• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 376 -  ضرورت پايبندي همه به قانون
صفحه : 376
اينكه تباه مي شود اينجا. آنها مي خواهند يك مملكتي داشته باشند. مملكت ما تا آخرفردش جانفشاني دارد مي كند. اين قدرت اسلام را نگه داريد. تا گفته مي شود "مكتبي "،آقايان مسخره مي كنند! "مكتبي " يعني اسلامي . آن كه مكتبي را مسخره مي كند اسلام رامسخره مي كند. اگر متعمد باشد، مرتد فطري (4) است ، و زنش برايش حرام است ، مالش هم بايد به ورثه داده بشود، خودش هم بايد مقتول باشد.
ضرورت پايبندي همه به قانون
من هميشه ميل دارم كه همه طبقاتي كه هستند، همه كساني كه در صحنه ها حاضرهستند همه با هم بنشينند اصلاح كنند مسائل را. هي ننشينند آن از آن ور بخواهد او را ازبين ببرد، او از آن ور بخواهد كه او را از بين ببرد؛ و مسئله را به بن بست برسانند و مملكت را به بن بست . شما به بن بست رسيديد! اشتباه مي كنيد. ممكلت اسلام كه به بن بست نمي رسد. همين مردم ، همين پيرزنها و پيرمردها و جوانها و بچه ها، از اين بن بستها بيرون مي آورند اين مملكت را. شماها به بن بست رسيديد، مي گوييد خوب ، چه بكنيم ؛بگذاريد اسلام نباشد تا ما باشيم ! بگذاريد ايران نباشد، شما ايستاده ايد تا پاي اينكه ايران نباشد! دست برداريد از فضوليها! براي خدا كار بكنيد. براي خدا آرامش بگيريد. براي خدا دعوت به آرامش بكنيد. براي خدا توي سر هم نزنيد. اين قدر هي مي گويند آقايان -چند روز پيش از اين آقاي حجتي آمده بودند اينجا - كه ما مي خواهيم يك جمعيتي درست كنيم . جمعيت "وحدت " و كذا. گفتم آقا اين نمي شود. شما مي بينيد كه اگر درست كنيد چند تا جمعيت هم ، جمعيت فرض كنيد كه چه درست مي شود با اين حرفها درست نمي شود، نه با مصاحبه درست مي شود؛ نه با چي . بله ، خصوصي بنشينيد با هم چه بكنيد.بترسيد از اينكه يك وقت يك انفجاري حاصل بشود و همه ما را به باد فنا بدهد. از اين بترسيد شما! مغرور نشويد به اينكه من آن هستم كه فلان كار، چيز بود، رستم يلي (5) بوددر كذا! مغرور نشويد.
4- مرتد فطري ، مسلماني است كه كافر شده است .
5- پهلوان .