• Düşünce Özgürlüğü
  • Bu makale, düşünce özgürlüğü için üç hususu söz konusu etmektedir: 1) Düşüncenin seçimi, 2) Düşüncenin gizlenmesi, 3) Düşüncenin açıklanması ve propaganda edilmesi.
  • Allah'a Karşı Suizan
  • İlk suizanda bulunan varlık Şeytandır. O, Allah'ın fiilini kötü ve yanlış bildi... Rivayette şöyle geçer; Şeytan 6 bin yıl her gökyüzü tabakasında bir yıl Allah'a itaat etti ama Allah'ın fiiline kötü zanda bulunup itaat etmeyerek suçlu duruma düştü. Bu
  • İsraf ve Sonuçları
  • Çünkü savurganlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür! İsra/27
  • Ahlak Ve Tevbe
  • Ahlak özü itibari ile din, toplum ve vicdan kaynaklı olabilir. Dini ahlakta birey, kendisi, toplum ve her şeyin yaratıcısı olan bir varlığa karşı sorumludur. İyi, kötü, ahlaki sorumluluk, vicdan, özgürlük, ahlaki karar gibi kavramlarla iç içedir.
  • Öfke
  • Yüce Allah her canlının içine sinirlenmek, öfke ve kızmak gibi duyguları yerleştirmiştir. Bunlar kendi yerinde kötü duygular değillerdir, çünkü bu duygular sayesinde birey kendisini koruyabilir, tür ve aileyi muhafaza edebilir, toplumsal düzen sağlanır, d
  • Dil'in İnsan Üzerindeki Hakkı (2)
  • İnsan dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmemektedir ve hatta kendinden dahi gafildir. Ancak gün geçtikçe gözü görmeye ve kulağı işitmeye başlar. Bu gereçler aracılığıyla dış dünyadan algıladığı hususları, zihnine aktarır ve akıl gücüyle de bu aktarımlarını
  • Dil'in İnsan Üzerindeki Hakkı (1)
  • İnsan(ın kişiliği), dilinin altında saklıdır, konuştukça tanınır.... Konuya İmam Rıza’nın (a.s) bir buyruğuyla başlamak istiyorum. İmam Şöyle buyurmaktadır: “İnsan(ın kişiliği), dilinin altında saklıdır (konuştukça tanınır).”
  • Gıybet Nedir?
  • Gıybet, bir kimsenin olmadığı yerde, insanların bilmediği ve paylaşılmasından rahatsızlık duyduğu herhangi bir şeyi söylemektir.
  • İnsan Uzuvlarının Şükrü
  • İnsan Allah’ın vermiş olduğu nimetler karşısında her türlü şükrü yerine getirmelidir. Eğer kulağın duyduğu ve gözün gördüğü için elhamdulillah söylenmiyor ise en azından o zaman Allah’tan sağlık ve afiyet dilenmemelidir.
  • Haccın Sırları 3
  • Zemzem kuyusu dünyadaki en eski kuyu sayılır. Tıbben ispatlanmıştır ki, zemzem suyu her türlü virus, bakteri ve benzeri mikroplardan tamamen arınmış temiz bir sudur.
  • Haccın Sırları 2
  • Bilim adamları, yürüyüş ve hızlı yürüyüşün, bir çok hastalıktan korunmanın en iyi yolu ….
  • Haccın Sırları 1
  • Nöro linguistik programlama (Neuro-Linguistic Programming) bilim adamları, insanın gücünü tüketen şeyin, keder, üzüntü ve insanların yaşamlarında karşılaştığı problemler olduğunu vurgulamışlardır. Sarsılan bu dengeyi sağlayabilmenin en iyi yolunun ise, ol
  • Tavsiye Edilen Dualar
  • Hevatir: İnsanın geçmişte yaşadığı hadiselerin tekrardan zihne gelmesi ve insanı meşgul etmesi demektir. Bunlar her türlü duygu ve düşünce ya da yaşanan bir olayın tekrardan zihinde tekrarlanması şeklinde olabilir. Evvela bunları hatıra getirmemek gerekir
  • Kibir sahiplerine cehennem
  • Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerim’de A’râf Suresi’nin 146. ayetinde şöyle buyuruyor: “Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları (kibirlenenleri) ayetlerimden uzak düşüreceğim.” Ayete biraz dikkat edilirse, kibir sahiplerini Allah kendisinden uzaklaştırıyor
  • Allah İçin Nefret Etmek... (2)
  • “İnsanların en üstünü, ibadete aşık olandır...” hadisi her türlü ibadete aşık olmayı içeriyor; maddî, manevî, batinî ve zahirî her türlü ibadete aşık olmayı, onunla sarmaş dolaş olmayı ve bütün varlığıyla onu hissetmeyi beyan ediyor.
