• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 517 -  مسئوليت خطير امر قضاوت
صفحه : 517
مي آيد كه ايشان همين امروز معرفي بشوند و اگر آقايان نظري دارند، نظرشان را بگويندو يك فرد ديگري ، اگر بنظر آقايان ، يا اكثريت آقايان است ، بگويند و به آن اكثريت عمل بشود.
مسئوليت خطير امر قضاوت
علي اي حال ، مسئله قضاوت آن طوري كه مي دانيد مسئله مهمي است . انسان بايدبداند كه سر و كارش با جان مردم است ، با مال مردم است ، با نواميس مردم است ومي دانيد كه اگر يك خطايي در حكم - خدا نخواسته - واقع بشود آنهايي كه با اين نهضت مخالف اند آن را بزرگش مي كنند و هر جا مي رسند، مي گويند. چنانكه ديديد كه در اين مدت آنهايي كه براي ايران يك آشي پخته بودند، شروع كردند و خداوند خواست كه كشف بشود. من عرضم به آقايان قضات همه جا هست كه توجه به بزرگي اين سمت واينكه بسيار در اسلام مهم است بكنند و توجه داشته باشند اين امر را و مراعات بكنند ومسائل را مطابق احتياط عمل بكنند و حتي الامكان بتوانند [بين ] طرفين مصالحه [برقرار] كنند.
در هر صورت ، مسئله مهم است و هر قدر كه كار، كار پر اهميتي است ، مسئوليتش هم زياد است . بايد توجه بكنيد كه ان شاءالله ، اين بار را بخوبي و به طور سلامت به محلش و به موطنش برسانيد.
من از خداي تبارك و تعالي توفيق همه شما را خواستارم . ممكلت مال خودتان است ديگر، ديگران الان در او نيستند، مستشاراني ما نداريم ديگر. خودمان مي خواهيم كارخودمان را اداره كنيم ، وقتي خودمان مي خواهيم اداره كنيم ، بايد خيلي دقت كنيم كه خوب اداره كنيم ؛ يعني ، هر كس در هر مقامي كه هست اگر همان مقام را خوب اداره بكند، يك مملكت بعد از چند، همه شئونش خوب كار مي كند. من توفيق همه را ازخداوند خواستارم .