• مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • آهن ربا
  • (آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: اول دبستان
  • توابع نمایی و لگاریتمی
  • اگر در ضابطه ی یك تابع ، متغیر در توان باشد به آن تابع، تابع نمایی می گویند .البته پایه نیز باید عدد ثابت مثبت و مخالف یک باشد....
  • ماتریس ها
  • هر جدولی از اعداد را كه شامل m سطر و n ستون باشد،یك ماتریس از مرتبه m در n می نامیم.
  • مفهوم تابع و رسم توابع به کمک انتقال
  • تابع نوعی رابطه از یک مجموعه به مجموعه دیگر است که مجموعه ورودی را به مجموعه خروجی ربط می دهد. فقط تنها شرط اینکه این رابطه یک تابع باشد این است که هر عضو از مجموعه ورودی تنها به یک عضو از مجموعه خروجی ربط داده شود....
  • مقدمات مثلثات
  • در صورت یکسان بودن زوایای مثلث های قائم الزاویه، برخی نسبت ها همواره برابرند....
  • مجانب ها
  • مجانب ها یکی از موارد اصلی و اساسی در رسم نمودار توابع می باشد.در این مقاله در باره مجانب مایل، قائم و افقی صحبت می کنیم...
  • کاربردهای مشتق
  • مشتق تابع y یا f(x) را با نماد های معروف f’(x)، y’ ،dy/dx نشان می دهند....
  • توابع صعودی و نزولی
  • اگر یک تابع در یک بازه ای مثل [a,b] با افزایش مقدار x مقدار y نیز افزایش یابد در این صورت تابع را اکیدا صعودی می نامیم ...
  • شناساگر چیست؟
  • شناساگرها یا معرف ها ماده هایی هستند که با کمک آنها می توان تشخیص داد که محلولی اسیدی یا بازی است، مانند کاغذ تورنسل(لیتموس)، فنل فتالین.شناساگرها در محیط های اسیدی، خنثی و بازی رنگ های مختلفی را از خود نشان می دهند....
  • تیتراسیون اکسیداسیون - احیا
  • اصطلاح اکسایش در اصل برای واکنش های ترکیب مواد با اکسیژن به کار می رفت و احیاء به عنوان برداشتن اکسیژن از یک ترکیب اکسیژن دار ، تعریف می شد . معنی این واژه ها به تدریج وسیعتر شده اند
  • فشار و آثار آن
  • در این مطلب به ارایه طرح درس های فصل ششم، از کتاب علوم پایه نهم می پردازیم.
  • پتاسیم پرمنگنات
  • پتاسیم پرمنگنات ترکیبی معدنی است با فرمول شیمیایی ۴. KMnO نمک آن از یون های K+ و ۴ -MnO تشکیل شده است. سابقاً به آن پرمنگنات و پتاش هم می گفتند...
  • علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و آثار آن) - جلسه سوم
  • برای شروع، می توانید ابتدا از دانش آموزان بخواهید که اگر تجربه ای از فشار ناشی از مایع ها )مانند آب( دارند مطرح نمایند. ممکن است دانش آموزان به احساس درد در پرده گوش خود، هنگامی که در قسمتهای عمیق استخر شنا می کنند، اشاره کنند...
  • علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه دوم
  • برای درک بهتر رابطة بین نیرو و فشار و همچنین شکل 2 فعالیت ها و آزمایش های ساده فراوانی را می توانید با دانش آموزان در میان بگذارید. برای مثال می توانید به تکیه دادن به دیوار به کمک دست خود اشاره کنید ...
  • علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه اول
  • از جمله فصلهای علوم تجربی است که آموزش آن را از ابتدا تا انتهای فصل میتوان  فشار وآثار آن  فصل به کمک آزمایش ها و فعالیت های ساده که امکان انجام آنها در کلاس درس وجود دارد، دنبال کرد...
  • فرایند تولید متانول (2)
  • متانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احتراق داخلی استفاده می شود. متانول تولید شده از چوب و سایر ترکیبات آلی ...
  • فرایند تولید متانول (1)
  • گاز طبیعی و دی اکسید کربن در فشارهای متفاوت به مجتمع وارد شده و هر یک در کمپرسورهای گریز از مرکز جداگانه ای تا فشار مورد نظر فرآیند، متراکم شده ...
