• Dilini bir binek bil!
  • Hani, Lokman Hekim, bir çırağıyla ava çıkmıştı, uzun yoldan evine döneceği sırada bir kabile reisi bu meşhur hekimi misafir etmek istedi.
  • Tohum ve söz
  • İlmin başı güzel dinlemedir. Sonra anlama, sonra hıfzetme, sonra onunla amel etme ve sonra da onu yayma gelir.
  • ZAYIF İNSANLAR MI DİNDAR OLURLAR?
  • Hakkımı kıyamette alırım anlayışını ifade ettiğini ve böylece sabrın, halkı zulüm karşısında boyun eğip teslim olmaya davet etmek demek olduğunu göstermeye...
  • Oruç Ve Günahtan Sakınmak
  •                          Oruç, takva ve sakınma ruhunun oluşmasında ve onu güçlendirmede önemli rol oynayan bir unsurdur. Kurân
  • Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı
  •                            Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği
  • Alçakgönüllülük
  •                                         inananları
  • NİÇİN VE NASIL NAMAZ KILMALIYIZ?
  •                      İbadet ve namazlarımızı Allah'ın, Peygamber Efendimizin ve Ehlibeyt İmamlarının buyurdukları şekilde yerine getirebilm
  • NAMAZ İÇİN HAZIRLIK
  •                                  Eğer ergenlik (olgunluk, bulûğ ve mükellef olma) çağına ul
  • NAMAZ EN GÜZEL İBADET
  •                     İnsan yaratanı tanıdıkça bir sevgi oluşur kalbinde. Bu sevgi, Allah'ın yüceliği karşısında kulun tapınmasını, kulluk sunmasını ve g
  • Nasıl İhlaslı Olabiliriz?
  •   İhlaslı olmak için, inanç, düşünce ve dinî anlayışlara dikkat etmek gerekir. İnsanın bakış açısı niyetini de etkiler. Örnek olarak, eğer biz inanırsak ki: - İnsan yaratıkların en üstünü, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yaratılı
  • Anne-Babaya ve Akrabalara İyilik
  •                             Şeyh Saduk (r.a) İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Kim yüce All
  • Evliliğin Dünya ve Ahiret Eserleri
  •             İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Ensardan genç bir erkek, Resul-i Ekrem (s.a.a)'in mübarek huzuruna varıp kendi yoksulluğu için şikâyette bulundu. Resul-i Ekre
  • Andolsun zamana!
  •                                Asr Suresi'ne kısaca bir göz atılacak olursa şu gerçek kolayca anlaş
  • Başkalarının Günahından Bana Ne?!
  •           Bazıları, "Herkes dilediği gibi yaşar, ateş düştüğü yeri yakar." veya "Günah işleyen kimseyle beni aynı kabre koyacak değiller ya?" gibi sözlerle bahaneler öne sürerek haksızlık ve bâtıl
  • Susan Toplum, Ölü Toplumdur
  •                 Kur'ân-ı Kerim aklıselim sahiplerine hitap ederek, "Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır, umulur ki sakınırsınız." (1) buyurmak
  • Namaz, Nimetin Şükrüdür
  •                               Her nimet ve iyilik, insanın teşekkür etmesini gerektirir. İnsan, kendisi
  • En iyi Ümmetin Belirtisi
  •                 Kur'ân-ı Kerim, Müslümanlara hitaben şöyle buyurur: İyiliğe davet edip kötülükten sakındırmanız kaydıyla siz, insanların gördüğü en iyi ümmetsiniz
  • İslam Hürriyet Dinidir
  •          İslâm'ın hürriyet dediği şey, bireyin nefsanî eğilimlerden kurtulmasının yanı sıra, zalimlerin zulüm ve sultasından kurtulması ve zalimler karşısında hür olmasıdır. Zira zalimler ve zorbalar ken
  • HEPİMİZİN BABASI BİRDİR
  • Bir mecliste, her biri bir milletten olan üç Müslüman oturmuştu: İranlı Selman, Rumlu Süheyb ve Habeşistanlı Bilal! Bu sırada içeriye Kays girdi. Bu üç seçkin müminin...
  • KULLUK YARATILIŞIN HEDEFİ
  • Biz, akıllı ve vicdan sahibiyiz, hakkı tanırız ve teşekkür etmesini biliriz, kuluz ve ihtiyaç sahibiyiz. Ve eğer yüce yaratıcımız olan yüce Allahın huzurunda alnımızı toprağa...
  • Kalp Huzuru, Namazın Ruhudur
  • Namazda kalbî huzurun manası; insanın Allaha kalben yönelerek Ondan gaflet etmemesi, namazı idrak etmesi, ayrıca insanın ne istiyor, hareket ve fiillerinin manası nedir, kime yönelmiş, kıblesi ...
  • DOĞRULUK
  • Mümin veya münafık, cennetlik veya cehennemlik olan insanlar, bununla birbirinden ayırt edilir. Din binasının temeli olan sıdk, insanlar arasında peygamberlik...
  • İnsan Muhtar Bir Varlıktır
  • İnsanın muhtar bir varlık olduğu ve bütün eylem ve işlerini kendi irade ve ihtiyari ile yaptığı en kesin konulardan biridir. Her insan bütün ruhsal özellik ve duygularını kendi içinde idrak...
