• Nombre de visites :
  • 1071
  • 10/3/2012
  • Date :

Cehennem ve  Cehennem Ehli-1

cehennem ve  cehennem ehli

Cehennem ve Cehennem Ehli Hakkında 10 Önemli Nokta

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyuruyor:

Cehennemde deve büyüklüğünde yılanlar vardır, suçluları sokarlar, bu dert ve acı kırk yıl dinmez. Bu yılanlar, dünyada cimrilik yapan, kötü ahlaklı olan ve insanlara zulüm ve eziyet eden kimseleri sokacaklardır.

Cehennemin Konuştuğu Üç Grup Kimseler

1- Zalim ve Baskıcı Hükümdarlar

‘Ey Allah’ın hükümdarlık bahşetiği ama insanlar arasında adil davranmayan kimseler!’ diye seslenir ve daha sonra  tıbkı kuşların susam tanelerini yedikleri gibi onları yutar.

2- Kur’an-ı Kerim Okuyan ve İlmi ile Amel Etmeyen Alimler

‘Ey kendilerini pak-pakize ve zuhd sahibi gibi gösteren ama  Allah’ın huzurunda ve insanların gözlerinden  uzak yerelrde  günah işleyen kimseler!’ diye seslenir ve daha sonra bu kimseleri ateşin içine götürür.

3- Zengin ve Servet Sahibi Olan Kimseler

‘Yüce Rabb’in sana birçok mal ve servet ihsan etti, insanlar çok az bir miktar borç istediler ama sen cimrilik yaparak vermedin.’ der ve onları yutar. [1]

Cehennem Hakkında 10 Önemli Soru ve Cevap:

Soru 1:

Yılan ve akrepler cehennemde hangi suç ve günahlara azap uygulamakla görevlendirilmişlerdir?

1- Cimrilik yapanlar       2- Kötü ahlaklı olanlar       3- İnsanlara zulüm ve eziyet eden kimseler

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyuruyor:

Cehennemde deve büyüklüğünde yılanlar vardır, suçluları sokarlar, bu dert ve acı kırk yıl dinmez. Bu yılanlar, dünyada cimrilik yapan, kötü ahlaklı olan ve insanlara zulüm ve eziyet eden kimseleri sokacaklardır. [2]

4- Malının Humus ve Zekatını Vermeyen Kimseler

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyuruyor:

Eğer Allah-u Teala bir kimseye mal ve servet verir ve bu kimse üzerine farz olanı (humus ve zekat) ödemezse, bu malı yılan haline getirip onun boynuna dolar ve yılan daim bu kimseyi sokar ve şöyle söyler: Ben senin toplayıp biriktirdiğin malınım. Sen dünyada üzerine düşen hakkı (humus ve zekat) ödemedin ve infak etmedin. [3]

5- Namazı terkeden kimseler,

6- Zekatını önleyen-vermeyen kimseler,

7- İçki içen kimseler,

8- Anne ve babasının bedua ve ahını alan kimseler,

9- Camide namaz yerinde dünyadan konuşan kimseler,

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyuruyor:

Kıyamette ‘Ceriş’ adlı çok büyük bir yılan cehennemden gelir ve yüksek bir sesle şöyle bağırır:

اَلجوُع! اَلجوُع! اَينَ اَهلي؟ اَينَ اهلي؟

Açım, açım ben! Nerede benim ehlim, Nerede!

Cebrail : Senin yiyeceğin nedir? diye sorar.


[1]- El- Hisal Saduk, sayfa 111

[2]- Mizanul- Hikmet, c. 1, Cehennem Bölümü

[3]- Mehaccet'ul- Beyza, c.8

Cennet ve Cehennem

SIRAT KÖPRÜSÜ

Ebedi Azap (3)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)