• Nombre de visites :
  • 874
  • 21/5/2016
  • Date :

Tesettürün Faydaları
tesettür

Güzel yüzlü genç kızlar ortada görülmedikleri zaman, onların temiz ve masum yüzleri halkın gözleri önünde olmadığı zaman, heva ve heves ateşleri, istek ve içgüdü alevleri bir milletin temizliğini yakmaya ve bir memleketin manevi binasını bozmaya kalkışamaz.
Genç erkekler, kız ve kadınların süs ve ziynet cevherini, nazını ve işvesini, sokak, pazar, park, cadde, mağazalar, hastaneler, idareler ve ticari merkezlerde görmedikleri zaman; namahreme bakma, heves ve kız peşinde koşma, insanların namusuna tecavüze yeltenme, geri zekalılık, sinirleri bozma, erken buluğa erme, mastürbasyon, eşcinsellik, zina, dağınık düşünceler, hüzün, endişe, ders okumaya rağbet göstermemek, aşk peşinde koşmak, ruhsal hastalıklar ve nihayette de insani güçlerin heder olmasına maruz kalmazlar.

Bu esas üzere söylemek gerekir ki, kadın cinsi için örtü ve hicap farz bir emirdir ve kesin bir görevdir. Şüphesiz bunu inkar eden bir kimse, örtünün İslam ٙın zaruriyattan olduğunu ve Allah ٙın Kur ٙan'daki bir emri olduğunu bildikleri takdirde kafirdir ve İslam'ın çizgisinden çıkmış sayılır.
 Hicab, vakar, şahsiyet, keramet, asalet ve kadının azametini korumakta ve eşi için güzelliğini ve faydalarını dokunulmaz kılmaktadır. Kadın tesettürlü olduğu halde ilmi derecelere ulaşabilir, kemal ve faziletler yolunu kat edebilir.

Erkekler eğer toplumsal tüm alanlarda kolay bir şekilde kadınlara ulaşabilme imkanına sahipse, kendi eşlerine sevgi ve bağlılık içinde olmasının hiç bir garantisi yoktur. Nefsani isteklerin, heveslerin ve şehvetlerin tahriki onları hayattan soğutacak ve aile ocağını yıkmak için bir kazma görevini yapacaktır.

Hicapsızlığın, kötü örtünmenin, kadının özgür bırakılmasının sayılamayacak kadar bir çok zararları vardır.

Seyyid Kutup ٜBiz Müslüman mıyız? ٝ adlı kitabında şöyle diyor: ٜPapalardan biri Vatikan ٙdaki bütün keşişleri, kardinalleri davet etmiş, onlardan Vatikan ve Hıristiyanlık için fazla bir masraf çıkarmayacak bir şekilde İslam ٙı yok etmek ve din meşalesini söndürmek için görüş belirtmelerini istemiştir. Bu amaçla bir çok komisyonlar kurulmuş, görüş sahipleri tarafından çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.

Onca görüşler arasından bütün keşişlerin, kardinallerin ve bizzat papanın kabul ettiği görüş şu olmuş ki, İslam ٙı ortadan kaldırmak için en güçlü silah ve en masrafsız program Müslüman kadın ve kızları İslami hicaptan ayırmak, kadın ve kızları özgür bir şekilde sokak, pazar, genel taşıtlar, parklar, sinemalar, idareler, ticari merkezler, tiyatrolar ve sosyal merkezlerde erkeklerin ve gençlerin ulaşabileceği bir şekle sokmaktır.

Bu program ve oyun, hainler eliyle yerine getirildi, imanı az veya imansız kız ve kadınların nefsani heva ve hevesleri, bu dini yakan ateşe, evleri yıkan alevlere yardımcı olmuştur. Neredeyse Peygamberlerin, imamların, alimlerin ve bilginlerin zahmetlerinin ürünü olan Allah ٙın dini ortadan kalkacak ve hidayet meşalesi sönecekti ama Allah-u Teala peygamberlerin soyundan ve İmamların torunlarından biri olan put kıran İmam Humeyni ٙnin (r. a) vesilesiyle İran ٙda namahremin yüzüne tokat indirdi, dini kötülerin esaretinden kurtardı, Kur ٙani örtüyü İslami namusa geri çevirdi.


Müminlerin Emiri Ali (a.s), Hz. Hasan ٙa hitaben ve gerçekte bütün insanlara hitaben bütün insanları muhatap alarak şöyle buyurmuşlardır: ٜKadınların (yabancılarla muaşeret etmelerini önlemekle gözlerini (namahreme) kapat. Zira hicap hem senin, hem de bütün namahrem kadınlar için daha iyidir. Onların evden çıkmaları, güvenilmeyen kimseleri eve sokmandan daha kötü değildir. Onların senden başka bir erkeği tanımamalarını başarabilirsen öyle yap. Bu programı hayata geçir. ٝ [1]

Ravi şöyle diyor: Yağmurlu bir günde Allah Resulü (s.a.a) ile Baki mezarlığında oturmuştuk. Merkebe binmiş bir kadın yanımızdan geçti. Merkebin bir ayağı çukura saplandı ve kadın bineğinden aşağı düştü. Resulullah (s.a.a) yüz çevirdi. Ben, ٜO bir pantolon giymiştir ٝ diye arz ettim. Peygamber üç defa bu tür kadınlar için mağfiret diledi ve şöyle buyurdu: ٜEy insanlar! Bu tür örtününüz, beden için elbiselerin en örtücü budur, kadınlar evden dışarı çıktıklarında böyle elbise giyinsinler. ٝ [2]Maknaa, [3] cilbab, [4] ve aba[5] gibi şeyler ayet ve rivayetlerde kadının örtüsü için kullanılan ifadelerdir.

Kadın kendini Hak Teala'nın kulu saymalı, Hak Teala ٙnın nimetlerine nankör olmamalıdır. Nimet sahibi olan gerçek malikine ve gerçek Rabbine nankör olmamanın yolu ise, azametini göz önünde bulundurmalı, kıyamete ve Allah ٙın kıyametteki muhakemelerine teveccüh etmeli, bütün varlığıyla Kur ٙan'da ve Peygamberler ile İmamların diliyle beyan edilen emirlerine tabi olmalıdır ki hem kendini, hem ailesini ve hem de toplumu hicapsızlığın ve tesettürsüzlüğün zararlarından güvende kılabilsin. ٜAma kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir . ٝ [6]
 
________________________________________
[1] Bihar, c. 77, s. 214
[2] Mizan ٙul Hikmet, c. 2, s. 259
[3] Bütün başı örten bir tür başörtüsü
[4] Kadının bedenini örten geniş bir elbise
[5] Bütün bedeni örten ve elbisenin üstüne giyilen geniş bir örtü.
[6] Naziat/40- 41
Ehlader Haber

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)