• Dünyadaki şahitler(3.Bölüm)
  • Enam Sûresi 31. ayette ise: şüphesiz Allah ile karşılaşmayı inkar edenler kaybetmişlerdir; ansızın kıyamet kendilerine gelip çatınca...
  • Dünyadaki şahitler(2.Bölüm)
  • Kıyamet günü olunca, insanların sorgulanmaları için onları, bir grup melek getirecektir. Diğer bir grup melek de, onlara tanıklık...
  • Dünyadaki şahitler(1.Bölüm)
  • Zümer Sûresi 69. ayette de: Yer Rabbinin nuruyla parlar, kitap ortaya konulur, peygamberler ve şahitler getirilir. Aralarında onlara hiç zulmedilmeden hak ...
  • Ecel Nedir?
  • İlki, dünya ehlinin ölünceye kadar geçirdikleri süre; ikincisi ise, sonu olmayan ahiret hayatının süresi...
  • Tam ve Eksik Sebep Olguları
  • İleride İnşaallah, kitabın aslının, etkisini göstermekten hiçbir zaman geri durmayan genel sebeplere dayanmaları...
  • Ecel Kavramı
  • Yüce Allah, Musa Peygamber ve Şuayb Peygamber kıssasının bir yerinde şöyle buyuruyor:Dedi ki: Bana ...
  • O, sizi çamurdan yarattı
  • Bu ayette, insanı yaratanın ve yönetenin yüce Allah olduğu belirtiliyor, yüce Allahın insanın dünyadaki zahirî ...
  • Cennette En Güzel Nimet
  • Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler, Adn cennetlerinde hoş meskenler ...
  • Cennetin Dereceleri
  • Cennette gökle yer arasındaki gibi birbirinden üstün dereceler vardır. Şüphesiz (orada) kul, gözlerini yukarı diker ve nerede ise gözlerini ...
  • Cennetin Kapıları
  • Şüphesiz cennetin “Reyyan” diye adlandırılan bir kapısı vardır, oraya sadece oruç tutanlar girer.
  • Cehennem ehlinin yüzü nasıldır?
  • Kur’an ayetlerini dikkate aldığımızda cehennem ehlinin bazı özellikler ve niteliklere sahip olduğunu öğrenebiliriz. Yüzünün nasıl ...
  • ÖLÜMDEN KORKMANIN NEDENLERİ
  • Bazı insanlar ölüme yokluk ve her şeyin fani olup son bulması olarak bakmaktadırlar. Materyalist düşünceye sahip olan bu tip ...
  • Cehennemin Kapıları - 3
  • Ve kâfir olanlar, bölük bölük cehenneme sürülmüştür, oraya geldikleri zaman kapıları açılmıştır da bekçileri onlara, sizin ...
  • Cennet Restaurantları-3
  • Cennet yemeklerinden en iyisi ettir özellikle kuş etidir. Bazen de ziyafet sofraları kuruludur, yüzlerce lezzetti yemek çeşitleriyle ...
  • Cehennemin Kapıları-2
  • Bir gün camiiye girdim ve bir genci gözü yaşlı ve huşu içinde namaz kılarken gördüm. Kendi kendime, ‘Bu gençten ...
  • Cennet Restaurantları-2
  • Bazen önlerinde bulunan meyve yerine başka bir meyveyi canları çektiğinde o meyve arzuladıkları meyveye...
  • Cehennemin Kapıları-1
  • Ve kâfir olanlar, bölük bölük cehenneme sürülmüştür, oraya geldikleri zaman kapıları açılmıştır da bekçileri onlara...
  • Cennet Restaurantları-1
  • Misafirlikte yemek, gezmeye gittiğiniz bir yerde yemek yemek, restautantta yemek yemek ve garsonlar tarafından ...
  • Cehennem ve Cehennem Ehli-4
  • Aklın kavrayacağı basit bir örnek verelim: Yeni doğan bir bebeğin anne rahmine geri dönmesi mümkün değildir. Bu bebek ister sağlıklı ...
  • Cehennem ve Cehennem Ehli-3
  • İyi veya kötü her kes mutlaka cehenneme girecektir. Ancak (cehennem) muminlere soğuk ve selamet olacaktır; aynı İbrahime ...
  • Cehennem ve Cehennem Ehli-2
  • Her ümmet, ateşe girdikçe kendi dindaşına lânet edecek, sonunda birbiri ardınca hepsi de orada toplanacak. Son girenler, evvelce ...
  • Hayatın En Önemli Anı (4)
  • Ey az ibadeti kabul eden ve çok günahtan geçen! Benden az itaati kabul et ve çok günahlarımdan geç. Şüphesiz ...
  • Hayatın En Önemli Anı (3)
  • Bir rivayette Hz. Azrail (as) Hz. Nuh (as)’ın canını almaya geldiğinde onu hazır bulur ve ‘ Ecel vakti geldi mi?’ diye sorar.
  • Hayatın En Önemli Anı (2)
  • Daha sonra iki melek (Münker ve Nekir) kabirde ölüye yönelttikleri sorular için kişinin yanına gelip; rabbinden...
  • Cehennem ve Cehennem Ehli-1
  • Cehennemde deve büyüklüğünde yılanlar vardır, suçluları sokarlar, bu dert ve acı kırk yıl dinmez. Bu yılanlar, dünyada cimrilik yapan...
  • Hayatın En Önemli Anı (1)
  • Riyatetlerde ölüm anında kişinin yaptığı herşey gözünün önünde canlanır. Malına bakar ve ona bir faydasının olmadığını, ölümünü...
  • Ebedi Azap (3)
  • Şüphesiz Allah-u Teala sadece küfür, inkar, dalalet ve şirk ehlini ebedi olarak ateşte tutacaktır. Allah kafir ve müşrikler ...
  • Amel defteri (5)
  • Amel defteri, kıyamette insanın dünya hayatında yaptığı bütün iyi ve kötü işlerin, sözlerin, hal ve hareketlerin ...
  • Ebedi Azap (1)
  • Hiç şüphesiz cehennemde ebedi azap kafirler, imansız kimseler ve müşrikler içindir. Ama ebedi azap tüm ...
  • Amel defteri (4)
  • O gün her nefis, yaptığı her hayrı hazır bulacaktır; işlediği her kötülüğü de. O kötülükle kendisi arasında ...
  • Amel defteri (3)
  • Amel defteri, kıyamette insanın dünya hayatında yaptığı bütün iyi ve kötü işlerin, sözlerin, hal ve hareketlerin ve amellerinin ...
  • Amel Defteri (2)
  • Bu ayet ve rivayetlerden şu sonuç çıkarılabilir, amel defterleri arkalarından verilen kimseler, günahlarından dolayı ...
  • Amel Defteri (1)
  • Amel defteri ilgili makalemizin devamında, sağ ya da sol elden verilmesi ve her ümmetin zaman ve şartlarına uygun ...
  • Kıyamette Buluşma -2
  • Şu anda bu ebedi sarayda Hurilerle birlikte olan takvalı kullar! Ne isteseler onlar için hazırlanacaktır.
  • Kıyamette Buluşma -1
  • Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar karardığı zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, en değerli mallar bırakıldığı ...
  • Ona döneceksiniz.!-2
  • Bunu şöyle açıklayabiliriz: İnsan, fıtrata göre seyreder, yaratılışı uyarınca yaşar. Sadece hakka uyar, sadece doğruya ...