• Nombre de visites :
  • 2802
  • 8/6/2012
  • Date :

İslam Dini Açısından“Aile”‌‌ ve Önemi -8

islam dini açısından“aile”‌‌ ve önemi

Dikkat edilirse bu çok önemli olayda bir insan psikolojisi açığa vurulmaktadır: “Ben haklıyım”‌ psikolojisi. “Haksız olduğunu görse bile haklı olanı ortadan kaldırma”‌ psikolojisi.

            İki kişi tepede bir canlı görür. Biri:

      - Kocaman kartal, der. Öbürü:

      - Hayır, keçi! Der. Derken, birazdan o canlı havalanır ve uçar. Saha önce “Keçi!”‌ diyen diretir:

      - Uçsa da keçi, kaçsa da!

İşin özü, “haklı”‌ olmanın peşinden koşmak değil; “hakkın”‌ peşinden koşmaktır!

İşte, “eş”‌ler arasındaki “sevgi”‌nin kaynağı o “meveddet”‌, o “derin dostluk”‌, her iki

tarafa, “kendi”‌nden önce “eşi”‌ni düşünme duygusu veren “yüksek duygu”‌dur.

O “yüksek duygu”‌nun bittiği yerde, “sen-ben”‌ kavgasına girmek yerine “iki olgun insan”‌  

olarak ortaklığı bitirmek, yani “boşanmak”‌tır.

Ancak, boşanmanın; Allah’ın hiç hoşlanmadığı bir fiil olduğunu akıldan çıkarmadan, 

boşanmayı “son çare”‌ olarak görmek; mümkünse “”‌eşler”‌ arasında bulunması gereken o  

“meveddet”‌i, o “derin dostluğu”‌ yeniden yeşertme gayretini gösterdikten sonra “olmuyorsa”‌

o zaman “boşanma”‌ yoluna gitmek.

Unutmamak gerek ki, Medeni dünyadaki “Aile Mahkemeleri”‌nin fonksiyonu da  

buna yardımcı olabildiği ölçüde başarılı olabilir.

            Mahkemelerin normal fonksiyonu “haklı”‌yı “haksız”‌ı ayırmakken Aile

Mahkemelerinin fonksiyonu, eski dostluğu yeniden kurmanın yollarını aramaktır.

Bu yollardan biri de elbette ki taraflara “haksız”‌ oldukları durumu göstermek olacaktır ama bu, sadece “eski dostluğu”‌ yeniden kurmanın yollarından biridir; temel fonksiyon değil. Çünkü “haklı”‌yı “haksız”‌ı ortaya koymakla iş bitmiyor; taraflar yeniden “dost”‌  olarak yaşamaya götürülebiliyor mu? Aile Mahkemeleri için önemli olan hedef o.

            SONUÇ

           İnsan, Kâinat ağacının meyvesidir.

            Kâinat, insanla anlam bulur.

           Tanrı Buyruğunu okumak-anlamak da insanın işi; Kâinat Kitabını okumak-anlamak da!

           İnsan, Tanrı Buyruğunu okumakla,

      - Nereden geldiğini,

      - Nereye gitmekte olduğunu

öğrenir;

- Ben kimim?

      - Beni Kim Yarattı?

      - Niçin Yarattı?

      - İşim-Ödevim nedir?

      - Sonum ne olacak?

sorularına cevap bulur.

            Kâinat Kitabını okumakla, Kâinatı meydana getiren varlıkları ve eşyayı tanır;

      - Cansızlar alemini oluşturan maddelerin “atom”‌ yapısını,

      - Canlılar dünyasının “hücre”‌ yapısını,

      - Eşyanın “fizik”‌ ve ”‌kimya”‌ özelliklerini öğrenir.

Bu bilgiler insana, onları Yaratanın “İlmi”‌ni, “Sanatı”‌nı, “Kudreti”‌ni daha yakından

tanımasını sağlar. Tanrı’ya olan saygı, sevgi ve bağlılığı artar; O’na saygısı, hayranlığa dönüşür.

            Eşyadan alaşımlar, bileşikler elde eder; onlardan tekerlekten motora, aletler, arabadan

uzay gemisine, araçlar yaparak onları, Kâinatı keşfetme ve hayatını kolaylaştırma yolunda kullanır;  “insan”‌ olarak yaratılmanın keyfini sürerken Tanrısına şükreder.

           Bu şartlarda yaşayan eşler, bu dünyaya davet ettikleri insanlara/çocuklarına, bir yandan yaşayacakları fizik ortamı hazırlarken öbür yandan onlarla bu kazanımlarını paylaşır; kazanımları, onlar aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarır.                 

            İnsan için “aile”‌ olmasaydı, her halde, bunlardan hiçbiri olamazdı.

            Her şeyi en güzel tasarlayan ve en güzel yaratan Yüce Tanrı’ya, Allah Teala’ya hamd olsun.


      KAYNAKÇA

1- YAZIR, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili Yeni Meali Türkçe Tefsir, İstanbul, 1935, 1939

2- BUHARİ, SAHİH, İstanbul, 1979

3- MÜSLAİM, SAHİH, Beyrut, 1955

4- AHMET B. HANBEL, Müsned, Beyrut, Tarihsiz

5- SUCU, AYŞE, Din ve Kadın, Ankara, 2005

6- DEMİR, DR. FAHRİ, İslam Ahlakı, Ankara, 1999

7- İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDV, İstanbul, 2001.

8- AİLE ARAŞTIRMA KURUMU, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, , Ankara, 1993.

9- MUHAMMED HAMİDULLAH, İslam’a Giriş, Çev.: Cemal Aydın, TDV Yayınları, Ankara, 1999.

10- SEVİNÇ,  NECDET, Eski Türklerde Kadın ve Aile, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1987

11- KESKİOĞLU OSMAN, Hatem’ül-Enbiya, Hz. Muhammed ve Hayatı, DİB Yay., Ankara, 2006

İslam Dini Açısından“Aile”‌‌‌ ve Önemi -1

İslam Dini Açısından“Aile”‌‌‌ ve Önemi -2

İslam Dini Açısından“Aile”‌‌‌ ve Önemi -3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)