• Nombre de visites :
  • 2222
  • 2/1/2011
  • Date :

Hz. Yusuf (a.s) kıssasının Ahlaki Öğretileri-5

hz. yusuf (a.s) kıssasının ahlaki öğretileri

-  Günahsız Olunduğunu İspat Etmek İçin Düşmandan İtiraf Almak Ve Çabalamak:

Yusuf (a.s) kıssasından aldığımız derslerden biri de şudur: O, zindanda kalmayı tercih etmekle ve Mısır hükümdarının affını reddetmekle kalmayıp serbest bırakılmadan önce hükümdarın eşi ve diğer kadınlardan kendisinin günahsız ve masum olduğuna dair itiraf almayı ısrar etti. Kur’an şöyle buyuruyor: “Kral, “Onu bana getirin” dedi. Elçi, Yusuf’a gelince (Yusuf) dedi ki: “Efendine dön de, ellerini kesen o kadınların derdi ne idi, diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir.”[1] İsteğini ulaştıktan ve herkes masum ve günahsız oluşunu itiraf ettikten sonra Kur’an şöyle devam etmektedir: “Kral, kadınlara, “Yusuf’tan murat almak istediğiniz zaman derdiniz ne idi?” dedi. Kadınlar, “Hâşâ! Allah için, biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz” dediler. Aziz’in karısı ise, “Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murat almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir” dedi.”[2] O zaman zindandan çıktı; zira itham ve günah parmağı üzerindeyken zindandan çıkması iyi değildi. O, herkesin kendisinin hakkaniyet, haysiyet, temizlik, takva, günahsızlık ve de masumiyetini itiraf etmesinden sonra serbest bırakılmayı istedi.

- İlmî Salahiyet ve Meslek Uzmanlığını Tanıtmak ve Açıklamak:

Yusuf (a.s) kıssasından aldığımız derslerden biri de insanın halka hizmet ve yarar vermek için kendisini övebileceği ve halka ilmî liyakat ve salahiyetini ve de meslek uzmanlığını tanıtabileceğidir. "Yusuf, “Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim” dedi."[3],[4]

-  Güçlü ve Galip Olunduğunda Bağışlamak:

Bu ders Yusuf'un (a.s) kardeşlerine karşı davranışından elde edilmektedir. Her şey açıklığa kavuştuğu, perde arkasında ve inkar etmek için bir şey kalmadığı zaman Yusuf (a.s) kardeşlerine hitap ederek şöyle dedi: “Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir."[5] Yani bugün hiçbir ceza, sitem ve intikam yoktur, ben sizin kusurunuza bakmıyorum ve pek yakında Allah sizi bağışlayacaktır.

-  İnsanları Suçsuz Kılmak, Geçmiş Günah ve Hatayı Hatırlatmamak ve Eski Kinleri Anımsamamak:

Yusuf (a.s) kıssasındaki mevcut büyük derslerden biri de onun karanlık geçmişi diriltmemesi ve de kardeşlerinin kötü davranışları ve onlar yüzünden çektiği acı ve meşakkatleri unutmaya çalışmasıdır. O, bunun tersine kardeşlerini görmekten mutlu olmakta, bu günahı şeytanın boynuna atmakta ve şeytanı kınamaktaydı: " Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir."[6] Bir başka yerde ise şöyle buyuruyordu:

"Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”[7]

-  Güçlüyken ve Zayıfken Allah’ın Lütuf ve Nimetini Unutmamak:

Bu ders açık olarak Yusuf kıssasında mevcuttur. O, ister karanlık kuyuda ve ister Mısır hükümdarının sarayında veya devlet ve bakanlık makamında olsun hiçbir durumda Allah'ın lütuf ve nimetini unutmadı. Yüce Allah onun dilinden şöyle buyuruyor: " Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”[8] Bunlar, kısa olarak açıklayıp detaylarına girmediğimiz takdim edilen bazı güzel yönlerdir.


[1] Yusuf, 50.

[2] Yusuf, 51.

[3] Yusuf, 55.

[4] Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 10, s. 12.

[5] Yusuf, 92.

[6] a.g.e.

[7] Yusuf, 100.

[8] a.g.e.

Hz. Yusuf (a.s) kıssasının Ahlaki Öğretileri-4

Hz. Yusuf (a.s) kıssasının Ahlaki Öğretileri-3

Hz. Yusuf (a.s) kıssasının Ahlaki Öğretileri-2

Hz. Yusuf (a.s) kıssasının Ahlaki Öğretileri-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)