• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مستطیع‌بودن‌برای‌حج‌به‌چه‌معناست؟

مستطیع‌بودن‌برای‌حج‌به‌چه‌معناست؟

مستطیع بودن به چند چیز است: 1) توشه ی راه و چیزهایی را كه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است كه در جای خود مفصل گفته شده، و نیز مركب سواری یا مالی كه بتواند آنها را تهیه كند، داشته باشد. 2) سلامت مزاج و توانایی بر رفتن به مكه و حج. 3) در راه مانعی از رف

مستطیع‌بودن‌برای‌حج‌به‌چه‌معناست؟

حکم‌ذبح‌ویاشکارچهارپایان و پرندگان

تفاوت‌ عمره‌ مفرده ‌با حج‌ و عمره‌ تمتع

تعلق خمس؟سهم کارکنان شرکتها

احکام نذر، عهد و قسم

فضله موش در غذا

برای نماز باید اذان تمام شود؟

انواع و اقسام طلاق !

چند مسئله درباره تیمم

باز آمد بوی ماه مدرسه
در این ویژه نامه مطالبی برای آماده سازی، مدرسه و دانش آموزان جهت استفاده اولیا و مربیان و دانش آموزان ارائه گردیده است...
 
 
 
24 ذيعقده سالروز رحلت عالمي بزرگوار است كه هر چند در شمال ايران چشم به جهان هستي گشود، ولي زعامت جهان تشيع را در برهه اي حساس از تاريخ فقاهت شيعه به عهده گرفت.