  • Resulullah (saa) ve İmamlardan Cennet Vaadi
  • Hadis kaynaklarında Resulullahın (s.a.a) veya Ehlibeyt İmamlarının (a.s) bazı kişilere bazı taahhütlere karşılık cennet vaat etmeleriyle ilgili birçok örnek zikredilmiştir ki biz bunlardan birkaç...
  • ALLAH YOLUNDA CİHAT ETMEK
  • Cihat her ne şekilde; kalemle, dille veya silahla olursa olsun ibadettir. Ve kesinlikle halis bir niyetle yani Allah rızası için ve Onun koyduğu kanunlara uygun...
  • Hadislerde Şefaat
  • Şefaat konusu, tartışma konusu olan diğer inançsal meselelerden farklıdır. Çünkü şefaat konusu Kurân-ı Kerimde açık ve net tabirlerle kaydedildiği gibi Resulullah (s.a.a) ve...
  • Yüce Allahın Şefâati
  • Kurân-ı Kerimde yüce Allahın velâyetine (emir sahibi olduğuna) dair birçok ayet var. Bunlardan bazıları şöyledirNULLçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allahındır; diriltir ve...
  • Şefaatin Şartı
  • Şefaat, ilâhî mağfiret rahmetinin tecellisi ile özdeştir, ondan bağımsız değildir. Bu rahmetin ,bu hayrın sahibi de Allahtır. Allah, hayır ve rahmetleriyle gerçek...
  • Şefaat nedir?
  • Dayanışma ve toplumsal hayattan edindiğimiz anlayışla bildiğimiz anlamıyla şefaat kısaca, maksatlarımıza ulaşmak, hayatımızdaki ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla...
  • Fıtrat ve İbadet
  • Fıtratın alışkanlıktan ayrıcalığı, onda zaman ve mekânın, cins ve ırkın, yaş ve başın etkisiz olması ve her insanın insan olması hasebiyle ona sahip olmasıdır.
  • Allah Temizlenenleri Sever
  • İman edenler, Yüce Rabbimizin Kuran-ı Kerimdeki emir ve tavsiyelerine uyma konusunda son derece kararlı ve titizdirler. Yüce Allahın beğendiği davranışları sergilemeye...
  • YOKSULLARIN VE YETİMLERİN KORUNMASI
  • Günümüzde yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmıştır. Köprü altında yatan, çöp karıştırarak yaşamını sürdüren, çok az bir...
  • TEVEKKÜL EDENLER
  • Tevkil, vekil etme demektir, Kurân lisanında tevekkül ise; Allahı vekil etme, Allaha dayanıp güvenme anlamında kullanılmaktadır. Tevekkül yani Allahı vekil etme...
  • KİN VE KİNCİLİK
  • İnsanoğlu fıtrat ve yaratılış gereği bir takım dürtüleri içerisinde taşımaktadır. Öyle ki bu dürtülerin etkisiyle bazı yanlış hislerin insanda oluşmasına yol açar. İnsan eğer nefsini...
  • İnsanlık Şahikası
  • Bir insanın bütün sevdikleri gözlerinin önünde birer birer doğranır, kundaktaki bebesi kollarında oklanır, eşinin, ablasının ve kızlarının bu çakallar sürüsüne...
  • GÜZEL AHLAK: ADALET
  • Kavram olarak adalet, ‘davranış ve hükümde doğru olmak, ölçülü hareket etmek, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak, hakkı layık olana vermek...
  • İslâm Kültüründe Tekbir
  • Hendek Savaşında, Müslümanlar hendek kazarken sert bir taşla karşılaşınca kazma kırılmasına rağmen taş kırılmadı. Resulullah (s.a.a) bir vuruşta taşı kırınca...
  • AHLAKA OLAN İHTİYAÇ VE ONUN ÖNEMİ
  • Güzel ahlak olmaksızın kıyamet ve dünya işlerinden hiç biri bir düzene giremez ve hayatta bir huzur sağlanamaz. O halde; ahlakını düzeltip güzel temeller üzerine...
  • Kuran-ı Kerimde mümin
  • İman ile İslâm, mümin ile Müslüman bir bakıma birbirinin aynısıdır. Şu kadar ki, iman edilmesi gereken esaslara inanan ve bunların doğruluğunu ikrar eder insan mümindir.
  • Tefekkür
  • Kuşkusuz bunun tek bir cevabı vardır: Allah tohumu ağaç yapabilecek yetenekle yaratmış, bu işlem için gerekli bilgilere sahip olacak şekilde programlamıştır.
  • SELÂMIN ANLAMI
  • Ama eğer sen değişik toplumlar düzeyinde yaygın olan değişik selâmlaşma çeşitleri üzerinde düşünürsen, bunların bir tür boyun eğişe, alçalışa, küçülüşe...
  • MERHAMET
  • Ancak Hz. İbrahimin babası gibi, kimi zaman böylesine güzel bir üslup ve saygılı bir tavırla yapılan çağrıya icabet etmeyen kimseler de olabilir. Mümin buna...