• Nombre de visites :
  • 2606
  • 2/9/2014
  • Date :

İyi bir ev hanımı iyi bir eş nasıl olur?(2.Bölüm)

iyi bir ev hanımı iyi bir eş nasıl olur?(2.bölüm)

Ekonomik hayatta orta yola riayet eder, israftan ve bol harcamadan kaçınır. Harcanacak yerlere harcar, harcanmayacak yerlere harcama yapmaktan uzak durur. Kocasının mallarını ondan izinsiz kullanmaz. Emanete riayet eder, güvenilir ve misafirperverdir. Zeki ve beceriklidir. Hizmetçi tutmaz, evinin işlerini kendisi yapar.

Gerektiği kadar dikiş nakış öğrenir, bu tür işleri kendisi yapar. Çocuklarını temiz, tertipli ve düzenli tutar. Çocukların sağlığına, yiyeceğine ve onlar için gerekli olan besinlere dikkat eder. Çocuklarının hasta olmamaları için sağlık kurallarına dikkat eder, eğer hasta olurlarsa, tedavilerinde, ilâçlarının verilmesinde ve bakımlarında titizlik gösterir. Çocuk eğitimi ve terbiyesi ile ilgili kuralları bilir, çocuklarını yetiştirirken bunlardan yararlanır.

Çocuklarına derslerinde yardım eder, onları ahlâk ve davranışlar konusunda eğitir. Böylesi bir kadını gerçek ve seçkin bir ev hanımı olarak nitelemek mümkündür. Aşağıdaki hadislere dikkat buyurun:

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

"Kadının cihadı kocası ile iyi geçinmesidir." 2

İmam Cafer Sâdık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

"Sizin içinizdeki en iyi kadınlar, güzel kokan, güzel yemek yapan, harcayacağı zaman yerli yerince harcayan, harcanmayacağı zaman harcamayan kadınlardır. Böylesi kadınlar, Allah'ın işçileridir ve Allah'ın işçilerine hüsran ve pişmanlık yoktur." 3

Adamın biri Hz. Peygamber'in (s.a.a) yanına gelerek şöyle dedi: "Karım ben eve girince beni karşılar, evden çıkınca beni uğurlar, beni üzüntülü gördüğü zaman: 'Niçin üzgünsün? Üzüntün eğer rızık ve geçim yüzündense Allah bunu üstlenmiştir. Eğer âhiretinden dolayı üzülüyorsan, Allah senin bu ihtimamını arttırsın.' der." Bunun üzerine Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

"Allah'ın yeryüzünde işçileri vardır. Senin hanımın Allah'ın işçilerindendir. Onlara şehit ecrinin yarısı verilir." 4

Emirü'l-Müminin Ali (a.s) şöyle buyurdu:

"Sizin en iyi kadınlarınız beş gruptur. "Bu beş grup hangileridir." diye soruldu. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: İtaatkârdır, yumuşak huyludur, uyumludur, kocasını kızgın gördüğü zaman, uyumak için gözlerini kapatmadan önce kocasını razı etmiş olur, kocasının yokluğunda kendini korur. Böyle bir kadın, Allah'ın işçisidir ve Allah'ın işçisine hüsran ve ziyan yoktur." 5

Yüce Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

"Allah kocasıyla iyi geçinmeyen ve ona gücünün yetmeyeceği şeyleri dayatan kadının yaptığı hiçbir hayırlı ameli kabul etmez. Allah'ı, kendisine gazaplı bir hâlde mülakat eder." 6


2- Biharu'l-Envar, c.113, s. 252

3- Vesail, c.14, s.15

4- Vesail, c.14, s.17

5- Vesail, c.14, s.15

6- Mekarimu'l-Ahlâk, s.246

İyi bir ev hanımı iyi bir eş nasıl olur?(1.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)