• Savaş, baş kaldırma ve vuruşma
  • İslâmda bu üç yöntemi tedricî olarak sıralanır. İlki güzel sözlü ve barışçı çağrıdır. Eğer bu yöntem zalimlerin şerrini gidermede...
  • HİDAYET
  • Bildiğimiz anlamıyla hidayet (yol göstericilik), hangi açıdan bakılırsa bakılsın, fiillerin tanıtımı ve nitelendirilmesi....
  • Sevgi Hakikatle Birlikte Olmalıdır-2
  • Evet, Resulullah (s.a.a) âlemler için bir rahmetti; hayvanları, bitkileri dağı- taşı bile severdi. Nitekim her sarığının, her kılıcının, her atının...
  • Ruhun Dünyada Tekamülü-2
  • Evet; Karia suresinde de buyurulmuş olduğu gibi tabiat ananın kucağından sıyrılamayan insanın annesi -yâni dünya cehennemi kesiliverecektir...
  • Ruhun Dünyada Tekamülü-1
  • İslamdan önce Hindistan ve Yunandan belirip bu ülkelerden dünyaya yayılan ve İslamla bağdaşmayan bir düşünce...
  • Hadislerde Güzel Ahlâk
  • Bu dediğin amelin altı hasleti vardır ki bu altı haslet de diğer altı haslete muhtaçtır: Allahın seni sevmesini istiyorsan ondan kork ve sakın...
  • NEFSE KANAT ETMEYİ ÖĞRETMEK-1
  • Bir gece Hz. Ayetullah Bahauddin’in mahzarında idim. Kendileri muhabbet ederek şöyle buyurdular: “Bu gece burada kal. Bu ilahi...
  • İbadetin Fıtri Oluşu -2
  • Bazı insanlar büyün kemalleri kendinde toplanmış o zatı fıtrat gö-züyle görürler ve bu sebepten de ona aşıktırlar. Hem de nası...
  • İbadetin Fıtri Oluşu -1
  • Namaz kılmak; Allahını bulan, ve perdeleri kenara itip Allahı hisseden insan için en büyük lezzettir. Hem öyle bir lezzetlidir ki İmam...
  • İnsanlara Hizmetin Fazileti
  • Bir gün Kabenin etrafında tavaf halindeydim. Beşinci şavta ulaştığımda, arkadaşlarımdan birisi yanıma gelerek benden iki...
  • Din Her Zaman Gereklidir [4]
  • Biz olgunluğa ulaşmak için aklın erişebilemeyeceği iki çeşit bilime ihtiyacımız vardır. Bunların biri itikat ve inanç ile ilgili ...
  • Din Her Zaman Gereklidir[3]
  • Nitekim içinizden size bir Peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor. Sizi şirkten temizliyor. Size Kitabı ve...
  • Din Her Zaman Gereklidir [2]
  • Allahın peygamberleri erişebilir bilimlerde ve aklın bağımsız konularında da insanın isitidat ve dehasını çalıştırmaya...
  • Din Her Zaman Gereklidir [1]
  • Sürekli olarak bu sözleri duyuyor yada onlara tanık oluyoruz: insanın bilimi olağanüstü ilerlediği bu zamanda, başka kürelerde ...
  • İslamda Eğlence(5.Bölüm)
  • Ey Kumeyl! Ailene emret ki, gündüzleri büyüklük kazanmak için ve geceleri ise yatanların ihtiyaçlarını gidermek için çalışsınlar.
  • İslamda Eğlence(4.Bölüm)
  • İslam kontrolsüz ve hedefsiz bir yaşamı reddediyor ve bütün insanları din çerçevesinde bir dengeli ve manevi yaşama...
  • İslamda Eğlence(3.Bölüm)
  • Ancak her zaman başlarına bir felaket geliyordu ise yaşamın eğlencesini ve içi boş eğlencelerini bozmamak için ilgisizlikle yanından...
  • İslamda Eğlence (1.Bölüm)
  • Her zaman tören ve düğünlere katıldığım zaman zihnimde bir soru oluşuyordu: Bizim eğlence ve törenlerimiz bir müslüman olarak batılılardan ...
  • Edepsizliğin tedavi yolu -2
  • Edepsizlik, insanların hak, şahsiyet ve saygınlığına itina etmemektir. Eğer bir şahıs hapşırma esnasında sofra ve bir başkasının...
  • Edepsizliğin tedavi yolu -1
  • Edep ahlaki ve toplumsal bir değerdir. Hem çocuklar ve hem de onların veli ve öğretmenleri için değer teşkil...
  • Dine dayalı ahlakın anlamı
  • Ahlak, tüm dünya halkının dilinde yaygın bir sözcüktür, lakin ahlak tanımlanırken en zor ve ipham taşıyan sözcüklerden ...
  • Ahlak ve tevekkül ilişkisi
  • Ahlak, ‘huluk’ ve ‘hulk’ kelimelerinin çoğuludur. Bu ikisi, insanın nefsinde ‘meleke’ haline gelen sıfat manasına gelmektedir.
  • Büyük günahları yok eden ameller
  • Konuya başlamadan önce İslam düşünürlerin kısaca günahı büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayırdıkları bağlamındaki görüşlerini ...
  • Yakup Peygamber (a.s)
  • Hz. Yusuf (a.s) bu sözleri ile şunu demek istiyor: İçinde bulunduğu kritik durumda onun akıbeti, hapsedilmek ile o kadınların ...
  • İlâhî Edebin gereği
  • İşte bu nedenle Hz. Nuh (a.s), Nuh, Rabbine seslendi. ifadesinden de anlaşıldığı gibi, sözlerini heyecanlı bir dille söyleyerek ...
  • Hz.Âdem(a.s) ve Eşi
  • Âdem Peygamber ile eşi sıkıntıya uğrayınca, başları belâya girince, cennet hayatındaki mutluluklarını kaçırınca, karamsarlığa ...
  • İyi Amel
  • İyi iş demek; fıtratın belirlenen süreye kadar yaşamasını koruma altına alıcı sebeplerle uyuşması açısından yapılması insanın yararına ...
  • Genel Edep
  • Öyle ki, kendilerine Allahın her ayeti okunduğunda, kulluk sıfatı iç dünyalarının her yanına yayıldığı gibi, bu etkisi ...
  • İlahî Eğitim
  • Kibirli, kendini beğenmiş birinin nefsindeki bu duygunun davranışlarında somutlaştığı görüldüğü gibi, karamsar bir zavallının ...
  • Tevhid Şuuru
  • Yüce Allah, münafıkların vasıflarını Peygamberimize (s.a.a) anlatırken, Sen onları sözlerinin üslûbundan tanırsın.
  • Dinî Öğretimde Edep
  • Dinî öğretimde, özellikle İslâm dininin öğretimi sırasında bu metodun gözetilmesi en bariz gerçeklerdendir. Dinin şeriat ...
  • İlâhî Edep
  • Edep, özelliği bakımından hayatta güdülen amaca bağlı olduğuna göre yüce Allahın peygamberlerine aşıladığı ilâhî edep, dinî davranışlardaki güzel ...