• HACCIN SOSYAL YÖNÜ
  • Ayrıca hac; tek hedefe sâhip, ayrı ırklara ve mezheplere mensup Müslüman’ların, İslâm âleminin batı ve doğusundan Mekke’ye doğru akın etmelerine ve Allâh’ın...
  • İMAN VE SEVGİ-4
  • Hz. İmam Sadıkdan (a.s) gelen bir duada şu cümleler yer almaktadır: Ey Efendim! Benim sana öyle bir muhabbetim vardır ki, asla doymak ve kanmak...
  • Haccın Rûhânî ve Manevî Yönü
  • İnsanın yaratılışının asıl hedefi, Allâh’ı tanımak, Allâh’ın rahmet ve sevgisine muhâtap olmak, ilâhî güzel ahlak ve sıfatlara sâhip olmak ve ilâhî hilâfet makâmına...
  • Dua ve İnfak
  • İnfak ettiğin şeyin yerini başka bir şeyin doldurmadığı sözüne gelince; eğer helal yolla kazanarak yerinde infak etmiş olsaydın, bir dirhem bile olsaydı Allah onun...
  • Emanetin Sahibine İadesi
  • Ben de, babamın arkadaşının bize bin dirhem verdiğini İmam’a arzettim. İmam (a.s) sözümü tamamlamama mühlet vermeden; “O adamın bin dirhemini...
  • İMAN VE SEVGİ-3
  • Bazen insanın ameli kusurlu olur ve insan Allaha olan itaatlerine güvenmeyebilir. Fakat Allah aşkı kalplerinde yerleşenlerin, Allaha kesin inanç ve yakinlerinde...
  • Dünyaya Tapmanın Tehlikesi
  • Hz. Peygamber (s.a.a) o iki dirhemi Cebrail’den aldı; Hazret öğle namazına gittiğinde, Sa’d’ın, kapının önünde kendisini beklediğini gördü. Bunun üzerine...
  • Kıskançlığın Neticesi
  • Beni Abbas halifelerinin dördüncüsü olan Musa Hadi’nin hükümeti zamanında, Bağdat’ta yaşayan zenginin fakir bir komşusu vardı; bu komşu onun servetini...
  • İMAN VE SEVGİ-2
  • İnsanlar çeşitli grup ve mezheplere bölünüp değişik yollara gidiyorlarsa, bu onların Allah sevgisinin tadından mahrum kaldıkları içindir. Ama Allah sevgisinin...
  • İMAN VE SEVGİ-1
  • Bu tat ve lezzet Allahın velilerinin kalplerinde yerleşmiş olan bir tat ve lezzettir. Bazen var olup bazen yok olan geçici bir tat ve lezzet değildir.
  • Namazın Esrarı -4
  • Allah’ı anmak suretiyle manevi bir gönül rahatlığına kavuşarak, kalbi başıboşluk ve hedefsizlikten koruyarak, gönülde Allah korkusu ile huşu tohumunu besleyip...
  • İslâm Ahlâkının Özellikleri
  • Küfür ve şirke düşmemiş, çeşitli din ve mezheplerin sarıldığı ahlâk prensiplerindeki kusur ve eksiklikler İslâm Ahlâkında bulunmaz. Çünkü, bu ahlâkta insanın ahlâki...
  • İnsan ve İbadetler
  • Yine aynı şekilde, insanın dikkatini kendine veren, kendi nefsani günah ve suçlarına sevk eden bir ibadettir, işte böyle bir ibadet, insani eğitimde en önemli bir yoldur.
  • Namazın Esrarı -3
  • Her ülke; hedeflerinin, ideolojilerinin ve kabul ettikleri hayat tarzının bir özeti olan milli marşını; kendi ilke ve ideolojisini halkının beynine yerleştirmek ve onları...
  • Namazın Esrarı -2
  • İnsanın yücelmesi için güçlü kanaat rolünü oynayan istek, ümit ve güven de Allah’ı anmakla gerçekleşir. Allah’ı anmak bir yandan sonsuz güzellik ve kemale bağlanmak...
  • Namazın Esrarı -1
  • Namaz ve dua; İnsanın kendini bulmak ve kendini yetiştirmek için, bütün iyilik ve güzelliklerin kaynağı, yaratıcı Allah ile kısa bir sohbet, irtibat ve ondan...
  • Günahın Tedavisi
  • Haramdan biten etleri, deri kemiğe yapışacak derecede eriterek yerine (helalden biten) et meydana getirmek (vücudu helal yoldan geliştirmek).
  • Selam ve Musafaha -2
  • Tokalaşmanın da selam gibi usul ve âdabı vardır. Bunlardan biri, süreklilik ve tekrardır. Bir yolda, yolculukta ve görüşmede birkaç kez tokalaşmak yerinde...