  • Allah İçin Nefret Etmek... (1)
  • İnsanın kemali, onun iradî amellerinin sayesinde gerçekleşir; yapmayı irade ettiği ameller de muhabbetinin mahsulüdür. İnsanın bir şeye muhabbeti yoksa onu irade edemez, irade etmezse eylem ve hareketi de yapamaz. Aynı şekilde bir şeye nefret duymuyorsa,
  • Amellerin Kıblesi (2)
  • “Eğer seninle çekişip-tartışırlarsa, de ki: ‘Ben, bana uyanlarla birlikte, kendimi Allah'a teslim ettim.’ Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki: ‘Siz de teslim oldunuz mu?’ Eğer teslim oldularsa, gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, artı
  • Amellerin Kıblesi (1)
  • Herkesin yöneldiği bir yer (kıble) var, oraya döner. Siz de hep hayırlara yönelin, hayır yolunda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi toplar, birleştirir. Şüphe yok ki, Allah'ın her şeye gücü yeter.”
  • Sır Saklamak!?
  • Sır, gizletilmesi gereken ve sadece özel kimselere söylenebilecek bilgilerdir. Her kişi, aile, kurum ve toplumun ve başkalarının bilmemesi gereken sırları vardır. Sırların, kişiler ve kurumlara göre önemi de değişmektedir. bundan dolayı olsa gerek ki adın
  • Ehl-i Beyt Sevgisi
  • Resul-i Ekrem sevgisi (s.a) olmaksızın insanın mümin olamayacağı aşikardır. 1 De ki: Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin! Ve günahlarınızı bağışlasın!(Al-i İmran, 3/31).
  • Ehlibeyt Mektebinde Genç
  • Muhammed bin Abdullah bin Hasan babası Abbasiler döneminde şehit edildikten sonra kıyam ederek İnsanları hakka davet etti, İmam Sadık (a.s) bir yol gösterici olarak ona şöyle buyurdu: “ Ey kardeş oğlu gençlere yönel ve yaşlıları bırak”. İmam başka bir ri
  • Susan Toplum, Ölü Toplumdur.
  • Bireyin ölü veya diri olduğu herkesçe anlaşılabilecek bir şeydir; ama toplumun ölü mü, yoksa diri mi olduğunu anlayabilmek için ileri seviyede bir sosyal bilinç ve idrak gereklidir. Nitekim bu nedenledir ki ayetin başında, ...Eğer temiz akıl sahibi, yükse
  • İhlâsın 7 Makamı
  • İhlâsın 7 makamı vardır. 6 makamı muhlisler ile aynı safta ve derecededir. Bir diğer makam ise muhles yani halis kılınmışların ibadeti ve aynı zamanda Ariflerin ibadetidir. Bu derecede ki ibadet Nebilerin (a.s) ve İmamların (a.s) yapmış oldukları ibadet s
  • Kötü Ahlakın Doğuracağı Sonuçlar
  • Resulullah (s.a.a) kendisine, Falan şahıs gündüzleri oruçla ve geceleri ibadetle geçiriyor ama aynı zamanda kötü ahlaklı biridir. Komşularına diliyle eziyet etmektedir diye söylenince şöyle buyurmuştur: Onda hayır yoktur, o ateş ehlindendir. (3)
  • Kötü Zan
  • Almanya’da son yapılan bir araştırma, başkası hakkında yapılan zan tekrarlandığı takdirde, bu fikir insan zihnine yerleşir ve artık gözler o hatalı fikri bir gerçek gibi görmeye başlayacağını vurgulamıştır.
  • Özür dilemek erdemliktir...
  • Tevbe etmek,özür dilemektir...Rabbimizin ancak biz insanlara taktir ettiği nasiptir ÖZÜR DİLEMEK... Belkide meleklerden üstün olabileceğimizin sırrı burda saklıdır..
  • Mevlânâ Hazretlerinden beslenme tavsiyeleri
  • Mesnevî’de şöyle geçer: “Ey gâfil kişi! Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân’da; ‘Hakk’ın verdiği rızıktan yiyin!” diye buyurduğu rızkı, sen hikmet sanmadın da ekmek sandın.”
  • Dünya Sevgisine Dair
  • Üzerinde durulması gereken ilk mesele; Hz. Alinin (a.s) bu konu üzerinde neden bu kadar çok durmuş olduğudur. Ne Allah Resulü (s.a.a), ne Hz. Ali (a.s) ve ne de diğer Ehl-i Beyt İmamları hiçbir mesele üzerinde bu kadar çok durmamış, hiçbir şey hakkında gu
  • Kulluğun En Güzel Nişanesi Ahde Vefa
  • Ahd, sözlükte, fiil olarak “bir şeyi korumak, bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, her durumda muhafaza etmek, talimat vermek, söz vermek, tavsiye etmek” anlamlarına geldiği gibi, isim olarak da, “yemin, mîsâk, emir, talimat, taahhüt, antlaşma, yüküml
  • Neydi İman?
  • Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklı tam olanlara deliller var... İman; uğrunda çaba sarf ettiği şeye, kendini hedefe ulaştıracak yola ve nitekim gayret ve hareketin kendisine inanmak, kabullenmek ve bağlı kalmaktır.
  • Allahın Adaleti Sorgulanmaz mı?
