.Ali hilafet merkezini medineden küfeye taşıdığında Zeynep kocası Abdullah İbni Cafer ile birlikte kufeye yerleştiler. Siffin savaşında Abdullah İbni Cafer Hz. Alinin ordusunda ordu komutanlarından idi. Zeynep küfede bayanlara irşatda bulunuyor onlara kuran ve tefsir dersleri vererek eğitiyodu. Hz.Zeyneb küfede çok saygın bir konumdaydı Kerbela vakıyasından esirler küfeye getirildiklerinde ordaki manzara özellikle beni Umeye canilerinin Zeynebe olan saygısızlıkları çirkin davranışları Zeynebe nakadar ağır ve zor anlar yaşadığını anlıyabiliriz. Ancak Hz.Zeynebin vasıflanmayacak sabrıyla acı musibetlere karşı duruğunu görüyoruz sadece Rabbinin rızası için kendisine yapılan ihanetlere karşı dayandı. Hayası ve iffeti olmayan Ubeydullah İbni Ziyad, Hz.Zeynebe hitaben : Allah ın kardeşine yaptığını nasıl gördün? Hz.Zeyneb iman dolu bir cesaret içersinde : Vallahi ben Allah tealadan güzellik ve iyilikten başka bir şey görmedim dedi.

Hz.Zeynebin faziletlerinden bazı örnekler:

İbadet:

Yüce Allah a yaklaşmak ona ulaşmak ve kemale varmak için ibadet ve kullk etmek çok büyük ve iyi vesiledir,ayette geldiği gibi: Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.(Zariyat 56)

Ayeti kerimede yaratılışta kastın ve hedefin ibadet olduğu zikr edilmiştir. Allah a ibadet etmek sadece kılanacak kaç rekat namaz, maddi bağış ve bedensel hareketlerden ibaret değildir. İbadet tevazu ve gerçeğiyle teslim olmanın en mükkemel şeklidir.

İbadet iki yöndür :  1.Amel ve Fiil    2.Terk ve uzaklaşma

Ancak günahı terk ederek ondan tamamıyla uzaklaşmak ibadetin yapılmasından daha önemlidir. Rivayette geldiği gibi: En zor ibadet günah yapmaktan kaçınmak ve en iyi ibadet iffetli olup günaha yaklaşmamaktır.

Tarihcilerden nakl olunmuştur, Hz.Zeynebin Fesahet (açık ve belirgin) ve Belağeti (istenilen manayı en güzel şekli ile muhataba ulaştırmak) ve ibadeti  babası Ali(a.s) ve annesi Fatma(a.s) gibiydi.

Gece uykudan uyanıp ibadet etme Hz.Zeynebin  hayatı boyunca terk edilmedi. Muharremin onbirinci gecesinde bile bu ibadeti terk etmemiştir. İmam Seccad buyuruyor: O gece halam Zeynebi gördüm namaza durmuş ve ibadetle meşğuldu. Hz.Seccad: Halam Zeyneb bütün müsibetleri çektiği halde ,Kerbeladan Şama kadar bir gece bile sünnet namazlarını terk etmedi. Rivayetlerde şöyle yazılmıştır : İmam Hüseyin son veda için Zeynebin yanına geldi ve şöyle söyledi: Bacım gece namazlarında beni unutma. Hz.Seccad buyuruyor: Halam Zeyneb bütün farz ve mustahap namazlarını yol boyunca Kufeden Şama kadar ayakta kıldı, sadece bir kaç yerde aclıktan dolayı oturarak kılıyordu zira üç geceydi bize verilen yemeği çocuklar arasında paylıyordu , O taş kalpli adamlar gün boyunca bizlere sadece bir ekmekten fazla vermiyorlardı.


Hz. Zeyneb’in Sabrı

Zeynebin Mesajı-2

Hz. Zeynep (s.a.)’in Güçlü İmanı

Hz. Zeyneb’in (sa) Çocukluk Dönemi

Hz. Zeynep Ve Annesinin Üstünlükleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)