• İyi Bir Annenin Özellikleri
  • İyi bir annenin çocuğu üzerinde büyük ölçülerde tesir ettiğinde şüphe yoktur. Çocuk yetişkin bir birey olduğu zaman bile, annenin eylem ve sözleri hâlâ çocuk üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Birçok insan annelerinin manevî makamlara yükselmelerindeki ve tekâmül göstermelerindeki rollerini vurgulamış, bunu yadsımamışlardır.
  • Çocuklar ve Televizyon
  • Günümüzün en etkili silahı olan ve çoğu ailelerin de müptela oldukları bir etken olarak çocuk ve televizyon konusunu ele almak istiyoruz.
  • Sıla-i Rahmin Etkileri ve Eğitimsel Uygulamaları
  • Bu araştırmanın hedefi, sılai rahmin eğitimsel rolünün ve kişilerin ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu araştırmada kullanılan yöntem, İslâmî metinlerde ve psikoloji biliminde mevcut tarihin kelimeler vasıtasıyla incelenmesi ve içerik tahlili yöntemiyle değerlendirilmesidir. Bu alandaki araştırmaların incelenmesi için mevcut tarihlerin analitik incelenmesi yönteminden faydalanılmıştır.
  • İslam Dini Açısından “Aile”
  • Buraya kadarki sunuşumuzda gördük ki, canlılar dünyasında yeni doğanlar arasında hayata tutunması en zor olanı “insan yavrusu” yani “çocuk”tur. Özelde çocuğun, genelde insanın, hayata tutunabilmesi için “uzun yılları” alan bir “barınma”, “beslenme” ve “ko
  • İslam Dini Açısından “Aile”
  • İnsan için ünsiyet bu anlamda bir yatkınlık ifade etmesi kadar insanın ünsiyete ihtiyacını da anlatır: İnsan yalnız yaşayamaz; yalnızlık Allah’a mahsustur.
  • İyi Bir Annenin Özellikleri
  • İyi bir annenin çocuğu üzerinde büyük ölçülerde tesir ettiğinde şüphe yoktur. Çocuk yetişkin bir birey olduğu zaman bile, annenin eylem ve sözleri hâlâ çocuk üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Birçok insan annelerinin manevî makamlara yükselmelerindeki
  • Aileler çocukların navigasyonudur
  • Çocuğun büyüyünce ne olacağını belirleyen ailedir. Onlardan büyük adam olmasını bekleyen aileler, onlara ne derece büyük yatırımlar yaptılar acaba?
  • Belâ Ağızdan Çıkan Söze Bağlıdır
  • Dil belasına duçar olmayan yoktur. Yaşayarak da pek çok kez tecrübe etmişizdir fakat yine de dil belasına çokça düşüyoruz. Neden dilimizi tutmak bu kadar zor geliyor? Altı üstü ağzımızı kapatıp az konuşsak, pek çok beladan korunacağız. Ya da güzel sözler
  • Eşinize Sevginizi Gösterin
  • Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun... Hz. Peygamberden (s.a.a) şöyle rivayet edilir:Erkeğin karısına seni seviyorum demesi eşinin aklından hiçbir zaman çıkmaz.
  • Babalar Ve Oğullar
  • Aile, bireysel eğitim için en ideal kurumdur. Aile, sağlam bir toplum yapısının temel taşıdır. Aile, ahlâki değerlerin işlendiği ve kişinin şahsiyetinin temellendiği kutsî bir yuvadır
  • Bereketi Evinize Getiriniz
  • Allaa kul olma ve kulluk sağduyusu ve bilincini en iyi şekilde Ramazan ayında yaşayabilirsiniz. Hayatın tüm yönlerini yönetirken tüm boyutlarıyla düşünerek oruç zaafının sizi ev hayatında etkisi altına almasına izin vermeyin
  • Çocuk Terbiyesinde İki Nükte (2)
  • Bu durumda büyük çocuk tehlikeyi hisseder ve beklenmedik misafirin kendisinin rakibi olduğunu, huzurunu bozduğunu, anne ve babasına sahiplendiğini hisseder. Bu davet edilmemiş misafiri sevmediğini ve ondan intikam alması gerektiğini hisseder. Fakat bebek,
  • Çocuk Terbiyesinde İki Nükte (1)
  • Resulullah (s.a.a) bir hutbesinde yüksek bir sesle buyurdu ki: Ey dilleriyle iman getirip de kalplerine iman girmeyenler! Müslümanların gıybetini etmeyin, haklarında kötü sözler söylemeyin ve onların kusurlarını araştırmayın. Çünkü Allah Teâlâ, karde
  • Her Anne Bir Öğretmendir!
  • İslamda annelik makamı ve annelik makamını ve insanın hayatındaki rolünü anlayabilmemiz için yüce Rabbimizin kitabına ve Resulullahın (s.a.a) ve Ehlibeytinin nurlu sözlerine müracaat etmemiz gerekir.
  • Evlilik Yaşı(2.Bölüm)
  • Hepsinden önemlisi şu ki, İslam bir taraftan bireylerin takva ve temizliğine, toplumun genel iffetine çok fazla önem vermekte, diğer taraftan da bu hedefe ulaşmak ve...
  • Evlilik Yaşı(1.Bölüm)
  • Genel olarak evlilik hakkında kadın ve erkek eşit tecrübeye sahip olmazlar. Nitekim evlilik kuralları, adap ve gelenekleri ile ilgili normalde erkeklerle...
  • Eş Seçimindeki Ölçüler
  • Bu konumuzun aslı; “Birlikte mutlu bir hayat yaşayabilmemiz ve birbirimizin olgunlaşmasına katkıda bulunabilmemiz için hangi ölçülerle...
  • Zorla Yapılan Evlilikler -2
  • Böylesi bir evliliğin neticesi, mutsuzluktan ve acıdan başka ne olacaktır? Kız, tüm benliğiyle nefret ettiği bir adamın evine gitmiştir.
  • Evliliğin Zorlukları ve Engelleri
  • Bu zorluk, aslında toplumun ortaya koyduğu suni sıkıntıdan kaynaklanmaktadır. Fakat gerçekte böyle bir sorun evliliğin zorluklarının ...
  • Zorla Yapılan Evlilikler -1
  • Daha önce de belirtildiği üzere, kızların ve erkeklerin razılığı, evlilik akdinin sıhhati için zorunludur. Onsuz evlilik batıl ...
  • Aile Kavramı
  • Erkekle kadının kurduğu yuvaya Türkçede ise aile , Arapçada el-usratu denir. Batı dillerinde ise familia kökünden türetilmiş kelimeler aynı kavramı ifade eder.
  • Mutluluğu Küçük Şeylerde Aramak -2
  • Her insan övülmekten hoşlanır, kalpten başkalarını övmek onların sizi sevmesini sağlayacaktır. Özellikle de erkekler, karılarının onları övmesini ...
  • Eşim Neden Küsüyor? (2)
  • Küskünlük karşı tarafa bir tür baskı ve eziyet etmektir ki suskunluk ve herhangi bir harcama yapmadan...
  • Eşim Neden Küsüyor? (1)
  • Kişinin hayrı ve iyiliği için küsmek ve küsmeyi devam ettirmek, küsülen kişinin bu duruma göre sert tutumuna karşı...
  • İnsanların En Kötüsü
  • Yalnızlık, yalnız yaşamak ve yardan uzak durmak birçok sorunların, bitkinliklerin, kalplerin ölmesinin, ruhsal heyecanların...