• Nombre de visites :
  • 1414
  • 3/1/2012
  • Date :

İnsanların En Kötüsü

insanların en kötüsü

Yalnızlık, yalnız yaşamak ve yardan uzak durmak birçok sorunların, bitkinliklerin, kalplerin ölmesinin, ruhsal heyecanların, sinirsel hastalıkların, ruhsal ve bedensel her türlü hastalığın ortaya çıkış sebebidir.

Yalnızlık insanı mantıksız fikir, vehim ve hayaller denizine sürükler. Birçok ahlâki ve ruhsal hastalıklara düşürür. İnsana birçok sorunlar dalgası armağan eder.

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ateş ehlinin çoğu bekârlardır.”‌[1]

Hakeza Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ölülerinizin en kötüsü bekârlardır.”‌[2]

Hakeza başka bir rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ölülerinizin en rezili bekârlardır.”‌[3]

Hakeza Peygamber (s.a.a) hikmet dolu bir sözünde ise şöyle buyurmuştur:

“En kötüleriniz bekârlarınızdır; bekârlarınız da şeytanların kardeşleridir.”‌[4]

Arşi bir sözde ve melekuti bir beyanda ise Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin iyileri evlilerdir; ümmetimin kötüleri ise bekârlardır.”‌[5]

Hakeza Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bekâr iken ölenleriniz dünyaya gelecek olurlarsa, mutlaka evlenirler.”‌[6]

Hakeza Peygamber (s.a.a) bir hadiste şöyle buyurmuştur:

“Allah-u Teâlâ evlenmekten sakınan bir erkeğe lanet etmiştir.”‌[7]

İslâm’ın yüce Peygamberi evlenmeyen kimseleri ateş ehli, aşağılık kimseler, şeytanın kardeşleri, kötüler ve lanetlenmiş kimseler olarak adlandırması evlilikten yüz çevirdiği takdirde insanın bozmaya, bozulmaya, şeytanlığa, günaha ve masiyete düşmesinden dolayıdır. Evlenmekten yüz çevirenler, aile ve toplum için sıkıntılar yaratır ve hayatın tüm boyutlarında birçok sorunlara sebep olurlar.

Ayetler, rivayetler ve hayat tecrübelerine teveccüh edildiği takdirde, evlilik insana yücelik ve şerafet vermektedir. Onu ilâhi azap nedenlerinden, aşağılık ve iğrençlikten kurtarmaktadır. Şeytanın tuzağına düşmekten, fesat ve kötülüğün kaynağı olmaktan ve Hakk’ın lanetine maruz kalmaktan güvende kılmaktadır. Bütün bunlar insanın rahatlığına, istirahatına, huzuruna, güvenliğine, temizlik ve takvasına, hayat işlerinin kolaylaşmasına, hayat yükünün hafiflemesine sebep olmaktadır. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerim’de evliliğin teşri ve yasama sebebi şöyle beyan edilmiştir: “Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister.”‌[8]


[1]- İzdivac der İslâm, s. 26

[2]- Bihar, c. 100, s. 220 - 221

[3]- a. g. e.

[4]- a. g. e.

[5]- a. g. e.

[6]- İzdivac der İslâm, s. 27

[7]- a. g. e.

[8]- Nisa, 28

Evlilik Büyük Bir İbadettir

Evlilik Sertifikanız Hazır mı?

EVLİLİĞİN ÖNEMİ

Evlilik işini kolaylaştırınız!

EVLİLİK HÜKÜMLERİ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)