• Nombre de visites :
  • 1015
  • 4/1/2012
  • Date :

Evlilikte Yüce Hedefleri Göz Önünde Bulundurunuz -2

evlilikte yüce hedefleri göz önünde bulundurunuz

Evlilik hususunda evliliğin ürünlerinin daimi ve ebedi olması için hedefiniz Allah, maneviyat, ibadet, eşin haklarına riayet etmek, salih evlat terbiye etmek ve özetle Hakk’ın rızasını elde etmek olsun.

Helal lezzet, faydalanma ve şehveti bu yüce ve semavi hedeflere tabi kılınız ki, lezzet ve faydalanma kemale ersin ve o lezzet ve şehvetten de uhrevi bir sevap nasibiniz olsun.

Evlilik ilâhi olursa, asla boşanma yolu ortaya çıkmaz. İlâhi ve melekuti bağlar daimi ve sürekli olur.

Allah için evlenen kimse, eşinin hakkına bütün vücuduyla riayet eder ve eşine en küçük bir eziyette bulunmaz.

Çocukları ve akrabaları karşısında eşinin haysiyetini korumak şer’i bir görevdir. Kadının erkeği ve erkeğin de kadını aşağılaması ise ilâhi bir haramdır.

Müslüman kadın ve erkekler, Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin ve Hz. Fatıma’nın (a.s) evliliğini kendileri için bir örnek ve model olarak almalıdırlar. Zira o yüce evlilik sadece Allah-u Teâlâ için şekillendi ve bu evlilikte ilâhi ve arşi hedefler göz önünde bulunduruldu.

Bunun da meyvesi, melekuti ve ilâhi temiz çocuklar oldu. Şia rivayetleri aşağıdaki ayetleri bu temiz evliliğe tevil etmişlerdir:

“İki denizi birbirine kavuşmamak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşamazlar. Bu iki denizden de inci ve mercan çıkar.”‌[1]

Bu iki denizden maksat Müminlerin Emiri Hz. Ali ile Hz. Fatımat’üz Zehra’dır (s.a). Onlar marifet, görüş, sabır, hilim, iman ve basiretin iki denizi idiler. Berzahtan ve ayırımdan maksat ise yüce İslâm Peygamberi’dir (s.a.a). İnci ve mercandan maksat ise Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir (a.s)”‌[2]

Aile sistemi yüzde yüz İslâmi ve ilâhi bir sistem olmalıdır ki Hz. Hakk’ın lütuf ve rahmetini kendine cezp edebilsin.

Eğer evlilikte beğenilmeyen sünnetlerden, ilâhi olmayan adetlerden, şeytani şartlardan özetle Resulullah’ın (s.a.a), “İslâm’ın yasallaştırdığı ve onayladığı dışında bütün cahili işleri öldür.”‌[3] Kesin emriyle öldürmesini istediği cahili kültürden uzaklaşılmazsa, çirkinlikle ortaya çıkar ve bu kirli ağacın çok acı meyveleri vücuda gelir.


[1]- Rahmân, 19- 22

[2]- Nur’us Sakaleyn, c. 5, s. 191, 19. hadis

[3]- Bihar, c. 77, s. 128, 32. rivayet, 6. bab

Evlilikte Yüce Hedefleri Göz Önünde Bulundurunuz -1

İslâmda Evliliğin Yüce Hedefleri

Rivayetler Açısından Evliliğin Önemi ve Değeri-2

Rivayetler Açısından Evliliğin Önemi ve Değeri-1

Evlilik işini kolaylaştırınız!

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)