• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 16 -  وظيفه مسئولين ؛ اميدوار ساختن و دلگرم كردن ملت
صفحه : 16
خداوند رحمتش كند - ايشان ظاهرا گفت كه ما رفتيم عيادت يك نفر آدم كه نزديكهاي فوتش بود. اين آدم گفت كه آن ظلمي را - نعوذبالله (8) - آن ظلمي را كه خدا به من كرده است به هيچ كس نكرده . من اين بچه هايم را چطور تربيت كردم . چطور حالا مي خواهدمرا ببرد. مسئله اين است . آنكه كمر انسان را مي شكند اين است كه حب انسان به خودش و حب انسان به رياستش و حب انسان به همه چيزهايي كه موجب حب است ، انسان رابرساند به آنجايي كه اگر نبي اكرم هم از او بگيرد دشمن او مي شود. و آن وقت هم كه مي فهمد خدا دارد مي گيرد، دشمن او مي شود. و ما تا اصلاح نكنيم خودمان را،نمي توانيم كشور خودمان را اصلاح كنيم . من نمي گويم كه اين طور باشيد كه خير، از همه هواهاي نفس بيرون برويد. اين نه براي من و نه براي شما و نه براي الا من عصمه الله (9)ميسور نيست . لكن ما قدرت داريم كه جلوي زبانمان را بگيريم ، نمي توانيم بگوييم زبانمان اختيار ندارد. ما قدرت داريم كه جلوي قلممان را بگيريم ، نمي توانيم بگوييم قلم من اختيار ندارد. ما جلوي زبانمان را، جلوي بيانمان را، جلوي قلممان را، جلوي عملمان را، همه را مي توانيم بگيريم ، قدرت داريم . اين معنايي كه مي توانيم و قدرت داريم و به واسطه او همه مواخذه ها و همه گرفتاريها هست هرچه هم انسان حب به يك كسي داشته باشد، يا بغض به يك كسي داشته باشد، قلمش را نگه دارد، لااقل اين قدر قدرت داشته باشد كه در نوشته هايش دنبال اين نباشد كه بد از هر جا هست پيدا بشود و او بنويسد،ضعف از هرجا هست پيدا شود و او بنويسد.
وظيفه مسئولين ؛ اميدوار ساختن و دلگرم كردن ملت
ما امروز احتياج به اين داريم كه اين ملت را اميدوار كنيم و دلگرم . ما هرچه داريم ازاين ملت هست . ما هرچه داريم از اين ملت است . از اين توده هاي عظيم انسان است . و ماالان مي بينيم كه اين قدر از ما كشته شده است از 15 خرداد بگيريد تا بعد از جنگ . اينها
8- به خدا پناه مي بريم .
9- مگر آن كس كه خدا او را مصون گردانيده است .