• Kulluğun Esasları-2
  • Rızanın müstehab olduğunu söyleyenler, sabrın tersine ne Kur’anda ve ne de sünnette rıza hakkında emir ...
  • Tevekkül
  • Tevekkül, nefsani sıfata yönelik ve insanla Allah arasındaki ilişkiyi belirleyen İslam ahlakının genel ...
  • Günahın Hakikati
  • Günah: sözlük manasıyla isyan demektir. Baş kaldırma, hata, Mevla’nın emir ve yasaklarına muhalefet ...
  • Kulluğun Esasları-1
  • İhlas, muhabbet, tevekkül, sabır, inabe, havf, reca, kesin tasdik, ibadette niyyet gibi şeylerdir.
  • Sevgi ve Muhabbet-2
  • Allah Resulü (s.a.a)’in ve Ehl-i Beyt (a.s)’ın biz Şiileri sevdiklerini, defalarca bu sevgilerini göstermiş ...
  • Sevgi ve Muhabbet-1
  • Aşk ve muhabbetin güçlü kaldıracı da, sosyal alanlardan ve insanî ilişkilerden bir çoğunda, diğer sebeplerden ...
  • Tezkiye
  • Allah, müminlere içlerinden Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran (yuzekkîhim), Kitabı ve hikmeti öğreten bir ...
  • Salih Amel ve İlahî Yardım
  • Şeyh Muhammed Hüseyin bir kafile ile beraber yola çıktı. Bağdat sınırına ulaştıklarında gömrükten sorumlu bir müftettiş ...
  • Sadakanın Karşılığı
  • Yaşlılığın kendisini aciz ve güçsüz bıraktığı bir kadın vardı. İhtiyarlıktan doğan güçsüzlük onu evde oturtmuş ve belini ...
  • Tezkiye-i Nefs Aracı: Namaz
  • İnsan, çok yüce şefkatli yaratanı karşısında çok güçsüz bir varlık sayılıyor. Bu naçiz mahlûku eşsiz Allahın azameti ile bağdaştıran ...
  • Saygı ve İhtiram-4
  • Çocuklar ve gençler, büyüklerin davranış ve ahlâklarından ders ve ibret aldıkları gibi, yaşlılar da kimi zaman fikir, hüküm verme ve bakış açısı bakımından ...
  • Müslümanlık Hakları -4
  • Müslümanların birbirlerine karşı olan hakları şunlardır: Açlığını gidermeli, sır ve ayıplarını örmeli, dert ve sıkıntılarını bertaraf etmeli, borçlarını ...
  • Saygı ve İhtiram-3
  • Bir kültürü gelecek nesillere aktarma yollarından biri de; baba, anne ve öğretmenlerin davranışlarıdır. Çocuklar, büyüklerin davranışlarında ...
  • Saygı ve İhtiram-2
  • Eğer gençler, yaşlıların kıymetlerini bilmeseler ve onların makamlarına saygı göstermeseler, hem insanî bağların sevgi köklerini koparırlar, hem yaşlıların ...
  • Müslümanlık Hakları -3
  • Müslümanların su-i zannına sebep olan yerlerden kaçınmak. Töhmete sebep olacak yerlerden kaçınmak, bir sorumluluk olarak telakki edilmelidir.
  • Saygı ve İhtiram-1
  • Ailelerde yaşlıların varlığını, zahmet veren fazlalıklar olarak hesap eden, şahsi özgürlüklerinin kısıtlanmaması ve zahmet çekmemeleri için onları ev ...
  • Müslümanlık Hakları -2
  • Başkalarının mümin ve müslümanların aleyhinde olan sözlerini dinlememeli, onları kabul etmemeli, yapılan dedikodulara kulak asmamalı, kusur ...
  • Edep-3
  • Başkalarının iyi davranışları insanın üzerinde olumlu etki bırakır. Bu iş tabii ve açıktır. İnsanların beğenilmeyen ahlâkları da, olumsuz tesir ...
  • Müslümanlık Hakları -1
  • Toplumda, bireylerin hareket ve ahlâklarının düzelmesi, başkaların haklarını korumak ve onları gözetmekle mümkün olur ancak. Örneğin: Anababanın çocuklarına ...
  • Güzel Komşuluk-3
  • Komşuluk haklarına riayet etmenin hududu ve güzel ahlâka sahip olmak, sadece evin sağ ve sol tarafındaki komşularla sınırlı değil ve sadece eziyet etmemekle...
  • Edep-2
  • Edep, başlı başına ahlâkî ve sosyal bir değerdir. Hem çocuklar için, hem de onları terbiye eden veliler için bir değer kazandırandır.
  • Edep-1
  • İnsan hayatının en kıymetli sermayeleri ve miraslarından biri, edeptir. Hatta servet ve sermayeden de önemlidir. (Kişinin edebi, hükümetinden daha iyidir.)
