• Nombre de visites :
  • 1348
  • 17/10/2011
  • Date :

Kadınların Süslenmesi

kadınların süslenmesi

Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

İnanan kadınlara da söyle: Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar, süslerini göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünenler hariç. Baş örtülerini (göğüs) yırtmaçlarının üstüne koysunlar. Süslerini kimseye göstermesinler. Yalnız kocaları-na, yahut babalarına, yahut oğullarına, yahut kocalarının oğullarına, yahut kardeşlerinin oğullarına, yahut kız kardeşlerinin oğullarına, yahut kadınlarına, yahut ellerinin altında bulunan kölelerine, yahut kadına ihtiyacı bulunmayan erkek (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden, yahut henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklara gösterebilirler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler, topluca Allah'a tövbe edin ki felaha eresiniz.

(Nur Suresi, 31)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Ümmetimin kadınlarının helak ve yok oluşu altın ve (yabancı erkeklerin karşısında giydikleri) ince elbisedendir. Ümmetimin erkeklerinin helak ve yok oluşu ise ilmi terk edip mal toplamalarındandır. (Mecmuatu'l-Verram)

Resulullah: "Kadınlarınız fasit, gençleriniz fâsık olduğunda, marufu emretmeyi ve münkeri nehyetmeyi terk ettiğinizde ne yaparsınız?" diye sordu. Halk: "Ya Resulullah, böyle bir şey olacak mıdır?" dediler. Resulullah: "Evet, dedi, bundan daha kötüsü de vuku bulacaktır." Sonra: "Kötü işleri em¬redip, iyi işleri de nehyettiğinizde ne yaparsınız?!" diye buyurdu. Halk: "Ya Resulullah, böyle bir şey olacak mı? Resulullah: "Evet, dedi. Bundan daha kötüsü de olacaktır." Sonra: "İyi işi kötü, kötü işi de iyi gördüğünüzde ne yaparsınız?" diye buyurdu.

(Tuhefu’l -Ukul)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Resulullah (s.a.a) kadının eşinden gayrisi için süslenmesini yasaklamıştır. Eşinden gayrisi için süslendiği takdirde Allah azze ve celle'nin onu ateşi ile yakması bir haktır.

(Men La Yahzuruhu'l-Fakih, c.4, s.6)

İmam Muhammed Bâkır'a (a.s) kadınların başlarına takıp saçlarını tutturdukları tokanın hükmü sorulunca şöyle buyurdu:

Kadının eşi için güzel tokalar ile süslenmesinin sakıncası yoktur.

(el-Kâfi, c.5, s.119)

  [İmam Ali (a.s) ashabıyla oturmuştu. Oradan güzel yüzlü bir kadın geçti. Ashaptan bazıları gözlerinin ucuyla o kadına baktı. Bunun üzerine İmam şöyle buyurdu:]

Bu bakışlar, erkeklerin şehvete kapıldıklarını gösteren bakışlardır; (baktıkça) şehveti coşturur. İçinizden biri hoşuna giden bir kadın gördüğünde hemen gidip kendi hanımına yaklaşsın. Zira o da kadındır, bu da.( Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim-3635)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Beş sıfat, beş grup için çirkin sayılır: Günahların çokluğu alimlere, hırs hekimlere, cimrilik zenginlere, hayasızlık kadınlara ve zina yaşlılara. ( Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim-5080)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Şeytanın gazaptan ve kadınlardan daha büyük tuzağı yoktur. ( Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim-7494)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Hayâ elbisesini giyin, vefalı olmayı zırh yap, kardeşliği koru, kadınlarla sohbetini azalt, böylelikle yücelik senin için kamil olur. ( Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim-4536)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

…Kadın, sadece kendi kocası için güzel koku sürmelidir. Malını savunma yolunda ölen, şehittir. Aldatılan, ne övülür ve ne de görüşü alınır. (Tuhefu’l -Ukul)


İSLAM DA ÖRTÜNME

KADININ MEDENİ ŞAHSİYETİ

Kadın-Erkek İlişkilerinde İffet

İslam Ahlakı Kadını Yüceltir

Kur’ân Açısından Kadının Mahremleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)