  • Selam ve Musafaha -1
  • Başkalarıyla karşılaşırken, bir meclise veya topluma girerken eve ya da işyerine varırken, yavaş ve işitilmeyecek bir şekilde selam verirseniz, siz her...
  • Hasta Ziyareti
  • Hastayı ziyaret etmeye giderken, elinde, günün şartlarına ve kültürel geleneklere göre yaygın olan münasip bir...
  • İnsanı İnsan Yapan Cevher: Ruh 1
  • İnsanı, hissetmesi, düşünmesi, konuşması, sevgi, şefkat, fedakârlık ve sabır göstermesiyle, emelleri, idealleri, rüyalarıyla, siniri...
  • İlim ümmeti olmak
  • İlim kavramı, bu ümmeti buhranlardan çıkaracak, kurtuluşuna vesile olacak, İslam Medeniyetini tekrar ihya ve inşa edecek anahtar...
  • En önemli vazifemiz
  • İnsanları tevhid akidesini yaymak gibi kutsal bir görevden alıkoyan faktörlerin başında dünya sevgisi gelir.
  • Korkularımızla imtihan olmak 1
  • Korku, din ahlakını yaşamayan insanların hayatları boyunca yoğun olarak hissettikleri ve onlara en sıkıntı veren kavramlardan biridir.
  • İMAN 3
  • Kâmil iman sahibi mükemmel müminin bir özelliği de, kınayanların kınamasından korkmamaktır ki, Kuran, bunu şöyle...
  • Kuranda Evrensel Ahlak ilkeleri 2
  • Putları seven ve putlar için birbirlerini seven insanlar, aslında kendi bencilliklerine ve menfaatlerine, çıkarlarına kılıf geçiren insanlardı.
  • İMAN 2
  • Bakara sûresinin ilk beş âyetinde özetlenen İslâmın temel binâsı ve üçüncü âyetinde gaybe iman şeklinde çatısı çatılan...
  • İMAN 1
  • İman, insanı kopmaz, çürümez bir bağa kavuşturur ve boşluklara yuvarlanmasını önler. İmandan yoksun kalanları Kuran, hayvanların...
  • Günah ruhun yüküdür 2
  • Günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede birbirleriyle yarış edenler yaptıkları işin ne kadar kötü olduğunun farkına varmayacaklar...
  • Günah ruhun yüküdür 1
  • Nefislerimizin ve heva-heveslerimizin bulandırıp kirlettiği hakikate açılan şu pencereyi istiğfarla silerek hakikat âlemine şöyle bir...
  • SALAT / NAMAZ 6
  • Salat, öylesine kapsamlı bir eylemdir ki, müminin Rabbine tek başına yönelişini ifade ettiği gibi, Ümmetin Rablerine topluca yönelişlerini de...
  • SALAT / NAMAZ 5
  • Bir övgü ifadesi olan, tahiyyattaki salavatu lillah ifadesi, ihlaslı bütün yönelişlerin Allaha olduğunu ifade eder.
  • SALAT / NAMAZ 4
  • Denilmiştir ki, Allahın salavatı, müminleri tezkiye etmesi; Peygamberin salavatı, müminlere dua etmesi; meleklerin salavatı, tıpkı insanlarınki gibi dua...
  • SALAT / NAMAZ 3
  • Ayrıca, mümin kulun Rabbine içten yönelişin ifadesi olan salat, sonuçlarını ancak onu gereğince yerine getiren kişide gösterir.
  • SALAT / NAMAZ 2
  • İkincisi, bu yönelmenin şekil şartı ile ilgilidir. Bizler, geçmiş ümmetlerin hangi şekil şartlarını yerine getirerek namazlarını kıldıklarını bilemiyoruz.
  • SALAT / NAMAZ 1
  • Görüldüğü üzere, sa-le-ve fiilinin doğru anlamını kök-anlamlılık yöntemiyle teşhis edebilmek ve buradan hareketle, aynı fiil kökünden...
  • Kuranın ahlâki öğretileri 2
  • Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu...
  • Nefsi Tanımak
  • Bil ki iki âlemin saadet anahtarı, kendi nefsini tanımaktır, çünkü insanın kendisini tanıması kendi yaratıcısını...
  • İman ve Etkileri
  • Bir kişi hem gerçek inançlı bir mümin oluyorken hem de imansız ve dinsiz olabiliyor.
  • Bilgisizce Konuşma
  • Kim bilgisiz ve kılavuzsuz olarak insanlara fetva verirse, rahmet melekleri ve azap melekleri ona lanet ederler...
  • Koşuşumuz Rabbimize
  • İnsan! Allah-u Teâlâ’nın en büyük sanat eseri. Güzelliklerle süslediği, akılla yücelttiği, inceliklerle donattığı, vicdanla...
  • Hayırlı Olanı İstemek
  • Vaktiyle İsfahan âlimlerinden biri, deniz yoluyla hacca müşerref olmak için bir grupla birlikte Bûşehr’e gelmişti.