• Nombre de visites :
  • 2270
  • 26/8/2014
  • Date :

Kıyamet Günündeki şikayetçiler(1.Bölüm)

kıyamet günündeki şikayetçiler(1.bölüm)

1. şikayetçi Peygamber

Kur'an-ı Kerim'in Furkan Sûresi 30. ayetinde, Peygamber efendimizin "Ya Rab! Benim ümmetim, bu Kur'an'ı terkedilmiş hâlde tuttular" diyerek, kıyamet günü şikayetçi olacağını okuyoruz. Ya Rab! Benim ümmetim bu Kur'an'ı terk ettiler: (ya okumadılar, ya anlamadılar, ya uygulamadılar veya başkalarına tebliğ etmediler.) Kur'an'ı gönüllerine değil, kağıtlara ve taşlara yazdılar. Dirilere okuyacaklarına, ölülere okudular. Yaşam ve kanun kitabı değil, süs ve and içme kitabı yaptılar. Bu kitaptan nur almaları gerekirken, bu kitabı okuyarak para kazandılar. Bu kitabı ezberlemeleri gerekirken, unuttular. Bu kitabı okuyarak birlik olmaları gerekirken, ayrı-ayrı gruplara bölündüler. Bu kitabın gölgesinde birlik olup Allah düşmanlarını korkutmaları gerekirken, Allah'ın düşmanından korktular ve....) diyerek şikayet etmeyecek mi? İyi düşünmemiz gerekir.

2. şikayetçi Kur'an

Kıyamet günü, bizlerden şikayetçi olacaklardan  birisi de Kur'anı Kerim'dir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a) şöyle buyuruyor:

"Kıyamet günü üç şey şikayetçi olacaktır. Mushaf  (yâni Kur'an), Mescid ve Ehl-i Beytim." (Bihar-ul Envar c. 7. s. 222)

Kuran'ın şikayeti

Allahım! Kur'an'ın okunmasını emir buyurduğun hâlde, Müslümanların çoğu beni okumadılar. (Müzzemmil Sûresi 19. ayet) Allah'ım! Beni okuyanların bazısı, haklarıma riayet etmediler. Beni içlerini ve dışlarını temizlemeden, düşünmeden ve acele olarak okudular. Allah'ım! Beni okuyanların bazısı, anlamadılar ve anlamakta istemediler...

Allah'ım! Beni anladıkları hâlde, bana uymadılar...

Allah'ım! Beni tebliğ etmediler...

Allah'ım! Beni sevdikleri hâlde, bana uymakta muhâliflerimden çok geri kaldılar...

Allah'ım! Benim ayetlerimin bazısına uydular, bazısını da terk ettiler.

Allah'ım! Beni anlamak için, senin Peygamberi'nin (s.a.a) Ehl-i Beyti'nin tefsirini bırakıp kendi tefsir ve yorumlarına uydular...

Allah'ım! Bazıları, beni iyice anladıkları hâlde, haklarımı gizlediler ve görmezlik ettiler. (Bakara Sûresi 174. ayet)

Allah'ım! Beni, yaşayan gönüllere okumaları gerekirken, ölülerin topraklarına okudular. (Fussilet Sûresi 3. ayet, Yusuf Sûresi 2. ayet)

Allah'ım! Beni, insan yapısı sandılar. (Nahl Sûresi 103. ayet)

Allah'ım! Okunmamı ve sesimin duyulmasını yasakladılar. (Fussilet Sûresi 26. ayet)

Allah'ım! Beni falcılık, istihare ve benzeri şeyler için kullandılar...

Allah'ım! Beni getiren Peygamberine (s.a.a) sihir, cinnet, kehanet ve yalancılık isnat ettiler. (Tarık Sûresi 13. ayet. El- Hakke Sûresi 41. ayet)

Allah'ım! Beni duydukları hâlde, alay ediyorlardı ve bana inanmıyorlardı. (Sebe Sûresi 31. ayet)

Allah'ım! Beni inkar etmek için her hangi bir sebep bulamayınca: "Bize başka kitap getir; bu kitabı değiştir”‌"diyorlardı. (Yunus ûresi 15. ayet)


Dünyadaki şahitler(1.Bölüm)

Dünyadaki şahitler(.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)