• Nombre de visites :
  • 2153
  • 22/1/2013
  • Date :

Cennete Giriş Sebepleri(2.Bölüm)

cennete giriş sebepleri

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şu üç şeyden birini Allah için yerine getiren kimseyi Allah’ın cennete koyması farz olur: Darlıkta olduğu halde infakta bulunmak, bütün aleme güler yüzlü davranmak ve insaflı olmak.”‌ [14]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz münezzeh olan Allah kullarından istediğini doğru niyet ve salih bir batın (kalp temizliği) üzere cennete sokar.”‌ [15]

Resulullah (s.a.a), kendisini cennete sokan amelin ne olduğunu soran bedeviye şöyle buyurmuştur: “Oldukça kısa, ama çok önemli bir mesele sordun. O halde kulu özgür kıl ve köleyi azat et.”‌ Bedevi, “Bu ikisi aynı değil midir?”‌ diye sorunca Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Kulu özgür kılmak tek başına onu azat etmendir. Köleyi azat etmek ise, onun değerini ödeyip özgür kalmasına yardımcı olmandır. Akraba olan zalime iyilik et, böyle yapmazsan o halde bir açı doyur, susamış kimseye su ver, iyiliği emret, kötülükten sakındır, eğer bunu da yapamazsan dilini (ağzını) hayır dışında açma.”‌ [16]

Resulullah (s.a.a) hakeza şöyle buyurmuştur: “Açı doyur, susamış kimseye su ver, iyiliği emret, kötülükten sakındır, eğer bunu yapamazsan hayır dışında dilini (ağzını) açma. Şüphesiz sen bununla şeytana galip gelirsin.”‌ [17]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hepiniz cennete girmek istiyor musunuz?”‌ Onlar, “Evet ya Resulullah”‌ deyince şöyle buyurdu: “O halde emellerinizi (arzularınızı) kısaltın ve ecellerinizi (ölümü) gözlerinizin önünde tutun ve Allah’tan hakkıyla haya edin.”‌ [18]

Resulullah (s.a.a), kendisine “amel ettiğim taktirde kendisi ile cennete gireceğim şey nedir?”‌diyen birisine şöyle buyurmuştur: “Yeni bir kırba al sonra onu eskitip parçalayıncaya kadar insanlara su ver. Kırbayı böylelikle parçaladığın taktirde cennet ameline erişmiş olursun.”‌ [19]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim de şu altı haslet bulunursa cenneti elde eder ve cehennemden kurtulur: Allah’ı tanıyıp ona itaat eden, şeytanı tanıyıp ona isyan eden, hakkı tanıyıp ona uyan, batılı tanıyıp ondan sakınan, dünyayı tanıyıp onu reddeden ve ahireti tanıyıp onu talep eden kimse.”‌ [20]

Mesih (a. s), kendisine, “Ey hayır öğretmeni! Bana kendisi ile cenneti elde edeceğim ameli göster.”‌ diyen birisine şöyle buyurmuştur: “Gizli ve açıkta Allah’tan kork, anne ve babana iyilik et.”‌ [21]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Her kim devenin iki sağılması arası süresince de olsa Allah yolunda cihat etmiş olursa cennete girer.”‌ [22]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Cenneti sadece batınını (kalbini) güzelleştiren ve niyetini halis kılan kimse elde eder.”‌ [23]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cennete sadece teslim olan nrfis girebilir.”‌ [24]


[14] el-Kafi, 2/103/2

[15] Nehc’ul-Belağa, 42. hikmet

[16] Nur’us-Sakaleyn, 5/583/24

[17] Tenbih’ul-Havatir, 1/105

[18] a. g. e. 1/272

[19] Vesail’uş-Şia, 6/331/6

[20] Tenbih’ul-Havatir, 1/135

[21] a. g. e, 2/248

[22] Mustedrek’ul-Vesail, 2/122/1604

[23] Gurer’ul-Hikem, 10868                

[24] Kenz’ul-Ummal, 319, 317 Lafızdaki az bir farklılıkla)

Cennete Giriş Sebepleri(1.Bölüm)

Cennet hakkında bilinmesi gereken her şey

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)