  • Allah, bizlerden zalimin karşısında durmamızı ve zalime karşı çıkmamızı istememiş mi? tabi ki de istemiştir. O zaman neden kendisi bu kadar işlenen zulüm karşısında bir şey yapmıyor veya zalimleri cezalandırmıyor? Bunca zulmün karşısındaki sessizliğin s
  • İslamın Korunduğu Mevziler
  • De ki: Rabbim adaleti emretti. Her mescitte secde ettiğinizde yüzlerinizi Ona çevirin ve dini yalnız Allaha has kılarak Ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine Ona) döneceksiniz.
  • Sabrı Kendine Meslek Edin!
  • Kerbelada yaşıyordu. Maddî olarak fazla bir şeye sahip değildi, fakirdi; ancak tüm güzellikleri içinde barındıran büyük ve zengin bir kalbi vardı. Evlilik çağı gelmişti ve Kerbelanın saygın zenginlerinden birinin, kendisi gibi ilim ve irfan âşığı kızıyla
  • İhlâsın 7 Makamı
  • İhlâsın 7 makamı vardır. 6 makamı muhlisler ile aynı safta ve derecededir. Bir diğer makam ise muhles yani halis kılınmışların ibadeti ve aynı zamanda Ariflerin ibadetidir. Bu derecede ki ibadet Nebilerin (a.s) ve İmamların (a.s) yapmış oldukları ibadet s
  • Salâvatın Önemi
  • Kim sana bir kez salâvat getirecek olursa Allah onun amel defterine on iyilik yazar...
  • Alimlerin Müșterisi
  • Toplumun islahında Alim ve Cemaatin sorumluluklarını bilmesi ümidi ile… Hayatı bir ticarethane olarak gӧrecek olursak, insanlarında bir kısmını Tüccar bir kısmınıda müșteri olarak gӧrebiliriz. zira bu ticarethanede herkes birbirinin eksiğini temin ederek
  • Fitne Öldürmekten Daha Ağırdır
  • Müslümanlar, uzun bir zamandır çeşitli ihtilaf ve çekişmelerle iç içe yaşamakta. Bugün yeryüzünde hangi müslüman topluma bakarsanız bakın, birlik ve beraberliğin, hakka ve hayra birlikte yürüme anlayışının yerini, her türlü çekişme ve kargaşanın aldığını
  • Öğretmeni Olmayan Alime Kadın Zeynep
  • Yüce Allah’a yaklaşmak, O’na ulaşmak ve kemale varmak için ibadet ve kulluk etmek çok büyük ve iyi vesiledir, ayette geldiği gibi: “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”(Zariyat 56)
  • Yabancı Adam
  • Zavallı kadın, su tulumunu omuzlamış, nefes nefese evine doğru yürüyordu. Tanımadığı bir adamla karşılaştı. Adam, su tulumunu kadından alarak kendisi taşımaya başladı. Kadının küçük çocukları, gözleri kapıda annelerinin gelmesini bekliyorlardı.
  • Peygamberlerin Mezarları Üzerine Bina Yapmak
  • Resulullahın (s.a.a) türbesini ibadet yeri edinmenin doğruluğunu kabul edenlerin delili şudur Bazı Müslümanlar, birtakım rivayetlere dayanarak peygamberlerin mezarlarının üzerine bina yapmanın haram olduğunu iddia etmektedirler
  • Kısas İçin Allahın Râsulü Sırtını Açtı
  • Bedir savaşında alınan esirler arasında Peygamberimiz’in amcası Hz. Abbas da vardı. Hz. Abbasın elleri bağlanmıştı. Esirler, fidye karşılığı serbest bırakılmaya başlanmıştı. Ensar’dan bazı kişiler Hz. Abbasın Allah Rasûlü’nün amcası olduğunu öğrenince on
  • Gönülden Gönüllere
  • Dünya hayatı iki kere değildir (ki birinde tecrübe kazanasın, diğerinde ise tecrübelerinden yararlanarak mükemmel bir yaşam sürdüresin).
  • Hadisler Işığında Ramazan Ayının Fazileti
  • Bu ayda, cehennem kapıları kapanır, cennet kapıları ise açılır. Şimdi ramazan ve oruç hakkında Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamlarından nakledilen hadislerden birkaç örnek verelim:
  • Şehid Mutahharinin Dilinden Tövbe (2)
  • Allaha andolsun ki, bir günde bir gündür, bir saat¬te bir saattir, eğer bir gece dahi ertelemiş olsak hata yapmış sayılırız. Önce tövbe etmelisin. Biz tövbe et-meden namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, tövbe etmeden hacca gidiyoruz. Kuran okuyoruz. Tövbe et
  • Şehid Mutahharinin Dilinden Tövbe (1)
  • Bu gece «Sülük»ün ilk durağı hakkında konuşmak istiyorum. însan eğer Allaha yakınlaşmak istiyorsa mut¬laka bu durak, bu nokta ve bu merhaleden başlamalıdır. Bize gereken de budur zaten.