• با مطالعه صدها مقاله، دانش خود را افزایش دهید و اطلاعات خود را به روز کنید.
  • مدرسه اینترنتی برای شما دانش آموزان برنامه های متنوعی فراهم کرده است.
  • با بهره گیری از ده ها ابزار، کتاب، سی دی، نرم افزار توانایی خود را ارتقاء دهید.
  • در بخش های مختلف مدرسه اینترنتی فعالیت کنید و با دیگر دانش آموزان ارتباط برقرار کنید.