• Nombre de visites :
  • 2016
  • 6/3/2011
  • Date :

Sevgi ve Muhabbet-1

sevgi ve muhabbet

Sevgi ve muhabbet üzerine kurulu ilişkiler daha sağlam, daha istikrarlı ve daha süreklidirler.

Aşk ve muhabbetin güçlü kaldıracı da, sosyal alanlardan ve insanî ilişkilerden bir çoğunda, diğer sebeplerden daha çok etkilidir. Bu yüzden, dostluğu takviye eden sebeplerin köklerini bulmak, sıcak bağları gevşeten sebeplerin köklerini tespit etmek ve muhabbeti oluşturan sebeplerden istifade etmek, toplumsal meselelerin iyileşmesinde önemlidir.

Eğer akıl ve düşünce, hayatta yol gösteren bir me­şale rolündeyse -ki aydınlık bahşedecek yol gösterir- kalbi aşk ve muhabbet de, öne götüren, hareketli bir motor güç rolündedir ve ileriye götürücüdür. Kalbin dili aklın dilinden daha güçlüdür ve kimi zaman da muhabbet ve aşk ferman verir, akıl geride kalır ve ona itaat eder.

Muhabbetin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

İnsani ilişkilerde sevgi ve aşkın, hem olumlu et­kileri vardır, hem de -hesapsız, ölçüsüz ve kontrol dışı olursa- olumsuz sonuçları vardır.

Nasıl ki, sevmek ve aşık olmak, seven insanda çaba, ümit ve sıcakkanlılık oluşturuyor, onu sevdiğiyle yek renk ve yek vücut haline getiriyor, maşuka itaat etmeye sevk ediyor ve aşıkı maşuk yolunda fedakarlık yapmaya, kendinden geçmeye ve onda erimeye sevk ediyorsa; aynı şekilde bazen de hakikatlerin üzerini örter, kusurları  gizler, zayıf noktaları kuvvet noktaları olarak değiştirir ve çirkini güzel  gösterir. İşte  bu sevgi de aşırılığın yansımalarıdır. Hz. Peygamber (s.a.a)’in tabiriyle:

“Bir şeyin sevgisi, insanı kör ve sağır eder.”[1]

Ve Hz. Ali (a.s)’ın tabiriyle:

“Kim bir şeye aşık olursa, bu sevgi, onun gözünü köreltir, kalbini hasta eder; artık sağlıksız bir gözle bakar, iyi duymayan bir kulakla işitir. İstek ve emelleri aklını çelmiş ve dünya kalbini öldürmüş.”[2]

Muhabbet; kimi zaman, insanın başkaları hakkındaki hüküm vermesinde de etkili olabiliyor ve bu muhabbet, insanı, haksız hüküm vermeye  sevk edebiliyor. Sevgi, eleştiri ve uyarıları kabul etmeme üzerinde de etkili olabilir. Eğer siz birini seviyorsanız, genellikle onun hakkında eleştiri yapmaya ve kusurlarını bulmaya hazır olmazsınız.

Muhabbet bazen, sevgilileri mağrur yapar. Bazılarının sevilme kapasiteleri yoktur. Çünkü peşi sıra gururlanırlar. Bazı çocuklar da eğer fazla sevilseler şımarık, aşırı ilgi istekli, yaramaz ve kendini beğenmiş menfi duruma düşerler. Her halükarda, gözlerden ırak olmaması gereken bu neticeler, muhabbetin iyi ve kötü sonuçlarıdır.

Sevgiyi Bildirmek

Sosyal ilişkiler alanıyla daha çok ilgili olan, mu­habbet ve sevgiyi başkalarına ibraz etmektir. Eğer birini seviyorsanız, gerek mümin dost ve kardeşlerden olsun, gerekse de çocuklarınız ve eşinize karşı ve… bu muhabbeti dile getiriniz ve açığa çıkarınız ki ara­nızdaki sevgi çoğalsın ve dostluklar süreklilik ve istikrar kazansın.

İnsan doğal olarak, başkaları tarafından beğenilip sevilmek ister. O sevenler, kendi sevgilerini açığa vursalar, sevilen de sevenleri sevmeye başlar ve iki yönlü olan bu muhabbet, yaşantıları daha çok mutlu ve samimi hale getirir.


[1] Bihar, c. 74, s. 165

[2] Nehc’ül-Belağa, Suphi Salih, hutbe: 109

AŞK VE SEVGİ ÜZERİNE...

Sevgi İksiri

Sevginin Saf Kaynağı

İMAN VE SEVGİ-2

Sevgi nurdur

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)