• Ona döneceksiniz.!-1
  • Sizi ilkin yarattığı gibi (Ona) döneceksiniz. (Allah) insanların bir kesimini doğru yola iletti, bir kesimi ise sapıklığı ...
  • Gaybe İman
  • İnsanoğlu hayatı bu dünyada, ölümden sonra ve diriliş anında yaşar. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Ölü iken ...
  • Kıyamette Şefaat
  • Biz inanıyoruz ki: Peygamberler, masum imamlar ve Allahın has velileri, kıyamet günü bazı günahkârlara ...
  • İnsanlık Alemi ve Mead-3
  • Senin ölülerin diriltilecektir, bizim ölülerimiz de kalkacaklardır. Ey toprakta sükunet eden kimseler! Uyanın ...
  • İnsanlık Alemi ve Mead-1
  • Meada inanmak, bütün ilahi dinlerin temelini oluşturmaktadır. Öyle ki, mead inancını dinden alması, o dinin temelden ...
  • Meadın Gerekliliği-2
  • Yüzlerce başka ayet, mead ve kıyamet gününün hesabını beyan etmektedir. Eğer bu ayetler, daha bir teveccüh ve dikkatle mülahaza edilirse, insanın yaşamını öyle bir...
  • Meadın Gerekliliği-1
  • Ve biz göğü ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu yaratılışın boşuna olduğu, inkâr edenlerin zannıdır ancak. Vay ateşe uğrayacak...
  • Kabir Suali-2
  • Bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere, Allah Teala inkarcıları ve hakikati yalanlayanları cehennem ateşine sokacaktır. Önemli bir hakikat olan Ehl-i Beyt...
  • Kabir Suali-1
  • Ehl-i Beyt İmamlarından bize ulaşan rivayetlere göre, insanoğlu kabre konduğu zaman Nekir ve Münkir isminde iki sorgu meleği ona gelip, akide ve inanç esaslarından...
  • KIYAMET AHVALİ
  • Bu serveti Allah toplamaları için vermedi, belki işletmek için ve aralarında döndürüp dolaştırmak için verdi. Parayı toplamak ve stok etmek, Allahın kullarını mahrum...
  • Ölüm Gerçeği 4
  • Mevlânânın burada söyledikleri basit bir reenkarnasyon (tekrar bedenlenme) benzetmesi değildir. Burada, tekrar dirilme, insan ruhunun...
  • Ölüm Gerçeği 3
  • Eski çağdan bu yana İsrail kavmi, insanın topraktan yaratıldığına ve bu yaratılışı, toprağa Tanrının nefesinin üflendiğine inanıyordu.
  • Ölüm Gerçeği 2
  • Son yıllarda sınırları ve özellikleri iyi belirlenen apoptosis kavramı, insanoğlunun ölümün biyolojik anlamıyla, karşılaşması demektir.
  • Ölüm Gerçeği 1
  • Başka bir yaklaşım, ölüm ile her şeyin biteceğini düşünerek, hayatı kâr saymak, ömrünü zevke adamaktır.
  • YOKTAN VAROLMAK
  • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in kevni (yaratılışla ilgili) ayetleri ışığında Rabbimizin yüceliğine olan imanımızı bir kez daha tazeleyelim.
  • Ahiretin Korkunç Menzilleri
  • Aklî ve naklî deliller, yolculuğa çıkmak isteyen birisinin, yolculuğu için hazırlık yapmasının gerekli olduğuna...
  • Ruh ve Beden
  • İslami öğretilere az çok aşina olanlar bilirler ki Kitap ve Sünnette, ruh ve cisim yahut nefis ile bedenden çok söz...
  • Kıyamet Şafağında 2
  • Kan ter içerisinde kalmışsındır. Terin gözlerine inip onu yakmaya başladığında onu silmeye...
  • Kıyamet Şafağında 1
  • Eyvah bize! Bizi mezarımızdan kim diriltti? Bu Rahman’ın vaat ettiği şeydir ve peygamberler...
