• Nombre de visites :
  • 3239
  • 9/3/2013
  • Date :

İyi Bir Annenin Vasıfları(1.Bölüm)

iyi bir annenin vasıfları

İyi bir annenin ilk etapta göze çarpan, seçkin bazı vasıfları vardır. Bunların inanan her insanda olması güzeldir fakat annelerin bu özellikleri  çocukları üzerinde de tesir edeceğinden dolayı, bu özelliklerin onlarda bulunması çok daha önemlidir. Zira anneler çocukları üzerinde büyük bir tesir gücüne sahiptir. Bir bebek dünyaya geldiğinde dış dünya hakkında hiçbir görüşü, deneyimi yokken; hayata, dış dünyaya bakış açısı büyük ölçüde annesi vasıtasıyla şekillenecektir. Davranışı, tavırları, ister dini yönlü olsun ister farklı yönlerdeki düşünce yapısı, olaylara bakış açısı, hayatında hedeflediği şeyler annesinden aldıkları ile şekillenecek, gelişecektir. Birey er-geç olgunlaşacak, kendine özgü düşünceleri olsa bile yolun başında kendisine verilenler kafasının içinde sürekli ve sağlam bir biçimde yer edecektir.

Vasıflarıyla anne çocukları için örnek alınacak birisi olmalıdır. Anne çocuk için çocukluk dönemi boyunca dikkate alıp, sözünü dinlediği, söyledikleri karşısında ihtiram gösterdiği  en önemli şahıs konumundadır. Annenin alışkanlıkları, tavır ve davranışları çocuk için bir model haline gelecektir. Çocuk annesinde neyi gözlemlerse; ister bu annenin en göze çarpan alışkınlıkları olsun, ister görgü ve terbiyesi, akrabalık ilişkileri hatta ve hatta parayı harcama şekli bile çocuğun karakteri üzerine etkiyecektir. Bir anne çocuğu için yüz tane öğretmenden daha etkilidir. Annenin duygusal anlamda güçlü ve zayıf olması çocuk için bir örnek teşkil edip, yıllarca onun davranışlarının uygun olup olmadığını bilip bilmemesine rağmen takipçisi olacaktır. Bazı insanlar annelerinin yolunun yanlış olduklarını bildikleri yerlerde bile yaşamlarında onların izlerinden gittiklerini söylerler. Bu çoğunlukla farkında olunmayan bir etki gibidir, bu etkide kişinin farkında olmaksızın hayatında o insanın yolundan gitmesini sağlar. Bu tür annelerin çocukları için ileriye dönük iyi bir örnek olmaları açısından önemli bir sorumlulukları vardır. Bu çok zor ve hatta imkansız bir işmiş gibi gözükebilir. Birçok anne sürekli haşır neşir oldukları aileleri içinde bile istisnasız mükemmele yakın bir şekilde hareket etmenin büyük bir yük olduğunu düşünürler. Fakat bu anneler için iyi bir nefis tezkiytesi imkanını sunmaktadır da. Anne çocuğu için kendi alışkanlıklarını adım adım düzelttikçe, bu gerçek bir inkılaba, kemale doğru ilerlemeye öncülük edecektir. İslam annelerden imkansız olanı gerçekleştirmelerini istemiyor, istediği davranış açısından uygun hareket edebilen, çocukları için örnek bir model olma gönüllülüğüdür.

İyi bir anne için birçok nitelik bulunmasına rağmen; bu özelliklerden üzerinde durulup, vurgulanması gerekenlerden sadece bir kaçı seçildi. Bu seçilen özellikler ise; diğerlerini de içine alacak şekilde kapsamlıdırlar.

1.       Allah’a Karşı Görevinin Bilincinde Olması:

İyi bir anne çocuğunun Allah’ın ona bahşettiği bir emanet olduğunun bilincinde olmalıdır. İmam Zeynel Abidin as. Risaletul Hucec ‘de şöyle buyuruyor;

“Sizler size emanet edilenden dolayı sorumlusunuz.”‌

      Çocuğu ciddi bir sorumluluk duygusu ile yetiştirip, büyütmesi annenin kendisine verilen emanete riayet etmesidir. Annenin görevini mümkün olay en iyi şekilde yerine getirmesinde, Allah’ın kendisine bahşettiği fiziksel ve duygusal özellikleri yardımcı olacaktır.

       Takvası ve Allah’a karşı görevinin bilincinde olması, ona çocuğu konusundaki görevinide hatırlatacak iki önemli unsurdur ve bu iki özellik aracılığıyla çocuğu yetiştirmek konusundaki ağır görev ve bu görevin mükafatı hakkındaki şüpheleri giderilmektedir. Bu özelliklere haiz olmadan yolu kaybetmesi, hayal kırıklığına uğraması ve miskinleşmesi kolay birşekilde gerçekleşecektir. Allah rızası için çocuğunu iyi bir şekilde yetiştirmek gibi yüze bir amacı olan anne, çocuğunu Allah’a yakışır bir kul olacak şekilde yetiştirmeyi deneyecektir. Mükafatını yalnızca yaratıcısından uman anne, yaptıklarının görüldüğünü, kaydedildiğini ve karşılığını alacağını bilmektedir. Ve bu bilinci çocuğunu iyi bir şekilde yetiştirmesi için iyi bir motivasyon aracı olarak kullanacaktır. Bu özelliği ayrıca çocuğa karşı aşırı şiddet kullanmada, ona haksızlık etmede iyi bir caydırıcı rolü görecektir.


İyi Bir Annenin Özellikleri

Anne-baba olma sanatı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)