• Güçlünün Değil Haklının Sözü
  • Yüce Allahın ‘Adil sıfatı tüm yaşamımızın, insan haklarının ve İslam ahlakının en önde gelen kurallarındandır. Bundan dolayı her hangi bir durumda ve insan...
  • Babanın Bedduası
  • Ben babamla birlikte karanlık bir gecede Kabeyi tavaf ediyorduk. Kabenin etrafı sakinleşmişti, ziyaretçiler uykuya dalmışlardı. Aniden yürek yakan bir ses...
  • İNSAN-I KAMİLİN TANIMI
  • Hamd, bütün varlıkları yaratan, alemlerin Rabbı Allaha mahsustur. Salat ve selam Allahın kulu, Resulü, habibi, seçkin kıldığı, Onun sırrını koruyan, elçiliğini tebliğ...
  • Sen Çocuk Ol, Ben Büyük
  • İmam Humeynînin çocuklarla ve torunu Ali ile ilişkisi arkadaşça idi. Ali küçüktü. Bazen İmama rahatsızlık verecek derecede yaramazlık yapardı. Ama İmam güler...
  • BİR ANNENİN KIZINA ÖĞÜTLERİ
  •    Emâme, Avf b. Muhallem Şeybanî'nin eşidir. O, zamanının hatip kadınlarından sayılıyordu. Onun Emayas isminde bir kızı vardı. Kabilesinin reisi, kızına talip olup onunla evlendiği zaman, kızını kocasının evine uğurlad
  • Zinaya yaklaşmayın
  • İncil’de “Zina etmeyeceksin!” yerine, Kur’ân-ı Kerim’de “!” emri üstü örtülü olarak bu zorluğu ima eder. Bozuk bir çevrede her an göze takılabilecek bir cinsel imge, gencin...
  • DÜNYA EHLİ VE AHİRET EHLİ
  • Ey Cabir! Bil ki, takva ehli olan kimseler, gerçek zenginlerdir; dünya malından az bir miktar onları ihtiyaçsız kılar; masrafları azdır; hayrı unuttuğunda hatırlatırlar; hayır iş...
  • HATALAR TÖVBE İLE DÜZELİR
  • Allah Resulü (s.a.a) Medine yakınlarında yaşayan Yahudilerden bir guruba ait olan Beni Kurayza kalesini muhasara altına aldı. Çünkü onlar sık sık Allah Resulüne...
  • KİBİRİN KISIMLARI
  • tekebbür ve büyüklük taslayarak Allaha dua edip Ondan hacet dilemeye dahi tenezzül etmemek, hatta bunu hurafe ve akılsızlık olarak nitelemek, Allaha karşı...
  • RİYA VEYA GİZLİ ŞİRK
  • Yani bir kısım şirkler vardır ki açıktır ve onların şirk olduğunu herkes anlar; mesela putlara tapmak, başka bir varlığın, mesela bir insanın karşısında secdeye...
  • AZGINLIĞIN BAŞI :KİBİR
  • Kibirin kendini beğenmişlik ve gururla farkı şudur ki kendini beğenmek sadece insanın kendisi ile alakalı olan bir şeydir. Başka birisi söz konusu olmasa dahi...
  • ŞEYTANIN VESVESELERİ
  • Bir gün Şeytan kendi avenesini yanına çağırarak şöyle dedi: İçinizden kim bu adamı aldatabilir? Birisi Sen bu işi bana bırak. dedi . Şeytan sordu: Onu nasıl aldatmayı...
  • ALLAHIN RAHMETİNDEN ÜMİTSİZ OLMAYIN
  • Tefsir-i Safide nakledildiğine göre bir gün Resulullahın ashabından olan Muaz b. Cebel ağlar bir şekilde Resulullahın yanına geldi. Allah Resulüne selam verdi.
  • Şarabın haram kılınışı
  • Şarabın haramlığını ilan eden ayet nazil olduktan sonra, Allah Resulünün (s.a.a) münadisi bunu herkese ilan etti ve artık kimsenin şarap içmemesi gerektiğini...
  • GÜNAHIN ÇEŞİTLERİ
  • Evet bütün bu hadislerden de anlaşıldığı gibi takva ve günahlardan kaçınmak bu kadar önemlidir. Günah insanlar için bir azap vesilesi olmakla birlikte...
  • ŞEYTANIN İTİRAFLARI
  • Allahın İblise (Şeytana) yaptığından ibret alın. Zira onun uzun amelini ve şiddeti çabasını (Allaha itaatini) yok etti. Şeytan Allaha altı bin yıl ibadet...
