• İslam'da Kadının Şahsiyeti Ve Hicab
  • Günümüzde İslami uyanışın hızla gelişmesiyle kültürel ve sosyal konuların İslami açıdan dikkatle incelenmsi önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Bu konular arasında kadınlarla ilgili meseleler; onların sosyal alanlarda bulunmaları ve şer'i, ilahi ölçüler içerisinde faaliyetlerinin niteliği özel bir önem taşımaktadır. Hüccet-ül İslam Muhammed Tâki Rehber'in "Hicap ve Hürriyet" adlı eserinden özetle yayınladığımız bu makale İslam ve Ehl-i Beyt mektebinin konuyla ilgili soru ve sorunların çözümlerine açıklık getirmektedir.
  • Gözlerin İffeti
  • İffetin merkezi iki gözdür. Çünkü hayâsızlığının başlangıç noktası gözlerdir...
  • İslam'da Kadının Şahsiyeti ve Hicab (3)
  • Ayetin inme nedeni şudur ki, müslüman kadınlar akşam, yatsı ve sabah namazı için camiye gidip Peygamber'le cemaat namazı kılıyorlardı. Bazı gençler onların yolunun üzerinde oturup onları rahatsız ediyorlardı. Bu yüzden yukarıdaki ayet indi ve bu eziyetler
  • İslam'da Kadının Şahsiyeti ve Hicab (2)
  • Her halükârda, ayetten anlaşılan anlam şudur: Müslüman kadınlar yabancı gözlerden gizli kalmak için başörtülerini boyun, yaka ve göğüslerine salmalıdırlar. İslam fakihleri demişler ki: Bu ayetten, kadının yüzünü örtmesinin farz olduğu anlaşılmamaktadır
  • İslam'da Kadının Şahsiyeti ve Hicab (1)
  • Son yüzyılda Batı zihniyet ve kültürü İslami ülkelere sızdı ve müslüman kadınların ideallerini alt-üst ederek; ahlak, gelenek ve itikadi değerlerinin çoğunu değişime uğrattı. Ne yazık ki, fikri ve itikadi gerçeklerin batı ve batı hayranlarının menfi propa
  • Kadının Gerçek Değeri
  • Bana dünyadan kadın, güzel koku ve gözümün nuru olan namaz sevdirildi... Tarihte cahiliye halkının kadın cinsine karşı gösterdiği vahşetler fevkalade ilginçtir.
  • Hayat Planı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları
  • Birçok insan Yüce Yaratıcının kullarını eğitmek ve sınamak için yarattığı dünya hayatında kişisel inançları doğrultusunda hedefler belirleyip bunları uygulamayı arzular. Çoğumuz deneyimlemişizdir: planlar yapılır ve heyecanla uygulanmaya başlanır.
  • Liyakatli ve Tam Bir Ev Hanımı
  • Liyakatli ve tam bir ev hanımı, akıl, dindarlık, ahlâk, iffet, asalet, şeref ve güzellik gibi özelliklerinin yanı sıra, kocasıyla, çocuklarıyla ve eviyle de en iyi şekilde ilgilenen kişidir.
  • Bir Savaşta Kadının Rolü
  • Kadınların Cihada Katılmaları: Kadınların İmam Hüseyinin (a.s) kıyamına katılmaları, İmamla tek yürek olduklarının ve İmama verdikleri desteğin bir göstergesiydi. Örneğin, Küfede Müslime yardım edenin kadın olması, Kerbela şehitlerinden bazılarının eşl
  • Müslüman Kadının İffet Kalesi; Hicab
  • Örtünmek hicaba bürünmek,tüm semavi dinlerde dahil olmak üzere,her toplumda iffetli kadınların fıtratında bulunan bir özelliktir.Saklamak ve (gözlerden) saklanmak,şahsiyet ve onur sahibi tüm kadınların en bariz özelliklerinden bir tanesidir.
  • İslam da Kadının Yeri
  • Kadının İslâm daki yeri, feminizmin yayıldığı 20 nci asra kadar herhangi bir problem oluşturmamıştır. Gerek Kurân†ı Kerim e, gerek Peygamber Efendimiz in uygulamalarına, gerekse İslâm tarihine baktığımızda, her zaman, her yerde karşılaşılabilecek, fertl
  • İslam Dininin Kadının Çalışmasına Bakışı
  • Acaba İslam çalışmayı ve ticari faaliyetlerde bulunmayı yalnızca erkekler için mi uygun bulmaktadır ve kadını tümüyle bu sahanın dışında mı tutmuştur. Sorusunun cevabı günümüz dünyasında doğru ve gerçek verilere dayanarak verilmesi gereken bir zorunlulukt
  • Anne Olmak
  • Yapılan araştırmalarda, çok çocuk yapan kadınların vücudunun bebekten aldıkları genç hücreler sayesinde genç kaldığı gözlemlenirken, çocuk doğurmanın ömrü uzattığı sonucuna varıldı.