  • نور و ویژگی های آن
  • اگر چه با شناخت دقیق از ویژگی ها و خصوصیات نور توسط دانشمندان فیزیک،ولی مایه ی بسی شگفتی است که با توجه به پیشرفت ارزنده ای که در علم و فناوری صورت گرفته است...
  • چگونه یك سمینار موفق ارائه بدهیم ؟ (5)
  • پوسترها باید یرا جذب بازدیدگنندگان رقابت كند زیرا زمان در نظر گرفته شده برا ارائه بصورت پوستر برا بررسی تمام پوسترها ارائه شده كافی نیست، و معمولا كسانیكه در كنارپوستر قرار می گیرند بیشتر باعث...
  • چگونه یك سمینار موفق ارائه بدهیم ؟ (4)
  • بعضی ازسمینار ارائه دهندگان درحین ارائه حركات وعاداتی دارند كه باعث حواس پرتی شركت كنندگان می شود و از میزان تاثیر پذیر سمینار خود می كاهند. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد: شانگر درهنگامی كه از آن استفاده...
  • چگونه یك سمینار موفق ارائه بدهیم؟ (1)
  • خلاصه ونتیجه گیر , ارائه دهنده وشركت كنندگان راآماده پایان سمینار میكند اگر سمینار بدون خلاصه ویا نتیجه گیر باشدپایان ناگهانی سمیناردر شركت كنندگان ایجاد بهت...
  • کربن فعال
  • کربن فعال یا کربن اکتیو به گروهی از مواد کربنی با پوکی و سطح داخلی بالا اطلاق می شود که ...
  • جمعیت
  • جمعیت مجموعه افراد یا جاندارانی هستند که در یک مجموعه زندگی می کنند. مانند جمعیت انسان ها، جمعیت آبزیان و... جمعیت با مرگ و تولد افراد دچار تغییراتی می شود. عواملی مانند انواع ...
  • انسان و محیط زیست
  • گیاهان با استفاده از نور خورشید و دی اکسید کربن غذاسازی می کنند، و غذایی که می سازند توسط جانوران گیاه خوار مصرف می شود، جانوران گوشت خوار نیز از بدن گیاه خواران تغذیه می کنند...
  • اندام های حسی
  • ما همواره در حال دریافت اطلاعات گوناگونی از محیط اطراف خود هستیم. اندام های حسی به منزله ی ابزارهای دریافتی از محیط به شمار می روند. این اندام ها که با مراکز عصبی در ارتباط هستند، آن چه ...
  • دستگاه عصبی
  • بدن انسان دستگاه های مختلفی دارد که هرکدام وظایف گوناگونی دارند. یکی از دستگاه های بدن، دستگاه عصبی است. این دستگاه مغز و نخاع را شامل می شود. مغز در داخل سر و نخاع در داخل ستون ...
  • سیستم دفاعی بدن
  • در نوشتار پیش خواندید که بدن ما در معرض عوامل بیماری زای گوناگونی قرار دارد. ...
  • آزمایش دو شکافی یانگ(2)
  • در مطلب آزمایش دو شکافی یانگ(1)به توضیح این آزمایش پرداخته و به بیان نتیجه مشاهدات آزمایشگاهی آن اشاره کردیم. ...
  • جان داران ساده
  • جانداران ساده گروهی از جان داران هستند که به آن ها آغازیان نیز گفته می شود. ...
  • وقتی زمین می لرزد
  • زمین لرزه لرزش زمین است که به دلیل آزاد شدن انرژی های درون زمین صورت می گیرد. ...
  • آتش فشان
  • می دانید که درون زمین و مخصوصا لایه های مرکزی آن دما بسیار بسیار بالا است. ...
  • ساختمان زمین
  • ساختمان زمین از سه بخش اصلی به نام های پوسته، گوشته و هسته تشکیل شده است. ...
  • فرسایش خاک
  • می دانید که خاک مناسب برای کشاورزی خاکی است که دارای گیاخاک و املاح باشد. ...
  • خاک زندگی بخش
  • دانشمندان خاک را رابط بین جهان زنده و جهان غیر زنده می دانند. ...
x