• Gerçek Mutluluk (1)
  • Bütün insanlar mutluluğu aramaktalar. Bu konuyla ilgilenmeyen kimse yoktur. Bazıları mutluluğu para, bazıları makam-mevki...
  • Yüce Eş (2)
  • Zuheyr, Hüseyin ile karşı karşıya gelmekten korktuğu için dehşete kapılarak bir söz söyleyemedi. Artık düşünecek bir...
  • Yüce Eş (1)
  • Hicri 60. yılda Zuheyr b. Kayn-i Beceliy birkaç kişiyle birlikte hac yolculuğuna çıktı ve hac ibadetlerini yerine ...
  • Zina ve Kötü Sonuçları
  • İnanan erkeklere söyle: Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allâh, onların ...
  • Gazap ve Kötü Ahlakın Afetleri
  • Adamın biri Peygamber (s.a.v)’e şöyle dedi: Bana öyle bir amel öğret ki cennet ile aramızda hiçbir engel kalmasın.” Bunun üzerine ...
  • Ömrü Nasıl Yaşamak Gerekir!?
  • Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ey Ebu Zer şu beş şeyi, beş şeyden önce ganimet bil: “Gençliği, yaşlılıktan önce...
  • Gıybet -2
  • İnsanlar masum değil ve günah işlemekteler. Eğer günah işleyenlerin gıybeti caiz olsaydı dünyada gıybeti yapılmayan....
  • Gıybet -1
  • Bazen insanlar namaz kılmaz ve bu durumdan vicdanen rahatsızlık ve utanç duyarlar, içten içe bu vaziyetlerinden kurtulmayı ve ileride...
  • Takva Elbisesi
  • Kendilerine peygamberler gönderdiğimiz memleketlerin halkı iman etseler ve takva sahibi olsalardı elbette ...
  • İslamda İbadet
  • Yegane Allaha tapmak ve Ondan başka bütün varlıklara tapmaktan sakınmak, peygamberlerin ...
  • Sabır ve Namaz
  • İnsanın zorlukların üstesinden gelebilmesi için Allaha yönelmesi, kendini Ona ve Onun yoluna adaması...
  • Hayırda yarışın!
  • Onlar, Allaha ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayır işlerine koşarlar.
  • Cuma Gecesi ve Dua
  • Ehl-i Beyt’den (a.s) gelen rivayetler, Cuma gecesi yapılan duaların daha da faziletli ve münasip olduğunu...
  • Kalbin Katılaşması
  • İnsanın kalbi ilk başta sefa, nuraniyet, şefkat ve has rahmete sahiptir. Kendi türünden olan diğer insanların ve hatta...
  • Takva Sahibi Olmak-2
  • ??te insan? bu kadar hassas k?labilecek ,ibresini zerre kadar ?a??rtmayacak ve sorumlulu?undan ...
  • Takva Sahibi Olmak-1
  • Binâs?n? takva (Allaha kar?? gelmekten sak?nmak) ve onun r?zas?n? kazanmak temeli üzerine kuran kimse ....
  • Allah? Ho?nut Eden ?eyler
  • ?man edenler ve salih amellerde bulunanlar için korkup-sak?nd?klar?, iman ettikleri ve salih amellerde ...
  • Söz Taşıma-2
  • Yine Efendimiz (s.a.a)den şöyle nakledilmiştir: Ben miraca götürüldüğümde, başı domuz başı, bedeni ...
  • Söz Taşıma-1
  • İslam, daima Müslümanlar ve muminler arasında sadakat, samimiyet, doğruluk, sevgi ve muhabbetin ...
  • Ahlak-Din İlişkisi-8
  • Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Kant, ahlakın ana sıfat ve aslî vasıflarının istisnası ...
  • Ahlak-Din İlişkisi-7
  • Ayetler, gerçek mutluluğun cennette olduğunu buyurmaktadır. Buna göre, gerçek mutluluk ...
  • Ahlak-Din İlişkisi-6
  • Her insan fıtrî bakımdan kendi yetkinliğine taliptir. Bu, iyi bir şey olduğu için insanda kemal isteği uyandıran ...
  • Doğru Konuşmak-2
  • Peygamber Efendimiz (Sallellahu aleyhi ve alihi) selam verme konusunda herkesten önce davranırdı.
  • Güzel Hasletler
  • Bir grup kafir esiri Peygamber (s.a.a)’in yanına getirdiklerinde, Peygamber (s.a.a) bir kişi hariç hepsinin ...
  • İnsanın Hicapları-3
  • İnsanı günaha girmekten koruyan şey, kendisini Allah’ın huzurunda gördüğü için duyduğu ...
  • Doğru Konuşmak-1
  • İnsan toplumunun esası olan bireylerin birbirleriyle irtibatı, konuşma vesilesiyle gerçekleşir...
  • İnsanın Hicapları-2
  • Bazen, bir bakıyorsunuz, -insanın- bu “gerçeklere ilmi var” -bu gerçekleri biliyor- ama imanı yok...
  • Ahlak-Din İlişkisi-5
  • Kant’ın görüşü uyarınca, ancak Allah’a ve kıyamete inanılması durumunda ahlakın aklî hükümleri ...
  • İnsanın Hicapları-1
  • Allah’tan gayrı”sına ilgi duyup O’ndan gayrısına yönelmek insanı zulmani ve nurani perdeler gerisinde ...
  • Ahlak-Din İlişkisi-4
  • Konu hakkındaki bir başka görüş şundan ibarettir: Ahlakî önermeler burhanî ve teorik olarak çıkarsanabilir ...
  • Ahlak-Din İlişkisi-3
  • Bazıları şuna inanmaktadır: “Doğru konuşmak iyi ve yalan konuşmak kötüdür, alçakgönüllü ...
  • Ahlak-Din İlişkisi-2
  • Bir diğer anlam bakımından da ahlakın dinî olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki: Bir amel veya ...
  • Ahlak-Din İlişkisi-1
  • Bugün, üniversiteler de dahil dünyanın çeşitli bilim merkezlerininde öncelikli gündemi oluşturan ...
  • İnfak ve Yardım-3
  • İnsanın her isteyeni hatta ihtiyacı olmayanı da geri çevirmemesi güzel bir şeydir. Çünkü sonuçta ...
  • İnfak ve Yardım-2
  • Bazı rivayetler birinci grup rivayetlere sınırlama getirerek herkese yardım yapmaktan sakındırmaktadırlar.
  • İnfak ve Yardım-1
  • Yardım isteyen herkese, hatta fakir olmayanlara bile yardım yapmak güzel bir şeydir. Ancak maddi ...
  • Allah’a Yolculuk…
  • Her yolculuğun değer ve önemi varılmak istenen maksada bağlıdır. Maksadın önem ve büyüklüğü ...
  • Kulluğun Esasları-3
  • Öyle ise “yalnız sana ibadet ederiz” görevi kalbe azalardan önce gelir. İnsan kalbin bu kulluğunu bilip ...
  • Komşu Hakkı -3
  • Şu üç şey bel büken musibetlerdendir: ... Gözleri seni gözeten ve kalbi rüsva olmanı isteyen ...
  • Komşu Hakkı -2
  • İmam Zeynul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Komşusunun hakkı ise gıyabında yüzsuyunu koruman...
  • Güzel Ahlâk Nedir?
  • Güzel ahlâk, başkalarını muhabbet tuzağında esir eden bir kementtir. Güzel ahlak ve güzel bir diyalogdan ...
  • Komşu Hakkı -1
  • Allaha ibadet edin, O’na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya...