• Nombre de visites :
  • 1167
  • 23/1/2011
  • Date :

Ümitsizlik ve Nedenleri-4

ümitsizlik ve nedenleri

MÂNEVÎ İRTİBATIN KESİLMESİ

Allah û Taâla şöyle buyurmuştur:

"Kalpler ancak Allah`ı zikretmekle mutmaîn olur"(Râ`d: 23).

"Her kim tağutu inkâr ve Allah`a îman ederse o kopmak bilmez sapasağlam bir kulpa yapışmıştır" (Bakara: 256).

"Beni zikredin ki ben de sizi hatırlayayım, bana şükredin ve nankörlük etmeyin" (Bakara :152).

Bakınız! İnsanın iç yüzünü bilen Allah (c.c), ye`sten kurtulmak için kendisine sığınmamızı, kendisine dayanmamızı istemektedir. Böylece sıkıntılardan azat olalım ve hayatın iniş-çıkışlarında kendimizi kaybetmeyelim.

Allah, kimimizin mûsibetlere düccar olduğunda gevşememesi ve yıkılmaması için kendisine dayanarak güç kazanmasını, böylece helâk olmaktan kurtulup galip gelmesini dilemektedir.

O, insanı yaratırken, gevşemeden âzimli kalabilmesi için insana bu hayat programını vermektedir. Allah (c.c)`a tevekkül etmek ve O`na bağlanmak kişiyi belâlara karşı sigortalıyor. Her ne kadar bir darbe yese ve ya bir zorluk görse de Allah (c.c), o belâların zararını asgariye indirerek onu muhâfaza eder.

O halde Allah`la devamlı bir irtibat kurulmalı ve sürekli Allah hatırlanmalı ki; uzun, yorucu ve keşmekeş hayatta insan ayakta kalabilsin.

Kasırgalı dönemlerde, soronlu yerlerde ve zamanlarda, problemler esnasında ayakta kalabilmek ve Şeytan’ın takipçilerini çoğaltmamak için Allah’la irtibat halinde olmalıyız.

Evet, Kurân`ı ve duâları dikkâtle okuduğumuzda, insanların hayatlarını nasıl sürdürmeleri gerektigini bildiriyor, insanı geliştirip olgunlaştırıyorlar.Boş hâyalleri, anlamsız alışkanlılkları sonsuz ve ebedî bir kaynağa çeviriyorlar. Böylece insan, yaşamın en hassas bölümlerinde ve hayatın en acımasız iniş-çıkışlarında yalnız ve dayanaksız bırakmamaktalar. Sonuçta şaşkınlık, başıboşluk ve sallanmalar yok olur, ye`s ve ümitsizlik dönemi kapanarak insan, daha derinlikli ve oturaklı hale gelir.

SIĞINILACAK HAKİKİ YERLER

İnsan, zaman zaman hâyallerin çıkmazlarıyla -ki hayatın bu bölümleri az da değil- karşı karşıya geldiğinde, manevî rabıtalarla birlikte uyanık, bilgili ve yetişkin fertler ve ya dinî teşkilatlarla direk ya da dolaylı olarak sürekli bir irtibat kurmalıdır. Ta ki, onları bu çıkmazlarda Şeytan’ın tuzaklarına düşmekten kurtarsınlar.

Hayatın değişik merhalelerinde meydana gelen belâlar ve felaketlere karşı samimî ve bilinçli anne, baba, kardeşler, akrabalar ve dostlar seçilmeli ve onlardan yardım alınmalıdır. Bu seçim çok önemlidir, hayatî bir mesele olan dost seçimine çok dikkât edilmelidir.

Eğer muhitinizde sığınabileceğiniz bir yerden mahrumsanız bari bazı fertlerle meşveret ediniz. Bunun yanında mesela Kum ve Tahran’daki İsalmî merkezlerle diyalog kurunuz. Bilgili, uyanık, samimî ve doğru yolu gösterebilecek dostlarla devamlı îrtibat halinde olunuz. Bunların dışında başarılı olmak ya da mükemmel bir sonuca ulaşmak çok zordur.


Ümitsizlik ve Nedenleri-3

Ümitsizlik ve Nedenleri-2

Ümitsizlik ve Nedenleri-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)