• Nombre de visites :
  • 1488
  • 19/1/2011
  • Date :

Ümitsizlik ve Nedenleri-3

ümitsizlik ve nedenleri

ÇEVRENİN TELKİNLERİ

Ye`si oluşturan bir sebep te komşularla, akrabalarla ve dostlarla doğru şekillerde gerçekleşmeyen diyaloglardır. Zaman zaman bilinçli ve akıllı insanlar da kötü bir çevreye girerler ve çaresiz kalmalarına sebep olabilir. Bu kötü çevre, sürekli içlerindeki hastalıkları çeşitli şekillerde karşılarındakine empoze ederler. Açıkça söyleyebiliriz ki sorunların yüzde altmışı; komşu, dost ve çevreden kaynaklanmaktadır.

ÎMAN VE NEFSiN ZÂÂFI

_Yabanî ağaçları görmuş müsünüz?

_Çöl çiçekleri dikkatinizi çekmiş mi?

_Ya o çabucak yetişen çiçekler?

_Ya o ilk baharın çiçekleri?

_Erken gelişip yetişen meyvelerle, zamanla yetişen ve ağaçların üstünde yavaş yavaş olgunlaşan meyveleri karşılaştırmış mısınız?

_Üzüm, vişne, kiraz ve kaysıyı; elma, ceviz ve badem gibi meyvelerle kıyas etmiş misiniz?

_Yabanî çiçekleri evde yetiştirilen çiçeklerle karşılaştırmış mısınız?

_Yabanî güller genelde su, gübre ve bakımdan yoksun yetiştikleri halde evdeki güller sulanır, gübrelenir ve bir çocuk gibi yetiştirilirler. Peki neden yabanî güller daha sağlam ve uzun ömürlüdürler? Buna karşın neden evdeki güller çabuk solar ve bozulurlar?

_Acaba yıllarca ilim tahsil ederek gayret sarfedenlerle hayatını zevk ve sefâ ile geçirenler bir olur mu?

Bu iki tip insanı değerlendiren herkes, gayret göstererek ilim öğrenenleri takdir edecektir. Aynı şekilde yukarıdaki çiçekleri, meyveleri ve gülleri de değerlendirdiğimizde; zor koşullarda ve zamanın doğal sürecinde yetişenlerin; imkânlar içerisinde, hızlı ve yapay yetişenlerden daha sağlam ve uzun ömürlü oldukları sonucuna varırız. Yani, zamana sabırla direnme, sağlam adımlarla yürüme ve çile çekme, istikâmetli olmaya ve uzun yaşamaya yol açmaktadır. Nitekim Allah û Taâla da Şöyle buyurmuştur:

“Biz îmanları güçlü olanlara daha çok değer veririz”.

 Güçlü bir îmanın da en büyük özelliği ye`se ve ümitsizliğe düşmemesidir. Zira onların şîârı şu ayettir:

"Her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık vardır. Yine her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık vardır"(Inşirah:5-6).

Umutsuzlukta bir çok umut var.

Simsiyah gecenin sonunda aydınlık var.

Hazineye zahmet çekilmeden ulaşılmaz,

Canım kardeşim! Ücreti çalışan alır.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

"Mü`min, bir dağ gibi sarsılmazdır, belâ ve mûsibetlere karşı gevşemez".

İmam Kazım (a.s) şöyle buyuruyor:

"Mü`minin misalı, terâzinin kefeleri gibidir. Ne kadar îmanı güçlense, belâ ve mûsibeti de o oranda artar".

Yine İmam Sadık (a.s): "Dünya; mü`minler için hapishane, kafirler için cennettir" diye buyurmuştur.

Bu gibi rivayetler Ehli Beyt lisanında çoktur. Sözü kısaltmak için bunları nakletmiyoruz.


Ümitsizlik ve Nedenleri-2

Ümitsizlik ve Nedenleri-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)