  • Ölümle Başlayan Yolculuk
  • Ve ben öldüm… Ayakta durmuş, etrafımı seyrediyorum… Hastalıktan kurtulduğumu ve sapasağlam olduğumu hissediyorum…
  • Allah ve Zer Alemi (5)
  • ‘Hani rabbin misak almıştı’ (yani kudreti yüce olan Allah’ın misak alışı), ‘adem...
  • Mahşerdeki Hesap 3
  • HAKKUNNASIN (KUL HAKKININ) HESABI Evet en zor verilecek hesap kul hakkının hesabıdır. Hz. Ali (a.s.) günahların kısımlarından....
  • Mahşerdeki Hesap 2
  • VİCDAN MUHAKEMESİ O gün insanı sorgulayacak bir diğer şey ise insanın kendi nefsi ve vicdanıdır. Kûranda ...
  • Mahşerdeki Hesap 1
  • İnşaallah bu dersten itibaren birkaç ders MEAD yani insanın ölümden sonra başlayan hayat serüvenini...
  • ARAFIN ANLAMI
  • Araf kelimesi, Kurânda sadece Ârâf Suresinin bu dört ayetinde (46-49) zikredilmiştir. Bu ayetler üzerindeki incelememizin sonucuna göre Araf...
  • Hesab Ve Mizanlar
  • Allahın rahmeti üzerine olsun Şeyh (Ebu Cafer) der ki: Bizim hesab hakkındaki inancımız, onun hak (gerçek) olduğu yolundadır....
  • ÖLÜMDEN SONRAKİ ŞAŞIRTICI HAYAT
  • Ölümden sonraki hayat, kıyamet, cennet ve cehennemdeki vak’alar, bu sınırlı dünya hayatında anlayamayacağımız kadar öte ve şaşırtıcıdır...
  • Dönüş Ancak Onadır
  • “Dönüş ancak Onadır.” Ölülerin yerden çıkarılması, hesap ve ceza amacıyla yeniden diriltilmesi...
  • AHİRET- Gureru’l-Hikem 4
  • Ahiret evi sıddıkların yeri, iyiler ve salihlerin de vatanıdır- Ahireti yâd etmek ilaç ve şifadır-Dünyayla meşgul olan ahiret için nasıl çalışabilir ki? ....
  • AHİRET- Gureru’l-Hikem 3
  • Kalıcı ile geçici asla bir arada olmaz- Dünyadan arzuladığını terk etmeyen kimse ahiretten istediğine ulaşamaz...
  • AHİRET- Gureru’l-Hikem 2
  • Asıl akıllı, kalıcı evini âbat edendir- Ahirete yakîn eden dünyaya sırt çevirir- Ahiretini ıslah eden zafere ulaşır...
  • AHİRET- Gureru’l-Hikem 1
  • - Ahiret, iyi insanların kurtuluşudur-Ahiretini ıslah etmeye çalışman seni ateşin azabından kurtarır-Asıl kazanç sahibi, dünyasını ahiretine satandır....
  • SIRAT KÖPRÜSÜ
  • Sırat; cehennem üzerine kurulu bir köprüdür, ondan geçilmeden cennete girilmez. Rivayetlerde yer aldığı üzere kıldan ince, kılıçtan keskin...
  • Kıyamet Büyüktür
  • Kıyametten bir haber işitiyoruz ve bunu basit görüyoruz. Oysa dünya âlemi bize nazaran çok büyük ve önemli olmasına rağmen.....
  • Amel Defteri
  • Kitabı sağından verilen, "Alın kitabımı okuyun; doğrusu bir hesaplaşma ile karşılaşacağımı umuyordum." der...
  • Cennet ve Cehennem
  • "Cennet ebedî bir makamdır ki, Allah mükâfat olarak iyi kimselere orada yer verir. Orada her çeşit nimetler, rahatlık, refah ve ferahlık...
  • Mükâfatlar ve Cezalar
  • Bu dünyada kendi baba ve annesine zulüm edip, yaşantılarında sürekli başarısız olanları veya anne-baba katili ...
  • İslâm Açısından Mead
  • Semavî dinler arasında meada en çok önem veren ve bu konuyu en geniş perspektiften ele alan İslâm dinidir. Öyle ki, çok az bir mevzu bu kadar önemle....