• Nombre de visites :
  • 948
  • 4/9/2011
  • Date :

ÖLÜM HAKKINDAKİ İNANÇ -3

ölüm hakkindaki inanç

Yine (İmam er-Rızâ) (a.s.) dedi ki: "Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun Muhammed'i (saa) hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, kendilerini gerektiği şekilde ölüme hazırlayanlar için ölüm, gerçekten onları tedavi eden bu ilaçtan çok daha faydalı olacaktır. Kaldı ki onlar, ölümün kendilerine getireceği rahmetleri bir bilselerdi, ölümü, belalardan kurtulmak ve sıhhatine kavuşmak için ilacını isteyen akıllı ve sağlam bir adamdan daha fazla ister ve arzu ederlerdi".

İmam Ali b. Muhammed (b. Ali b. Mûsa er-Rızâ) (a.s.) bir keresinde, ölüm korkusundan ağlayan ve figan eden bir ashabını ziyaret etmişti. Ona deki ki: "Ey Allah'ın kulu! Hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığın için ölümden korkuyorsun. Sen ne diyorsun, sen? Elbiselerini pis bulduğun; aşırı pislik ve kirden başın derde girdiği ve yaralar ve berelerle dolu olduğun; ama hamamdaki bir banyonun bütün bunları gidereceğini bildiğin takdirde, hamama girip yıkanarak bu kirin kaybolmasını arzu etmez misin? Yaralar ve berelerin senden uzaklaşması için hamama girmeyi istemez misin?" Adam, "Evet, ey Allah'ın Resûlü'nün oğlu" dedi. (İmam) dedi ki: "İşte bu ölüm o hamamdır ve ölüm, günahlarının affı ve senin kötü fiillerinden temizlenmene karşı duran son parçadır. (81) Çünkü sen ölüme girdiğin ve üzerinden geçtiğin zaman, bütün keder, endişe ve ıstıraptan kurtulmuş ve tamamiyle sevinç ve huzura kavuşmuş olacaksın". Bunun üzerine adam sakinleşti; neşelendi ve kendini teslimiyete bıraktı; gözlerini yumdu ve yoluna devam etti.

Imam Hasan b.Ali'ye (a.s.) ölümün ne olduğu soruldu. Dedi ki: "Olüm henüz vukû bulmamış şeylerin doğrulanmasıdır. Babam bana bu hususta bir hadis rivayet etmiştir. O (babam) babasından, dedesinden, o da selam üzerine olsun (İmam Cafer) es‌Sadık'tan rivayet etti ve dedi ki: Muhakkak ki mü'min, öldüğü zaman gerçekten ölmez; hakikaten ölen

kafirdir. Çünkü Güçlü ve Dlu Allah şÖyle buyurur:

"...Ölüden diri diriden ölü çıkarırsın..."3 yani kafirden  mü'min ve mü'minden kafir...Ve O (as) (Imam Câfer)

dedi ki: Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun Peygamber'e (saa)  bir adam geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resûlü! Bana ne oldu ki ölümü sevmeyişimin sebebini bilmiyorum" Hz. Peygamber (saa)  buyurdu: "Malın var mı?" Adam: "Evet". dedi. Hz.Peygamber buyurdu: "Hiç hayır için bağışlarda bulundun mu?"  Adam cevap verdi: "Hayır." Salat ve selam üzerine olsun buyurdu: "Ölümü sevmeyişin işte bu yüzdendir".

O (İmam Cafer) (a.s.) dedi ki: Bir adam Ebû Zerr'e gitti ve sordu: "Ölümü niçin sevmiyoruz?" O, cevap verdi: "Çünkü ne yaptınsa bu dünya için yaptm. Ama geleceği yıktın. Ve insanlar, güzel bir meskenden bir harabeye nakletmeyi sevmezler".

Ebu Zerr'e soruldu:

"Her şeyden  Yüce olan Al1ah'a dönüşümüz hakkında ne düşünüyorsun?"

Cevap verdi:

"İyi ve faziletli olan, çekilip giderek kendi halkına dönen biri gibi olacaktır. Şerir (kötü) ise, korku ve dehşetle efendisine dönen kaçak bir köle gibi olacaktır."

Yine ona soruldu:

"Allah'ın huzurundaki halimiz hakkında ne düşünüyorsun?"

 Cevap verdi:

"Amellerinizi Allah'ın Kitabı'nın şu sözlerine göre hazırlayın:

"İyiler, şüphesiz, nimet içindedirler; Allah'ın buyruğundan çıkanlar cehennemdedirler"4.

Bir adam dedi ki:

"O halde, Allah'ın rahmeti nerededir?"

O cevap verdi:

"... Doğrusu Allah'ın rahmeti iyi davrananlara yakındır"5.


3. AI--i fmnln (3),272; En'anı (6),95; Yunus (10), 31; Rt1m (30), 19.

4. İnfitar' (82), 13-14.

5. A'raf (7).55. ölüm hk. bk.: .MB, 156 CA.F.).

ÖLÜM HAKKINDAKİ İNANÇ -2

ÖLÜM HAKKINDAKİ İNANÇ -1

İnsanlık Alemi ve Mead-1

Meadın Gerekliliği-1

Kabir Suali-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)