• Nombre de visites :
  • 1497
  • 6/2/2010
  • Date :

Hak Ve Batılın Ölçüsü Ammar

gül

  Ammar’ın şehadetinden sonra, Hz.Ali’nin (Aleyhisselam) hakkaniyetinde şüphesi olanlar bu olaydan sonra İmam Ali’nin (Aleyhisselam) safına katıldılar.

  Huzeyme b. Sabit’in oğlu Amare Cemmal Sıffın savaşlarına katılmıştı. Ancak bu savaşta tarafsız kalmıştı. O, sürekli şöyle diyordu:

“Bu savaşta Ammar Yasir şehit düşene kadar elime kılıç almayacağım, Ammar’ın şehadetiyle hangi grubun hak olduğu anlaşılacak ve hüccet tamamlanacaktır. Zira Peygamber’den (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve sellem) Ammar’ın zalim, azgın ve sapık bir grup tarafından şehit edileceğini duydum.”

Huzeyme, Ammar’ın şehadetinen sonra şöyle dedi:

“Şimdi hakkı ve batılı çok iyi tanıdım.”

  Huzeyme kılıcını eline alarak savaş meydanına gitti, büyük bir cesaret örneği gösterdi ve kahramanca çarpışarak yüce şehadet derecesine ulaştı.

Velayet ve İmamet Savunucusu Ammar

Ammar Yasir’in mücadelesi, çabaları ve hizmetleri Resulullah’ın  (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve sellem) dönemiyle sınırlı kalmamıştır. O, Peygamber efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve sellem) vefatından sonra canı pahasına İmam Ali’nin (Aleyhisselam) yanında yer almış ve ihlâs ile hizmet etmiştir.

  Üç halife döneminde Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) yanında yer alarak konuşmalarıyla Hz. Ali’yi (Aleyhisselam) destekliyordu. Hiçbir zaman Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) emirlerine itaat etmekte bir an olsun kusur etmedi.

Ammar, Hz Ali’nin (Aleyhisselam) hilafet döneminde Cemel ve Sıffin savaşlarına katılarak Muaviye tarafından şehit edildi.

 

Bu yüce şahsiyet Sıffin savaşında Şam ordusunun arasında şüpheye düşmesine neden olduğu için Şam ordusundan bir kısım Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) ordusuna katıldılar.

  Ammar’ın mübarek kanı Sıffinde hakkı batıldan ayırdı.

  Muaviye’nin batıl olduğunu ve İmam Ali’nin (Aleyhisselam) ise hak olduğunu gelecekteki nesillere ulaştırmış oldu.

“İmam Ali’nin Ashabı” kitabından alıntıdır

Yazar: Kerim Uçar


Ammar Yasir’in Sıffin Savaşındaki Rolü

Ammar'ı Yasir ve Valideynin Fedakârlıkları

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)