• Nombre de visites :
  • 3510
  • 23/1/2013
  • Date :

Cennetin Kapıları

cennetin kapıları

Kur’an

“Kapıları onlara açılmış Adn cennetleri vardır.”‌ [1]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz cennetin “Reyyan”‌ diye adlandırılan bir kapısı vardır, oraya sadece oruç tutanlar girer.”‌ [2]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz cennetin “Maruf”‌ diye bir kapısı vardır ki oradan sadece ma’ruf (iyilik) ehli kimseler girer.”‌ [3]

Bilal Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Sabır kapısı tek kapılı, kırmızı yakuttan ve halkası olmayan bir kapıdır. Şükür kapısı ise beyaz yakuttan ve çift kapılı bir kapıdır. İki kapısı arasındaki mesafe beş yüz yıllık bir mesafedir. Ayrıca bir feryadı ve ahı vardır. Bela kapısının ise...”‌ Ben, “Bela kapısı, sabır kapısı değil midir?”‌ diye sorunca, “Hayır, ”‌ diye buyurdu.”‌ Ben, “o halde bela kapısı nedir?”‌ diye sorunca şöyle buyurdu: “Musibetler, dertler, hastalıklar ve cüzam kapısıdır. Bu kapı sarı yakuttandır, tek kapılıdır, bu kapıdan girenler oldukça azdır. Bab’ul A’zem (En büyük kapı) diye adlandırılan kapıdan ise salih olan kullar geçer. Onlar zühd ve sakınma ehli; aziz ve celil olan Allah’a rağbet edenler ve onunla ünsiyette bulunanlardır.”‌ [4]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz cennetin sekiz kapısı vardır: bir kapısından peygamberler ve sıddıklar girer bir kapısından şehitler ve salihler girer. Beş kapısından ise taraftarlarımız, bizi seven kimseler girer. Bir kapısından ise “La ilahe illallah”‌ diye şahadette bulunan ve kalbinde zerre miktarınca biz Ehl-i Beyt’e öfke bulunmayan diğer Müslümanlar girer.”‌ [5]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Cennetin sekiz kapısı vardır... Bu sekiz kapıdan girmek isteyenler şu dört haslete sarılmalıdır. Sadaka cömertlik güzel ahlak ve Allah’ın kullarına eziyetten sakınmak.”‌ [6]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz cennet kapıları kılıçların gölgesi altındadır.”‌ [7]


[1] Sad suresi, 50. ayet

[2] Mean’il-Ahbar, 409/90

[3] Kurb’ul İsnad, 120/420

[4] el-Bihar, 8/116/1

[5] el-Hisal, 408/6

[6] el-Fezail, 129

[7] ed-Durr’ul-Mensur, 1/597

Cennete Giriş Sebepleri(1.Bölüm)

Cennet Restaurantları-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)