گروه های آموزشی پروژه های دانش آموزی آموزش الکترونیکی نرم افزارها

اخبار و اطلاعیه

قوانین مسابقات رباتیک

قوانین مسابقه فتومیکروگراف

قوانین مسابقه لیگ آزاد کمیکار

قوانین مسابقه لیگ عملکرد کمیکار

ادامه

تحقیق و پژوهش

ساخت محیط كشت خانگی برای رشد میكروب

یافتن آنتی بیوتیك های مناسب برای انواع باکتری های بدن

قابلیت تولید نانوذره نقره به کمک بافت های مختلف انار

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب ها

ادامه

دانش افزایی

پراش پرتو X بخش دوم

آشکارساز ذرات بنیادی

پراش پرتوی X بخش اول

معادله خط

ادامه

مواد آموزشی

نرم افزارهای آموزشی ریاضی

آموزش ریاضی سوم راهنمایی

آموزش ریاضی دوم راهنمایی

آموزش ریاضی اول راهنمایی

ادامه

آموزش الکترونیکی

اصول طراحی آموزشی که در هر دوره الکترونیک مورد نیاز است

سه راه کار برای شخصی سازی آموزش

8راهکار جهت ایجاد ویدئوهای آموزشی

موانع بزرگ مشارکت دانشجویان در آموزش الکترونیکی

ادامه

محتوای هوشمند

مشاوره

کتابخانه

فیلم

وبلاگ

شبکه اجتماعی

مطالب اعضا

جمع چند رقمی

تعیین مقدار عددی

چهار عمل اصلی جنگل

بازی ضرب موشک

جمع و تخته سیاه

بازی ضرب تارزان

بازی ریاضی تولد

4 عمل اصلی فضا

بازی تمرین ضرب

بازی تفریق خرگوش

بازی حدسی تفریق

شمارش اعداد شهر بازی

جمع و تفریق ماشین حساب

شمارش اعداد ستاره

جمع و شکل

بازی دسته بندی حیوانات

جمع و رنگ

دسته بندی قطار