• Nombre de visites :
  • 4992
  • 2/9/2014
  • Date :

İyi bir ev hanımı iyi bir eş nasıl olur?(3.Bölüm)

iyi bir ev hanımı iyi bir eş nasıl olur?(3.bölüm)

"Kocasına, hac, cihad ve ilim konusunda yardım eden kadına Allah, Hz. Eyyub'un hanımının sevabını verir." 7

Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

"Sizlere en iyi kadını bildireyim mi? "Evet, bildirin ey Allah'ın Resulü." denildi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: Kadınların en iyisi, çocuk doğuran, kocasına sevgi ve şefkat gösteren, hicabına ve iffetine riayet eden, aile içerisinde onurlu ve otoriter, kocasına karşı ise itaatkâr olanıdır. Süsünü ve ziynetini başkasından koruyup sadece kocasına has kılandır. Kocasının sözünü dinleyip söylediklerini yerine getiren, kocasıyla yalnız kaldığında kendini ona bırakandır. Süssüz ve ziynetsiz yaşayan erkekler gibi, kocasının karşısına eski elbiselerle, süslenmeden ve ziynetsiz olarak çıkmayan kadınlardır." 8

Yüce Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

"Sizin kadınlarınızın en kötüleri, kısır, pis, inatçı ve asi olanlardır. Yakınlarına karşı itaatkâr, kocasına karşı ise sert olan, kendisini kocasından esirgeyip başka erkeklere ilgi duyan kadınlardır." 9

Sonuç olarak şunu hatırlatmakta yarar var. Yukarıda iyi özelliklerinden söz edilen kadınlar seçkin kadınlardır. Her erkek doğal olarak eşinin bütün bu özelliklere sahip olmasını ister ve eş seçiminde de az çok bu özellikleri bulmaya çalışır. Fakat tüm bu güzel özelliklere sahip olup, bu kötü özelliklerin tümünden de uzak olan insan sayısı maalesef azdır.

Bütün kötülüklerden münezzeh olup, tüm mükemmelliklerin en yücelerine sahip olan birini, masumların dışında başka bir yerde bulmak mümkün değildir. Doğal olarak insan böyledir. Sizler, bütün kusurlardan uzak ve tam olarak mükemmel misiniz ki, böylesi bir eş bulmak istiyorsunuz. İnsan, imkân nispetinde güzelliklere sahip olan ve bu nispette de kötülüklerden uzak olan bir eş bulmak için çalışmalıdır.

Kuruntulara ve müşkülpesentliğe kapılarak evlilikten mahrum olmamalıdır. Gerekli dikkat ve araştırmadan sonra Allah'a tevekkül etmeli ve ondan kendisine iyi, mümin ve uyumlu bir eş nasip etmesini istemelidir. Evlendikten sonra eğer eşini, istediği bu özelliklere uygun bulursa, Allah'a vermiş olduğu bu büyük nimetten dolayı şükretmeli ve bunun kıymetini bilmelidir. Eğer onda herhangi bir kusur ya da kusurlar görürse, yine umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmamalı, çeşitli bahanelerle kusur ve uyumsuzluk aramaya çalışmamalı, ilâhî kadere teslim olmalı, eşinin kötülüklerini görmezden gelmeli, kendini bu mevcut duruma adapte etmeli, iyilik ve güzellikle hayatına devam etmelidir. İnsanda böylesi bir güç mevcuttur.

Ayetullah İbrahim Emini


kaynaklar:

7- Mekarimu'l-Ahlâk, s.230

8- Mekarimu'l-Ahlâk, s.229

9- Mekarimu'l-Ahlâk, s.19

İyi bir ev hanımı iyi bir eş nasıl olur?(1.Bölüm)

İyi bir ev hanımı iyi bir eş nasıl olur?(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)