• Nombre de visites :
  • 2659
  • 1/1/2017
  • Date :

Kötü Ahlakın Doğuracağı Sonuçlar

kötü ahlakın doğuracağı sonuçlar
Böbürlenmekten daha büyük ahmaklık yoktur...
Kötü Ahlak Nedir

Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt imamlar kötü ahlak hakkında şöyle buyurmuşlardır:

Resulullah (s.a.a): "Kötü ahlak bağışlanmaz bir günahtır." (1)

Resulullah (s.a.a): "Şüphesiz kul, kötü ahlakı sebebiyle cehennemin en alt katına düşer." (2)

Resulullah (s.a.a) kendisine, "Falan şahıs gündüzleri oruçla ve geceleri ibadetle geçiriyor ama aynı zamanda kötü ahlaklı biridir. Komşularına diliyle eziyet etmektedir" diye söylenince şöyle buyurmuştur: "Onda hayır yoktur, o ateş ehlindendir." (3)

İmam Ali (a.s): "Kötü ahlak hayatın kararma ve nefsin azap görme sebebidir." (4)

İmam Sadık (a.s): "Şüphesiz kötü ahlak, sirkenin balı bozduğu gibi ameli bozar." (5)

Kötü Ahlakın Akıbeti

İmam Ali (a.s): "Ahlakı kötü olanın ailesi kendisinden utanır." (6)

İmam Ali (a.s): "Tahammülü az olanın rahatlığı da az olur." (7)

İmam Ali (a.s): "Ahlakı kötü olanın rızkı daralır." (8)

İmam Sadık (a.s): "Et, et bitirir. Kim kırk gün et yemezse ahlakı kötü olur." (9)

Gazap ve Öfke

Müminlerin Emiri Ali (a.s) hikmetli sözlerinde, gazap ve öfke hakkında şöyle buyurmuştur: 
 
"Gazap öyle bir kötülüktür ki onu serbest bıraktığın takdirde helak eder." (10)

"Gazap beyinsizlerin merkebidir." (11)

"Gazap kinin gizli ateşlerini körükler." (12)

İmam Sadık (a.s): "Gazap her kötülüğün anahtarıdır." (13)

Allah Resulü (s.a.a): "Gazap şeytandan bir közdür." (14)

Müminlerin Emiri Ali (a.s): "Gazap akılları bozar ve insanı doğruluktan uzaklaştırır." (15)

Hz. Ali (a.s) bu şeytani halete şiddetli bir saldırıda bulunarak şöyle buyurmuştur: "Öfkesine hâkim olamayan kimse bizden değildir." (16)

İmam Bakır (a.s): "Kim öfkesini boşaltmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse Allah da kalbini kıyamet günü güvenlik ve iman ile doldurur." (17)

İmam Ali (a.s): "Kim gazabının önünü alırsa, Allah da ayıplarını örter." (18)

Hz. Ali (a.s) vefalı dostu Harisi Hemdani'ye şöyle yazmıştır:

"Öfkeni yut, kudretin olduğunda bağışla, gazaplandığın zaman yumuşak davran, gücün olduğu halde bağışla ki, senin için hayırlı bir akıbet olsun." (19)

Hz. İsa (a.s) ise kendisine gazabın sebebi sorulunca şöyle buyurmuştur: "Kibir, zorbalık ve insanları küçük görmek." (20)

Üstünlük Taslamak

Kötü ahlaklardan biri de üstünlük taslamak ve böbürlenmektir. Allah, bu konuda şöyle buyurmaktadır:

"Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez." (21)  

Müminlerin Emiri Ali (a.s), üstünlük taslamak ve böbürlenmek hakkında şöyle buyurmuştur:
 
"Böbürlenmekten daha büyük ahmaklık yoktur." (22)

Hz. Ali (a.s) başka bir hikmetli sözünde ise şöyle buyurmuştur: "Böbürlenmeni bırak, kibri terk et ve mezarını hatırla." (23)

Hz Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: 
 
"Âdemoğluna böbürlenmek yakışır mı hiç! İlki nutfe, sonu ise leştir. Kendine rızık verememekte ve ölümünü def edememektedir." (24)

İmam Seccad (a.s) Sahife-i Seccadiye'nin on dokuzuncu duasında Hak Teâlâ’nın huzuruna şöyle arz etmektedir: "Beni üstünlük taslamaktan koru."
_____

1- Meheccet'ul-Beyza, 5/93
2- a.g.e
3- Bihar, 71/394
4- Gurer'ul-Hikem, 5639. H.
5- Kafi, 2/321
6- Gurer'ul-Hikem, 8595. H.
7- a.g.e 9192. H.
8- a.g.e 8023. H.
9- Kafi, 6/309
10- Mizan'ul-Hikmet, c. 7, s. 231
11- a.g.e c. 7, s. 230-231
12- a.g.e
13- a.g.e
14- a.g.e
15- a.g.e
16- a.g.e
17- Kafi, c. 2, s. 110
18- Mizan'ul-Hikmet, c. 7, s. 236
19- a.g.e
20- a.g.e
21- Lokman/18
22- Mizan'ul-Hikmet, c. 7, s. 414
23- a.g.e
24- Bihar'ul-Envar, c. 73, s. 294
Ehlader 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)