• Nombre de visites :
  • 2928
  • 12/3/2013
  • Date :

İyi Bir Annenin Vasıfları(2.Bölüm)

iyi bir annenin vasıfları

Takva müminin değer ve kıymeti açısından ayırt edici en önemli etkendir. Kuranı Kerim bir çok ayette takvalı olmaya teşvik etmekte ve takvalı olan insanları övmektedir.

        “Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır.”‌ (Hucurat 13)

“ Doğruyu getiren ve doğrulayanlara gelince; işte onlar muttaki (takva sahibi) olanlardır. Rableri karşısında dileyecekleri her şey onlarındır.İşte bu ihsanda bulunanların ödülüdür. (Zümer 33 – 34)

       İmam Ali as. Buyuruyor ki; “Güzel ahlakta en yüce derece takvayı elde etmektir.”‌ Takva Allah’ın yasakladığı tüm sınırlara karşı inananın yapmaya imkanı olduğu halde kendisini Allah’ın razı olmadığı şeyden alıkoyan içten gelen engelleyici gücü ve bu güç aracılığıyla kendine hakim olması olarak tanımlanır. Bu dini emirlere teslim olmayı sağlayan kesin bir karar olup, mümine Allah’a karşı görevini sürekli yad etmesini sağlayan bir kuvvettir.

   Takva sahibi bir anne, müslüman bir anne olmanın getirdiği sorumluluklarında bilincindedir. O Allah’tan gelen mesaja inanıp, çocuğunu O’na layık şekilde yetiştirmek için çaba sarfedecektir. Bir anne olarak karşı karşıya kaldığı problemlerin bir anlamda Allah’ın razılığını elde etmenin bir fırsatı olduğunu bildiği için, karşılaştığı sorunlar kendisini yıkmayacak ve büyük ölçülerde rahatsız etmeyecektir. Çaba, gayret ve yaptıkları bir inanca yönelik odaklandığından, yaptıklarının büyük bir memnuniyet vesilesine sebep olduğunuda bilecektir. Görevi bir yük, sıkıntı veya tatsız bir iş değil, mükemmeli yapma görevidir.

2.       Fedakarlık Gösterip Allah İçin Kendisini Görevine Adayabilmesi:

Bir anne çocuğu için büyük uğraşılar verip, çaba sarf eder. Çocuğunun rahat ve mutlu olabilmesi için zamanından, uykusundan, eğlencelerinden ve birçok şeyden fedakarlık gösterir. İmam Zeynel Abidin as. In buyurduğu gibi; çocuk annesiyle ahlaklı bir şekilde konuşmaya başladığı zaman hiçbir şey annenin çocuğu için gösterdiği fedakarlıkla kıyaslanamaz. Bu nedenden dolayıdır ki; buyuruyorlar; annenin fedakarlık ve gayretlerine karşılık mükafatını verip, ona yardım edebilecek olan yalnızca her şeye gücü yeten kadri mutlak Allah’tır.

İyi bir anne öncelikle çocuğunun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu özellikle günden güne değişmekte olan günümüzde dikkate alınması gereken en önemli husustur. Kadınların evdeki sorumlulukları günümüzde kendilerini aldatarak toplumda daha önemli olduklarını düşündükleri kariyer yapmaları ve işyerlerindeki uğraşılarından çok daha fazla önemlidir. Evi kadın için sürekli en önemli işi varlığını korumakta ve birçok fedakarlık gerektirmektedir. Aslında bunu fedakarlık olarak bile ele almayıp, gelecekte semeresini alacağı bir yatırım olarak tanıtmak daha doğrudur.

3.       Nezaket (Yumuşak Huylu Olmak):

Yumuşaklık ve güzel ahlak islamın önemle üzerinde durduğu iki önemli özelliktir. Bunların varlığı demek; imanın ve emanda olmanın belirtisidir. Peygamberi Ekrem saa. Kuranı Kerimde yakınlarına yumuşak davrandığı için methedilmekte, Allahu Teala hakkında şöyle buyurmaktadır;

“ Allah’tan bir rahmet dolayısı ile onlara yumuşak davrandın.Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılıp giderlerdi...”‌ (Ali İmran 159)

İmam Muhammed Bagır as. Buyuruyor ki; “Kim yumuşak huyluluğa riayet edip, yerine getirirse emanda olmayı ve imanı garantilemiştir.”‌

Kibar olmak herkesten öte özellikle bir anne için gereklidir. Saldırıya maruz kalmaya müsait yapıları olan çocuklar, aşırı şiddete maruz kalarak büyük ölçüde strese sahip olup, psikolojik anlamda yıkıma uğramış olabilirler. Çocuk yanlış bir şey yaptığında anne doğru olanı çocuğuna onu utandırıp, küçük düşürmeden sakin bir şekilde gösterebilmelidir. Yumuşak huyluluk çocuğun beynine ve kalbine cazip gelecek ve çocukla anne arasındaki sevgiyi kuvvetlendirecektir. Çocuk annesiyle konuştuğunda incinmeyeceğini, nezaketle karşılanacağını bildiğinden, annesiyle rahat bir şekilde sohbet edip, ona her şeyini açabilecektir. Ve bu annenin çocuğunu bilmediği, göremediği aile dışı ilişkilerin perde arkasındaki tehlikelerinden korumasını sağlayacaktır. Aile içi ilişkiler dışında çevreyle de iletişim halinde olup, bu diyaloglara göre şekillenen çocuğun gelişiminde bu en önemli unsurdur, onu istenilen konuma getirmek için.


İyi Bir Annenin Vasıfları(1.Bölüm)

İyi Bir Annenin Özellikleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)