  • Güzel Komşuluk-3
  • Bazen de komşunun çilesi çekilmeli. Bu iyi bir komşuluğun şartıdır. “İyi komşuluk”, sadece komşulara bir eziyet ve zarar vermemek değildir. Bazen, komşudan...
  • Güzel Komşuluk-2
  • İyi komşuluk, sadece ülkeler arası ilişkilerde geçerli olan siyasi bir deyim değil ve sadece uluslar arası işlevi olan bir kelime de değildir. Aynı mahallede kalanlar yahut iki ...
  • Ümitsizlik ve Nedenleri-4
  • Kasırgalı dönemlerde, soronlu yerlerde ve zamanlarda, problemler esnasında ayakta kalabilmek ve Şeytan’ın takipçilerini çoğaltmamak için Allah’la irtibat halinde...
  • Güzel Komşuluk-1
  • Gerçi insanları, evlerin duvarları birbirinden ayırır ve herkes sınırları belirlenmiş bir eve girerek yaşamını sürdürür. Ancak sosyal hayat, toplumun fertlerini; irtibatlarda...
  • Ümitsizlik ve Nedenleri-3
  • Ye`si oluşturan bir sebep te komşularla, akrabalarla ve dostlarla doğru şekillerde gerçekleşmeyen diyaloglardır. Zaman zaman bilinçli ve akıllı insanlar da kötü bir çevreye...
  • Ümitsizlik ve Nedenleri-2
  • İnsanı ye`se düşüren başka bir sebep te sinsi Şeytan`dır. İnsan için devamlı, olumsuzlukları ve ye`se neden olan meseleleri telkin eder.Ta ki, kişiye ya da topluma...
  • Ümitsizlik ve Nedenleri-1
  • Bir çok ayet ve rivayette ümitsizlik ve ye`sin her açıdan duraklamaya ve çöküşe neden olduğu, Allah û Taâla ve pak İmamlar(a.s)`ın gazap ve öfkelerine yol açtığı beyan...
  • Her An Allaha Muhtacız
  • Uçağın üretiminde, yapımcısının rolü ve katkısı nedir? Uçak mühendisi, özel bir yöntem ve ince bir hesap ile metal parçaları ve gerekli diğer malzemeleri birbirine monte...
  • Tövbede Acele Et!
  • Her kim kötü ve iğrenç amel işlerse, ilk olarak Allah(cc) onu (başkaları haberdar olmasın diye) örter. Eğer bir daha bu iğrenç ameli yerine getirirse, Allah(cc) bir kez daha...
  • İzzet-i Nefs-3
  • Hem güç ve kudret sahipleri karşısında dinî izzetimizi korumalı, hem de zenginlerle bir araya gelirken ve diyalog kurarken zelilane ve hakirane davranışlardan...
  • İzzet-i Nefs-2
  • İnsanın vücudî varlığı, bazen bir istek sebebiyle kırılır. Herkes, kendini kamil, ihtiyaçsız ve büyük göstermek ve şahsiyetini korumak için çalışır. Ancak, kimi zaman zayıf iradeli...
  • İzzet-i Nefs-1
  • İnsan bir şeye göz diktiğinde, bu isteğini yerine getirmek için yüce insaniyetinden bir kısmını tehlikeye ve telef olmaya maruz bırakır. Bazen de bir isteği yerine...
  • İMAN VE SEVGİ-7
  • . İmam Alinin bu halis bağlılık, bu güvenini ifade eden şu sözleri üzerinde bir defa yine düşünelim: Hayır asla asla böyle olmaz, senden böyle bir şey...
  • Kulluk Nedir?
  • Kulluk vasıtasıyla insanın nefsi arınır ve yüce alemlerdeki nurları yansıtmaya ehliyet kazanır. Ne kadar daha temiz ve daha saydam olursa onun yansıtma gücü...
  • Günahta Israr Etme!
  • Onlar, kötü bir iş işlediler mi, yahut nefislerine bir zulümde bulundular mı Allahı anıp suçlarının bağışlanmasını dileyenlerdir ve Allahtan başka kimdir günahları...
  • İMAN VE SEVGİ-6
  • Bu duada da Hz. Ali, (Allahın selamı ona olsun) büyük kalp ve geniş kavrayış ufkuyla yalnızca Allah-u Tealaya sığınmanın gerektiğini ve...
  • İMAN VE SEVGİ-5
  • Sevgilerin en halisi, en doğrusu, en temizi olan ilahi aşk, bir kulun kalbinde yerleşirse, mevlası onu bahşişinden mahrum bıraksa ve kulları arasında ayıplarını...
  • BEĞENİLEN İNANÇ
  • Ben inanıyorum ki, Allah Tebarek ve Teala birdir, eşi ve benzeri yoktur; ibtal (nefy) ve teşbih (varlıklara benzetme) sınırından hariçtir; cisim, suret (şekil), âraz ve...