12
استان ها
792
تعداد گروه
3104
شرکت کنندگان

برنامه زمان بندی

رویداد نهایی چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان، در روز های 28 و 29 فروردین ماه 1399 برگزار خواهد شد.

● چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش های دانش آموزی تبیان با هدایت و مشاوره مجازی در دو بخش اصلی:
1- رویش
2- مسابقات چالشی
برگزار می گردد...

● ایجاد بستر مجازی مناسب برای راهبری شبکه ای و هدایت سایبری پژوهش
● ارائه ی الگوی صحیح مسئله محوری در آموزش و پژوهش دانش آموزی
● تمرکز بر فرایند یادگیری به جای تأکید صرف برمحصول و نتیجه
● اجتناب از فضای رقابتی مخرب و تقویت روحیه ی اختیار، تعامل و کارگروهی
● رفع موانع تحقق عدالت آموزشی با ایجاد دسترسی استفاده از بهترین محتوای پژوهشی، مربیان
● خدمات علمی، استعداد سنجی و ... برای دانش آموزان سراسر کشور
● ارتقای افق دید و همت نوجوان به عنوان کنشگری مسئولیت پذیر در تشخیص و حل مسائل پیرامون خود
● شناسایی توانمندی ها و شبکه سازی نخبگانی از دانش آموزان امروز و دانشجویان فردا شناسایی مسائل خرد و ترسیم نقشه مسائل کشور

رویداد نهایی چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان، در روز های 28 و 29 فروردین ماه 1399 برگزار خواهد شد.

در بخش مسابقات، گروه های دانش آموزی پس از تعیین یکی از رشته / گرایش های رباتیک، سازه، هوا فضا، شیمی، انرژی های تجدیدپذیر، و ... با استفاده از درس نامه های رایگان موجود در مدرسه اینترنتی تبیان به آماده سازی خود برای رقابت با سایر گروه ها در رویداد نهایی می پردازند.
● مسابقاتی که کم تر از 20 گروه شرکت کننده در آن ثبت نام کرده اند، برگزار نمی شود.

بیشتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان می باشد
پروژه های دانش آموزی