• Nombre de visites :
  • 2907
  • 11/7/2012
  • Date :

Hz. Âmine ( as. )-1

hz. âmine ( as. )

 Hz. Âmine ( as. )  Peygamber'in  Annesi :Âmine  Bint  Vehb( Ö. 577 m.s. Doğumu ?  )

Hz. Muhammed Mustafa ( s.a.a.)'ın annesi hakkında elimizde yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Sadece bazı yazarların ve Türkiye diyanet işlerinin bakalığına bağlı İslam ansiklopedisinin ve diğer tarihçilerin bizlere aktardıkları yetersiz bilgiden verilen belgelerden faydalanacağız. Aslında böyle mükades bir Peygamber (saa)’ın ailesi hakkında yetersiz bilgilerin bulunmamasının nedeni Ömer b. Hattab'tır. Çünkü peygamber ( s.a.v. )'ın hakkındaki bilglerin ve onun hadislerinin yasaklanmasının nedenini anlamış değilim. Biz müslümanlar olarak Hıristiyanlarla dalga geçip onların cenenm de olacaklarını söylüyoruz, fakat Hz. İsa ( a.s. ) ve annesi Hz. Meryem ananın hayatına baktığımız zaman aşırı derecede haklarında yeteri derecede bilgi ve belgenin olması insanların üzerinde bir mutluluk oluşturuyor. Bu olaylada biz müslümanlar utanç duymalıyız.

Babası Vehb b. Abdümenâf Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna, annesi berre bint Abdüluzzâ da aynı kabilenin beni Abdüddâr koluna mensuptur. İbn-i İshak'tan itibaren mutelif kaynaklar Vehb'in Beni Zühre'nin hatırı sayılır bir siması olduğunu, kızı Âmine'nin de yüksek bir mevkiye sahip bulunduğunu kaydederler. Bu tür rivayetlerin, Hz. Peygamber (saa)’ın annesine karşı duyulan ve sevgi sebebiyle dahaicat edildiği ileriye sürülmüştür. Halbuki genel olarak Kureyş'in diğer Arap kabileleri yanında üstün bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca Abdülmuttalib gibi bir reisin, kabilenin en güzel olan oğlu Abdullah için bizzat isteyeceği kızın seçkin bir aileye mensup olmasını tabii görmelidir. Bundan dolayı Âmine'nin yüksek bir mevkiye sahip olduğunu belirten rivyetleri, "sonradan tarihi vâkıayı süsleyen efsanevi rivayetler" ( İ A,İ 406 ) olarak değerlendirmek isabetli değildir.

Âmine'nin  doğun tarihi hakkında kaynklarda bilgi yoktur. Ancak onun genç yaşta evlevdiği şüphesizdir. Evlenmesi, Abdülmuttalib'in oğlunu da yanına alarak Âmine'yi babası Vehb'den ( veya vesayeti altında bulunduğu amcası Vüheyb'den ) istemesiyle gerçekleşmiştir. O zaman ki Arap töresine göre eşler evliliğin ilk üç gününde âmine 'nin evinde kalmışlardır. Ancak Abdullah evlilikten bir kaç ay sonra vefat etmiştir. ( Biz Peygamber ( s.a.a.)'ın babasının vefat hakkında detaylı bilgi vermiştik. Peygamber (saa)’ın babası onun doğumundan sonra veya doğumundan önce bir karar vermek yanlış olur kanısındayım. ) Bu durum da âmine 'nin kendi ailesinin yanında kalmış olması mutemeldir.

Siyer kitaplarının bir çoğunda yer alan rivayetlere göre yakışıklı bir genç olan Abdullah'ın alnında diğer gençlerde bulunmayan bir parlaklık mevcuttur. Asâleti, yakışıklığı ve alnındaki parlarlığı sebebiyle birçok hanımdan evlenme teklifi alan Abdullah, bunlara iltifat etmemiş ve âmine hatun ile evlenmiştir.


ABDULLAH  (a.s. )-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)