• Nombre de visites :
  • 1835
  • 4/10/2011
  • Date :

Kadın ve Mihir

kadın ve mihir

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Kadının uğursuzluğu mihrinin çokluğu ve ahlâkının kötülüğüdür. (Biharu'l-Envar, c.58, s.321)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Müslüman erkeğin saadeti şu dört şeye sahip olmadadır:

1- Salih kadın

2- Geniş bir ev

3- (Kendisini hedefine rahat ve hızlı bir şekilde ulaştıran) iyi bir binek

4- (Ahlâk ve amelleri iyi olan) salih bir evlât

(Biharu'l-Envar, c.104, s.98)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Şüphesiz ki giderleri en az olan nikah, bereketi en büyük nikahtır.

(Kenzü'l-Ummal, c.16, s.299)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Ümmetimin kadınlarından en üstünü yüzü güzel, mihirleri en az olanlardır.

(Biharu'l-Envar, c.103, s.236)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Evlen; demirden bir yüzük ile de olsa.

(Kenzü'l-Ummal c.16, s.321)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Bir avuç bulgur veya hurmayı mihir olarak veren kimseye (razı olduğu takdirde kadının) nikâhı helal ve sahihtir.

(Kenzü'l-Ummal, c.16, s.321)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Kadınların mihrini yüksek tutmayın; zira bu düşmanlığa sebep olur.

(Vesailü'ş-Şia, c.21, s.253)

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Hırsızlar üç gruptur: Zekâtı engelleyenler, ka-dınların mihirlerini (yemeyi) helal sayanlar ve ödeme niyetinde olmaksızın borçlananlar.

(Biharu'l-Envar, c.96, s.12)

İmam Rıza (a.s), Emirü'l-Müminin İmam Ali'den (a.s) şöyle rivayet etmiştir:

Kadınlarınızın en iyisi beş kişidir. Kendisine, "O beş kişi kimlerdir ey Emirü'l-Müminin?" diye sorulunca da şöyle buyurdu:

1- Eşine karşı mütevazı ve tekebbürsüz veya masrafsız olan.

2- Yumuşak ahlâkı olan

3- Eşi ile uyumlu ve tüm işlerinde kendisine yar-dımcı olan

4- Eşini kızgın ve bitkin gördüğünde onu razı etmeden asla gözlerine uyku girmeyen

5- Eşi yanından ayrılınca gıyabında (malını, yüz-suyunu, çocuklarını ve iffetini) koruyan…

(Daha sonra şöyle buyurdu:) Bu kimseler Al-lah'ın işçilerinden bir işçi sayılır ve şüphesiz ki Al-lah'ın işçisi olanlar asla ümitsiz olmaz, isteklerine nail olurlar.

(el-Kâfi, c.5, s.324)

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Mihrinin azlığı kadının bereketindendir; mihri--nin çokluğu ise onun uğursuzluğundandır.

(Men La Yahzuruhu'l-Fakih, c.3, s.387)

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Günahların en kötüsü şu üç günahtır:

Haksız yere (insan) öldürmek, kadının mihrine el koymak ve işçinin ücretini vermemek.

(Biharu'l-Envar, c.64, s.268)

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Resulullah (s.a.a), Ali'yi üç dirhem değerindeki zırh karşılığında Fatıma (s.a) ile evlendirdi.

(Vesailü'ş-Şia, c.21, s.251)

İmam Muhammed Bâkır (a.s), Resululla-h'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur:

Bir Müslüman için dünya ve ahiret hayrını bir araya toplamak istediğimde kendisi için huşu dolu bir kalp, çok zikreden bir dil, belalara sabreden bir beden, baktığında kendisini sevindirecek ve kendi-si olmadığında/gıyabında malını ve nefsini koru-yacak mümin bir eş karar kılarım/nasip ederim.

(el-Kâfi, c.5, s.327)

*   *   *


Kadın, Mehir ve Hikmetleri

İSLAM'DA MEHİR

Kadın ve Evlilikteki Özgürlüğü

MÜSLÜMAN KADIN

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)