• Nombre de visites :
  • 4866
  • 5/2/2014
  • Date :

Kadın ve Mehriyesi

kadın ve mehriyesi

1-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Kadının uğursuzluğu mihrinin çokluğu ve ahlakının kötülüğüdür."

Bihar'ul-Envar, c. 58, s. 321

* * *

2-İmam Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hırsızlar üç gruptur: Zekatı engelleyenler, kadınların mihirlerini (yemeyi) helal sayanlar ve ödeme niyetinde olmaksızın borçlananlar."

Bihar'ul-Envar, c. 96, s. 12

* * *

3-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mihrinin azlığı kadının bereketindendir; mihrinin çokluğu ise onun uğursuzluğundandır."

Men La Yehzuruh'ul-Fakih, c. 3, s. 387

* * *

4-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kadınların mihrini yüksek tutmayın; zira bu düşmanlığa sebep olur."

Vesail'uş-Şia, c. 21, s. 253

* * *

5-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Günahların en kötüsü şu üç günahtır: "Haksız öldürmek, kadının mihrine el koymak ve işçinin ücretini vermemek."

Bihar'ul-Envar, c. 64, s. 26

* * *

6-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki giderleri en az olan nikah, bereketi en büyük nikahtır."

Kenz'ul-Ummal, c. 16, s. 299

* * *

7-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin kadınlarından en üstünü yüzü güzel, mihirleri en az olanlardır."

Bihar'ul-Envar, c. 103, s. 236

* * *

8-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Evlen; demirden bir yüzük ile de olsa."

Kenz'ul-Ummal c. 16, s. 321

* * *

9-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Bir avuç bulgur veya hurmayı mihir olarak veren kimseye (razı olduğu takdirde kadının) nikahı helal ve sahihtir."

Kenz'ul-Ummal, c. 16, s. 321

* * *

10-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Resulullah (s.a.v), Ali'yi üç dirhem değerindeki zırh karşılığında Fatıma (a.s) ile evlendirdi."

Vesail'uş-Şia, c. 21, s. 251


Genel Kadın Hükümleri

Kadın, Mehir ve Hikmetleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)