  • TAKVA VE BÜYÜK GÜNAHLAR
  • Kuran-ı Kerimin ayetlerinden, Resul-i Ekremin (s.a.a) ve Ehl-i Beytinin hadislerinden anlaşıldığı gibi insanın kurtuluşuna vesile olacak şey takvadır.
  • İnsanın miracı, namaz
  • Onlar bana ibadet etmek için gece vaktinin gelmesini bekler, yüzlerini büyük bir tevazü ile toprağa sürer ve ibadete başlarlar ve onlara sunduğum nimetler...
  • GIYBET
  • Bir kişinin arkasından, onda olan ve halkın bildiği bir kusuru söylerse, gıybet olmaz; ama onda olup da halkın bilmediği kusuru açıklarsa, onun gıybetini...
  • ALLAH SEVGİSİ
  • Resulullahın zamanında ona itaat etmek, Allah sevgisinin alameti ise, Resulullahtan sonra da onun gerçek halifeleri olan Ehl-i Beytine uymak ve onlara...
  • HZ. ALİYE GÖRE DÜNYA
  • Dünya! Seni boşadım, hem de talak-ı selase ile, bu boşanmanın dönüşü yoktur. Ey Dünya! Benden uzak dur! Dünya! Allaha andolsun ki sana, beni hor ve zebun...
  • PEYGAMBERİN GÜLÜMSEMESİ
  • O mümin kul, hasta yatağında olduğu sürece, her gün ibadetgahında olduğu zaman ona yazdığınız her günün sevabı miktarınca ona sevap yazın.
  • MUTLULUK ANAHTARI
  • Kalk fırsatı ganimet say, onu değerlendir; aksi takdirde geçmişin hasreti ve geleceğin arzusunun hiç faydası olmayacaktır. Zira geçmişler geçmiştir, gelecek de...
  • İNSAN, EBEDİ SAADET İÇİN YARATILMIŞTIR
  • İnsan, ebedi ve sonsuz olan ahiret yaşantısı için yaratılmıştır. Allah Teala, dünyayı Ahiret için bir tarla kılmış ve bu dünyada yapılan iyi amellere karşılık olarak, Ahiret mükafatını hazırlamıştır. Kulların bu saadete
  • ALLAHA GİDEN BAZI YOLLARIN AÇIKLANMASI
  • Allah Tealanın müminlerin, ölen birisi hakkında ondan hayırdan başka bir şey bilmediklerine dair verdikleri şehadetlerini doğrulaması, hüsn-ü zannın önemini ortaya koyar.
  • BAZI AMELLERİN DEĞERİ
  • İslamda birtakım ameller vardır ki, görünüşte insana çok kolay gelir. Kolay oldukları için de birçokları bu amellerin önemine vâkıf olmadıklarından onları...
  • AFFIN VE MAĞFİRETİN KURANDAKİ ANLAMI
  • Bundan ortaya çıkıyor ki, af ve mağfiret her ne kadar zihni değerlendirme bakımından birbirinden farklı iseler ve biri diğerinin uzantısı ise de, sonuçta ifade ettikleri anlam...
  • KALPLERİN HASTALIĞI
  • Kalplerinde hastalık bulunanlar ifadesi gösteriyor ki, kalpler için bir hastalık ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak da sağlık ve sıhhat söz konusudur.
  • BÜYÜK VE KÜÇÜK GÜNAHLAR
  • Ayetin orijinalinde geçen tectenibû Yine ayetin orijinalinde geçen nukeffir Yine ayette geçen kebair ifadesinden, yasaklanan günahlar içinde küçük günahların da olduğu...
  • İBRETLİ ÖYKÜLER
  • Allah-u Teala, o meleklerin cevabında şöyle buyurdu: O mümin kul, hasta yatağında olduğu sürece, her gün ibadetgahında olduğu zaman ona yazdığınız her günün...
  • AHLAK IN ÖĞRENİMDEKİ ROLÜ
  • İlim ve öğrenim uğruna yapılan çabayı, İslam mektebi devamlı teşvik etmiş, Kuran-ı Kerim ve hadisler ilmi, değer ve üstünlük ölçüsü olarak söz konusu etmişlerdir.
  • MÜSLÜMAN HAKLARI
  • Başkaları ile görüşmede güleryüzle tatsızlığı, düşmanlığı ortadan kardıracak şekilde yani kardeşinin kalbindeki hüzün ile kederin yerini sevinç ile...
  • NEFİS TEZKİYESİ
  • Gençlik sermayemizi ucuza verdik,nefis ve şeytanın hiyleleri ile iki cihan saadetini kazanmamız gereken gençliğimizi kaybettik ve şimdi de ıslah peşinde değiliz ve buda...