• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 355 -  سخنراني در جمع بانوان جهاد دانشگاهي اصفهان "نقش بانوان در صحنه هاي مختلف "
سخنراني
زمان : 2 خرداد 1360 / 18 رجب 1401
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : نقش بانوان در انقلاب و صحنه هاي مختلف كشور
حضار: بانوان عضو جهاد دانشگاهي اصفهان
صفحه : 355
بسم الله الرحمن الرحيم
نقش بانوان در انقلاب و صحنه هاي مختلف كشور
آنچه كه در ايران بزرگتر از هر چيز بود، تحولي است كه در بانوان ايران حاصل شد.بانوان ايران در اين نهضت و انقلاب سهم بيشتري از مردان دارند و امروز هم كه در پشت جبهه ها مشغول فعاليت هستند، سهم آنها بيشتر از ديگران است و در تربيتي كه اشتغال دارند، چه تربيت كودكانشان و چه تربيت خردسالانشان و چه تربيتهايي كه در كلاسها وجاهاي ديگر مجالس دارند، باز سهم بزرگي در اين انقلاب دارند. عواطفي كه در بانوان هست مخصوص خودشان است ؛ در مردها اين عواطف نيست و لهذا، آن چيزي كه درپشت جبهه از روي عواطف از بانوان صادر مي شود، بيشتر و بالاتر و ارزنده تر است از آن چيزي كه از مردها صادر مي شود. به موجب عواطفي كه بانوان دارند، آنها براي جبهه هاكارهاي بسيار مفيد انجام داده اند و انجام مي دهند و از همه مهمتر اينكه بانوان بعد ازانقلاب با تمام كوشش و حفظ عفت و حفظ جهات اسلامي همقدم ، بلكه پيشقدم درامور كشور بوده اند و برخلاف آنچه كه در رژيم سابق با برنامه ريزي از طرف چپاولگران جهان مي خواستند به سر بانوان ما بياورند و فاجعه ها را چند برابر كنند و بحمدالله ، موفق نشدند.
و امروز ما مي بينيم كه بانوان محترم ايران در سرتاسر كشور يك عضو مفيد و يك جمعيت متعهد معتقد هستند كه به كشور خودشان خدمت مي كنند و پشتوانه هستند ازبراي اين كشور و من اميدوارم كه تمام جهات اسلامي را در نظر بگيرند و با اسلحه ايمان
صفحه : 356
و تعهد به اسلام ، اين پيروزي را به پيش ببرند و پشتوانه اين انقلاب باشند. همان طوري كه جوانان را تربيت كردند و به جبهه فرستادند و در عين حالي كه مادران جوانانشان در جبهه شهيد شده اند، با كمال خوشرويي و افتخار، افتخار مي كنند بر اينكه جوان آنها در راه اسلام شهيد شده است و باز هم پيشنهاد مي كنند كه جوانان ديگر هم داريم و به اسلام تقديم مي كنيم . اين مطلبي است كه براي خاطر اسلامي بودن اين انقلاب اين تحول حاصل شده است . آنها مي خواستند كه بانوان ما را به طور دلخواه خودشان عرضه كنند واين قشر بزرگ كشور را به تباهي بكشند كه با تباهي آنها تمام كشور در نسلهاي آينده به تباهي كشيده مي شد.
و خداي تبارك و تعالي بر اين ملت منت نهاد و اين پيروزي را نصيب كشور ما فرمودكه به واسطه تعهد بانوان اميدواريم كه در آتيه ، پشتوانه اين ملت و اسلام محكمتر بشود. وبا كوشش شما بانوان محترم ، جوانان كشور و كساني كه هم در جبهه [هستند]، بتوانند ازعهده جنگ تا پيروزي [بيرون آيند] و هم در داخل و در پشت جبهه ها بتوانند به كارهاي عمراني و كارهاي ديگري كه مفيد به حال كشور است قيام كنند. شما را رژيم سابق نشناخته بود. و گمان مي كرد كه بانوان ايران مثل همان چند نفر يا عده معدود منحرفين است و اينها هم به دست آنها مي شود كه انحراف پيدا كنند، لكن بانوان محترم ايران ثابت كردند كه دستخوش اين طور توطئه ها نشده اند و نمي شوند و ثابت كردند كه در دژمحكم عفت و عصمت هستند و جوانان صحيح و نيرومند و دختران عفيف و متعهد به اين كشور تسليم خواهند كرد و هيچ گاه در آن راههايي كه قدرتهاي بزرگ براي تباه كردن اين كشور پيش پاي آنها گذاشته بود، نخواهند رفت .
من از خداي تبارك و تعالي سعادت و سلامت همه ملت و همه مردها و زنها و بانوان محترم را خواهانم و اميدوارم كه با كوشش شما و با تعهد شما، اين كشور به طور چشمگيربه پيروزيهاي نهايي موفق شود. سلام و درود بر شما بانوان محترم و بر همه ملت .