گروه های آموزشی پروژه های دانش آموزی آموزش الکترونیکی نرم افزارها

اخبار و اطلاعیه

قوانین مسابقه حباب های غول پیکر دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

قوانین مسابقه کوره خورشیدی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

برنامه دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

قوانین مسابقات مکاسیستم

ادامه

تحقیق و پژوهش

ساخت داروی انعقاد خون در زخم های سطحی از پسماندهای گیاهان

سلول های بنیادی و درمان بیماری ها

چسب زخم التیام دهنده زخم

نانو مغناطیس و ساخت نمونه اول آهنربای مایع

ادامه

دانش افزایی

تابع یک به یک و معکوس پذیر (2)

نور شناسی

توابع یک به یک و معکوس پذیر(1)

برجسته نماها (بخش دوم)

ادامه

مواد آموزشی

نرم افزارهای آموزشی ریاضی

آموزش ریاضی سوم راهنمایی

آموزش ریاضی دوم راهنمایی

آموزش ریاضی اول راهنمایی

ادامه

آموزش الکترونیکی

برنامه های کاربردی تلفن همراه برای طراحی آموزشی

9 ابزار پیشنهادی برای ترکیب شبکه های اجتماعی و آموزش الکترونیک

بهینه سازی استفاده از رسانه های اجتماعی

سه راهکار برای داشتن آموزش بی نقص

ادامه

محتوای هوشمند

مشاوره

کتابخانه

فیلم

وبلاگ

شبکه اجتماعی

مطالب اعضا

4 عمل اصلی فضا

بازی تمرین ضرب

بازی تفریق خرگوش

بازی حدسی تفریق

شمارش اعداد شهر بازی

جمع و تفریق ماشین حساب

شمارش اعداد ستاره

جمع و شکل

بازی دسته بندی حیوانات

جمع و رنگ

دسته بندی قطار

بازی فکری 4 عمل اصلی

تایین مقداد عدد ترکیبی

بازی ضرب خرگوش

بازی تست هوش

بازی ریاضی فضایی

بازی کسر و شکل

بازی جمع پاندا