• Nombre de visites :
  • 1239
  • 29/1/2011
  • Date :

Güzel Komşuluk-2

güzel komşuluk

İyi komşuluk, sadece ülkeler arası ilişkilerde geçerli olan siyasi bir deyim değil ve sadece uluslar arası işlevi olan bir kelime de değildir. Aynı mahallede kalanlar yahut iki komşunun ilişkilerinde de geçerlidir.

En iyi eve sahip olmak, komşular kötü ve halka eziyet eden kimseler olduktan sonra, bedava bile olsa pahalıdır! Bilinçli ve akıllı insanlar, mahallesi iyi, komşuları sağlam ve kültürlü olan bir yerde ev satın alırlar. Aksi takdirde  ya evlerini değiştirmeli ya da ömürlerini sıkıntı ve ıstırap içerisinde geçirmelidirler. Ev, dükkan ve işyeri alımında komşulara dikkat etmek, akıllılığın nişanesidir.

Hz. Ali (a.s),  oğlu İmam Hasan’a, dünya görmüş ve tecrübeli bir baba olarak şöyle vasiyette bulunmaktadır:

“Yola çıkmadan önce, yol arkadaşını ve evden önce komşuyu sor.”[1]

İyi  komşulara sahip olmak, büyük bir nimettir ve iyi komşu olmak, muhabbet getirici ve dostluk kurucudur. Kalpler sürekli dostluk ve iyiliğin mayalandığı ve sızdığı yerlere meylederler. Hayır nerede olursa, insanlar da orada bir araya gelirler, bireyler ve toplum ümitvar olup yerleşim merkezi de âbat olur. İyi davranışın, komşulukta, azametli bir toplum oluşmasında ve sosyal yakınlıklarda büyük bir rolü vardır. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Komşuluğu iyi olanın komşusu çok olur.”[2]

Başka bir hadiste İmam Sadık (a.s)’dan şöyle bir hadis nakledilmiştir:

“İyi komşuluk, hem memleketleri bayındır hale getirir, hem de ömürleri uzaktır.”[3]

Bu iki hadiste, komşuluktaki iyi tavrın, hem toplumsal kemal ve bayındırlık açısından verimli bir hareket olduğuna, hem de bireylerin menfaati ve psikolojik sağlığına işaret edilmiştir. Elbette  onun uhrevî mükafatları hakkında da birçok hadis nakledilmiştir.[4]

İyi Komşuluk Hakkında Tavsiyeler

Hz. Ali (a.s), insanların en bedbahtı, en katı kalplisi ve şaşkını tarafından darbe yiyip yatağa düştüğünde, şahadet eşiğinde, oğullarına ve takipçilerine yaptığı değerli vasiyetlerinin bir kısmı da komşu haklarıyla ilgiliydi.

Bu öğüt, Hz. Ali (a.s)’ın ömrünün en son dakikalarında yaptığı öğütlerdendir. O Hazret şöyle buyurdu:

“Komşularınız hakkında Allah’ı göz önünde bulundurun. Zira bu vasiyet Peygamberinizin vasiyetidir. Allah Pey­gamberi, komşular hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, biz, Hazretin onları miras alanlardan kılacağını zannettik.”[5]

İmam Sadık (a.s) da bir sözünde şöyle buyurmuştur:

“Namazlarınızı camilerde kılınız ve insanlarla iyi komşuluk yapınız.”[6]

Eğer  İslam mektebinin emirlerine göre, doğru bir şekilde komşularla geçinirsek, bu iyi geçinme sayesinde dostluklar doğacak, problem ve sıkıntılar giderilecek ve insanlar rahatlığa kavuşarak güçlü bir ruh kazanabileceklerdir.


[1] Nehc’ul-Belağa, S. Salih, M: 31

[2] Gurar’ul-Hikem, c. 7, s. 49

[3] Kafi, Kuleyni, c. 1, s. 667, H: 7, 8 ve 10

[4] Usul-u Kafi, c. 2, “Hakk’ul-Civar” babı; Sefinet’ul-Bihar, “Cevr” sözcüğü

[5] Nehc’ul-Belağa, S. Salih, M: 47

[6] Kafi, c. 2, s. 635

Güzel Komşuluk-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)