• Nombre de visites :
  • 2271
  • 21/1/2013
  • Date :

Cennete Giriş Sebepleri(1.Bölüm)

cennete giriş sebepleri

Kur’an:

“Erkek veya kadın, mümin olarak, kim yararlı işler işlerse, işte onlar cennete girerler, kendilerine zerre kadar zulmedilmez.”‌ [1]

“Allah şüphesiz, müminlerin canlarını ve mallarını cennete karşılık satın almıştır.”‌ [2]

“Kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanları mirasçı kılacağımız cennet işte budur.”‌ [3]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cennete girmek ucuz, cehenneme girmek ise pahalıdır.”‌ [4]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin en çok kendisi ile cennete girdiği şey Allah’tan sakınmak ve güzel ahlaktır.”‌ [5]

Resulullah (s.a.a), kendisine cennetle arasında hiçbir engelin olmadığı amel sorulunca şöyle buyurmuştur: “Gazaplanma, insanlardan bir şey isteme ve kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste.”‌ [6]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah’ı şu üç sıfatla karşılayan kimse cennete istediği kapıdan girer: Ahlakı güzel olan, açık ve gizlide Allah’tan korkan ve her ne kadar haklı da olsa tartışmayı terk eden kimse.”‌ [7]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şu on şey ile aziz ve celil olan Allah’ı karşılayan kimse cennete girer: “La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah”‌ diye şahadette bulunmak, aziz ve celil olan Allah nezdinden getirdiği şeyleri ikrar etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayı orucunu tutmak, Kabe’yi haccetmek, Allah’ın dostlarıyla dost olmak, Allah’ın düşmanlarıyla düşman olmak ve sarhoş edici her türlü şeyden sakınmak.”‌ [8]

Resulullah (s.a.a) Ebu Zer’e şöyle buyurmuştur: “Cennete girmek istiyor musun?”‌ Ebu Zer, “babam sana feda olsun, evet!”‌ deyice Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Arzularını kısa tut, ölümünü sürekli göz önünde bulundur ve Allah’tan gerektiği şekilde haya et.”‌ [9]

Resulullah (s.a.a), devesine binmiş savaşlardan birine gitmeye niyet etmişti. Bir bedevi gelerek devesinin dizginlerini tuttu ve şöyle dedi: “Bana cennete girecek bir amel öğret.”‌ Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “İnsanların senin hakkında yapmalarını istediğin şeyi sende onlara yap ve insanların sana yapmalarından hoşlanmadığın şeyi sen de onlara yapma. Şimdi (kenara çekil de) deveye yol aç.”‌ [10]

Resulullah (s.a.a), Yezid b. Useyd’e şöyle buyurmuştur:

“Ey Yezid İbn-i Useyd! Cenneti seviyor musun? O halde nefsin için sevdiğin şeyi, kardeşin için de sev.”‌ [11]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim de şu dört şey bulunursa Allah ona cennette bir ev bina eder: Yetime sığınak veren, zayıfa merhamet eden, anne ve babasına şefkat gösteren ve kölesine yumuşak davranan kimse.”‌ [12]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şu dört şeyden birini dahi yerine getiren cennete girer: Susuz bir hayvana su veren, acıkmış bir karını doyuran, çıplak bir kimseyi giydiren veya boynunda zincir olan birini özgür kılan kimse.”‌ [13]


[1] Nisa suresi, 124. ayet

[2] Tevbe suresi, 111. ayet

[3] Meryem suresi, 63. ayet

[4] el-Bihar, 78/90/95

[5] el-Kafi, 2/100/6

[6] Emali et-Tusi, 508/1110

[7] el-Kafi, 2/300/2

[8] el-Hisal, 432/15, 433/16

[9] Emali et-Tusi, 534/1162

[10] el-Zuhd li’l Huseyin b. Said, 21/45

[11] Kenz’ul-Ummal, 43147, 43145, (Lafızdaki az bir farklılıkla)

[12] Sevab’ul-A’mal, 161/1

[13] el-Bihar, 74/360/1

Cennet hakkında bilinmesi gereken her şey

Cennet Nimetleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)