• Nombre de visites :
  • 2612
  • 1/3/2008
  • Date :

Ammar'ı Yasir ve Valideynin Fedakârlıkları

Ammar'ı Yasir ve Valideynin Fedakârlıkları

   Ammar ve Valideyni ilk Müslüman olanlardandır. Onlar, Erkam b. Ebi"l-Erkam"ın evi Resulullah ( s.a.a. ) tebligat merkezi halinde iken İslam"a inanmışlardı. Müşrikler , onların iman ettiklerinden haberdar oldukları gün onlar hakkında ellerinden gelen her türlü eziyet ve işkencei yaptılar ve tarih kitaplarında İbn-i Esir şöyle kaydediyor :

   Müşrikler, bu üç kişiye en sıcak vakitlerde evlerini terkedip çölün ortasında sıcak güneşin ve yakıcı rüzgarın önünde oturmaya mecbur ediyorlardı. Bu işkence o kadar tekrarlandı ki, Yasirin ölümüne sebeb oldu. Yasirin eşi Sümeyye bir gün bu hususta Ebu Cehil"e çıkıştı. Bunun üzerine taş kalpli ve acımasız adam, mızrağını onun kalbine soktu ve böylece onu da öldürdü. Bu karı ve kocanın acımalı durumu, Peygamber ( s.a.a. )"i çok üzüyordu. Bir gün peygamber onları işkence halinde görürken gözyaşlarını akıtarak şöyle demişti : " Ey Yasir ailesi ! sabredin, sizin yeriniz cennet"tir ". ( El -Kamil, c. 2, sayfa . 45 ).

   Yasir ve eşi Sümeyye şehid edildikten sonra müşrikler Ammar"a karşıda daha şiddetli davranmaya başladılar. Ona da Bilâl gibi işkence ediyorlardı. Ammar, canını kurtarmak için zahirde İslam"dan dönmeye mecbur kaldı. Fakat içinden çok çabuk pişman oldu ve ağlaya ağlaya " Resulullah"ın huzuruna koştu. Çok üzgün halde olayı peygamber"e anlattı. Peygamber ( s.a.a. ) " Kalbinde bir şarşma vücuda gelmedi mi ? diye sordu. Ammar kalbim imanla doluydu ya Resulullah "dedi. Peygamber : O halde, buyurdu, hiç korkma ve kafirlerin şerrinden kurtulmak için imanını gizle " şu ayet-i Kerime de Ammar"ın imanı hakkında nazil oldu. ( Sire-i İbn-i Hişam, c. 1, sayfa . 320 ).

" Kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç, iman ettikten sonra Allah"ı inkar eden ve bağrını küfre açanlara Allah katında bir gazap vardır. Büyük bir azap da onlar içindir." ( Nahl Suresi : 106 .nci ayet meali )

   En sığınaksız kişilerden olan Yasir hanedanına işkence edilmesini Ebu Cehlilin kararlaştırıdığı meşhurdur. Ebu Cehlilin emriyle ateş yaktılar, kırbaç hazırladılar ve Yasir, Sümeyye ve Ammar"ı çeke çeke oraya götürdüler. Hançer, ateş ve kırbaçla işkence ettiler. İşkenceyi o kadar sürdürdüler ki " Yasir ve Sümeyye son ana kadar imanların da hiçbir sarsma vücuda gelmeksizin işkence altında can verdiler. Bu feci ve acımalı sahneye şahit olan Kureyş faşiştleri ve gençleri, İslam"ı ezmekteki ortak çıkarlarına rağmen Ammar"ın anne ve babasının nâşını toprağa vermesi için Ebu Cehil"in elinden kurtardılar.

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)