  • Ekmeğini Taştan Çıkarıyor Afrikada Kadınlar
  • Bizim illerde “Ekmeğini taştan çıkarmak” diye bir deyim vardır. Biraz yaşlı olanlar, gençlere şöyle nasihat eder: “Bak evlat! Bizim zamanımızda ekmek aslanın ağzındaydı. Lakin devir değişti
  • tesettürün faydaları
  • Hicab, vakar, şahsiyet, keramet, asalet ve kadının azametini korumakta ve eşi için güzelliğini ve faydalarını dokunulmaz kılmaktadır
  • Kadın ve Mehriyesi
  • Günahların en kötüsü şu üç günahtır: Haksız öldürmek, kadının mihrine el koymak ve işçinin ücretini vermemek.
  • İyi Bir Annenin Vasıfları(1.Bölüm)
  • İyi bir annenin ilk etapta göze çarpan, seçkin bazı vasıfları vardır. Bunların inanan her insanda olması güzeldir fakat annelerin bu özellikleri çocukları ...
  • İyi Bir Annenin Özellikleri
  • İyi bir annenin çocuğu üzerinde büyük ölçülerde tesir ettiğinde şüphe yoktur. Çocuk yetişkin bir birey olduğu zaman bile, annenin eylem ve sözleri...
  • Bilimsel Açıdan hicap
  • İslam’ın ilahi emirlerinden olan hicabın sınırlarını erkek kadın tüm Müslümanları koruması gerekmektedir. Bu ...
  • İffetin Getirileri
  • İffet, hayatta çok olumlu etkilere sahiptir. Toplumsal konuları inceleyen araştırmacılar, bu konuya daha çok önem vermelidirler.
  • Sözlerde İffet
  • Hayat dersi veren İslam dini söz ve konuşmalar hakkında da saadet verici bir çerçeve sunmuştur. Kur’an-ı Kerim...
  • Hamilelikte Yemek Tarifleri
  • Biz burada yemek çeşitleri üzerinde araştırma yaparak onların özellik ve etkilerini sayamayız. Çünkü, bu konu çok zor ve uzun olup ...
  • Değişik Dinlerde Tesettür -4
  • Daha öncede belirtildiği gibi ilahi dinler fıtrat ile uyum içinde olduğu için tek bir metot takip etmişlerdir. Hıristiyanlıkta tıpkı Zerdüşt ve ...
  • Değişik Dinlerde Tesettür -2
  • Zerdüşt dini temelde “güzel düşünce, güzel söz ve güzel davranış olarak üç temel esasa dayanmaktadır. Papazlar güzel düşünce ve ...
  • Değişik Dinlerde Tesettür -1
  • Kuran-ı Kerim’in ayetlerinde, Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamlarının hadislerinde kadının örtünmesinin farz oluşu ve niteliği açıkça ...
  • Anne Olarak Kadının Değeri
  • Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ...
  • Kadın ve Mehir (2)
  • Dördüncü merhalede ise erkek, ırgatlık yerine kayınpederine hediye olarak bir meblağ veriyor ve böylece mehir denilen ...
  • Kadın ve Mehir (1)
  • İnsanoğlunun vahşi bir hayat sürdürdüğü ve insan topluluklarının kabileler halinde yaşadığı tarih öncesi çağlarda aynı soydan ...
  • Kadın ve Erkek (3)
  • Bunların özeldeki uygulamaları İslâm’ın geliştiği ve yayıldığı kültürel ve sosyal mecralara göre çeşitlenmektedir. Meselâ...
  • Kadın ve Erkek (2)
  • İbn Arabi, Allah’ın kadındaki tezahürünün mümkün olan en üst tefekkür olduğunu söyleyecek kadar ileri ...
  • Kadın ve Erkek (1)
  • Yaratılan düzen açısından bakıldığında, mikrokosmosun kadın ve erkek şeklinde farklılaşması ile gözlenen ikilik ...
  • İslamın Kadın Hareketi
  • İslam kadın cismine en büyük hizmeti vermiştir. İslamın kadına götürdüğü hizmet, babaların mutlak haşeriyasına son vermek ve ...
  • Batı ve Kadın Özgürlüğü (1)
  • İslâm , kadını esaret zincirinden kurtarmak, ona irade ve hareket bağımsızlığı tanımak hususunda tüm inanç ve düşünce sistemlerine ...
  • Başörtümün Gözleri
  • Şaşkınlık içerisindeyiz. Karabasan çıkmazında geçen yıllar boyunca; derdini bir türlü kimselere anlatamayan, kemikleşmiş önyargılara ...
  • İslam Dünyasında Kadın -1
  • İslam dünyası, farklı farklı coğrafi bölgelere ve iklimlere dağılmış durumda olup, bir çok kavim ve ırkları kendi içinde ...
  • Kadınların Süslenmesi
  • İnanan kadınlara da söyle: Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar, süslerini göstermesinler.
  • Kadın ve Mihir
  • Bir avuç bulgur veya hurmayı mihir olarak veren kimseye (razı olduğu takdirde kadının) nikâhı helal ...