• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 137 -  ادعاي دروغين حاميان حقوق بشر
صفحه : 137
اطفال بيگناه صغير را بي پدر كرده اند و از منازل خودشان آواره كرده اند؟ آيا كنفرانس طائف اين امور را نمي دانست ؟ به اسم اسلام مجتمع شدند در آن كنفرانس ، و از اسلام بويي در آنجا نبود. آنچه بود خرجهاي گزاف و زندگيهاي اشرافي ، بدون توجه به اسلام و اهتمام به امور مسلمين . آيا نشنيده اند اينها حديث رسول خدا را كه كسي كه صبح كند واهتمام به امور مسلمين نداشته باشد مسلم نيست ؟ من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم (1)آيا اينها اهتمام داشتند به امور مسلمين جهان ؟ اين سراني كه در كنفرانس طائف دركشوري كه رسول خدا و پيغمبر اسلام در آن كشور بود و تبليغات او در آن كشور بود،مجتمع شدند، آيا درباره اسلام چه گفتند؟ درباره مسلمين و در امور مسلمين چه اهتمامي كردند؟ آيا به نص حديث شريف اينها را ما مي توانيم جز مسلمين محسوب داريم ؟ اينها[با] اطلاع بر كشورهاي اسلامي كه زير بار ابرقدرتها و با دست آنها و وابستگان آنهاآواره شده اند، به قتل رسيده اند، و بچه هاي معصوم را به جا گذاشته اند، هيچ صحبتي كردند؟ آيا به تجاوز اسرائيل به لبنان و به فلسطين كردند؟ آيا به تجاوز عراق به كشوراسلامي ايران كه جرمي ندارد جز آنكه طاغوت را برداشته است و اسلام را به جاي اومي خواهد پياده كند و به جاي رژيم طاغوت ، رژيم اسلامي برپا كند، جرمي نداشتند جزاين ، آيا در كنفرانس طائف از اين مسائل بحثي شد؟ يا همه ادعاست . اسلامي بودن هم ادعاست و اين ادعاي رايج بين همه سران كشورهاست .
ادعاي دروغين حاميان حقوق بشر
توجه به حقوق بشر هم يك ادعايي است . و اين رايج بين تمام سران كشورهاي دنياست . لكن در مقام عمل چه ؟ كارتر هم ادعا مي كرد كه ما حقوق بشر را احترام مي گذاريم ؛ لكن به حقوق بشر احترام گذاشت ؟ آيا شاه مخلوع در ايران به حقوق بشراحترام مي گذاشت كه آنها پشتيباني از او كردند؟ آيا كشورهايي كه دودمان پهلوي را بر مامسلط كردند، اين حقوق بشري ها و احترام به حقوق بشر، نمي ديدند كه اينها چه كردند با
1- اصول كافي ، ج 2، ص 164، ح 4 و 5.